tirsdag 19. mai 2020

Oljefondet stemte mot Parisavtalen som styringsdokument

På årsmøtet i det australske oljeselskapet Woodside ble det fremmet forslag om at vedtektene skulle inkluderte Parisavtalen som styringsdokument. Det norske oljefondet er en betydelig eier i Woodside, med 1,44 prosent av aksjene. I avstemningen fikk dette forslaget flertall av stemmene, men oljefondet stemte imot.


Det ble likevel ikke vedtatt, siden alle endringsforslag ble tatt opp samlet til slutt, og nedstemt. Paul Johannessen mener i et innlegg i Bergens Tidende at oljefondet sin stemmegivning strider mot de etiske retninglinjene i fondet, som sier at selskaper kan utelukkes fra investering på grunn av "Handlinger eller unnlatelser som på et aggregert selskapsnivå i uakseptabel grad fører til utslipp av klimagasser".

Les innlegget i Bergens Tidende