mandag 29. juni 2020

Halvparten er med på like harde klimatiltak som koronatiltak

Arne Jon Isachsen, foto: Tore Sætre. Lisens CC by-sa 4.0
Halvparten av nordmenn er åpne for like inngripende tiltak overfor klimatrusselen som overfor koronatrusselen. En undersøkelse Opinion har gjort for NRK spurte folk om dette. Samtidig mener 75 prosent at klimaendringene er like alvorlige som koronakrisen eller verre.

BI-økonom Arne Jon Isachsen mener idealisme er vel og bra, men at det virkelig monner først når folk begrenser utslipp også når de ikke tenker over det. Dette foreslår han å oppnå ved å legge en avgift på 1 krone per kilo CO2, uansett kilde, og så dele alle pengene ut igjen likt til hele folket. Da vil storforbrukerne av CO2 betale, mens småforbrukerne vil tjene på det, i følge Isachsen.

fredag 26. juni 2020

Korona: Bi-studenter krever studieavgift refundert

Inge Jan Henjesand Foto: Tore Sætre. Lisens: CC by-sa 4.0
Som bachelorstudent må du betale 69.000 kroner i året på BI – Norges største handelshøyskole. – Det kan bli veldig tøft for mange studenter nå som mange deltidsjobber er borte, sier Marte Øien, leder i Norsk Studentorganisasjon, til NRK. Et studentopprop krever avgiftene for semesteret refundert. Siden mars har 91 studenter signert.

Oppretter ni marine verneområder langs kysten

Bærekraftsmål 14 Liv under vannRegjeringen lanserer 9 nye marine verneområder langs kysten, fra Vestland i sør til Finnmark i nord. Det er områder med spesielt rikt artsmangfold som blir vernet. Fra før av var det opprettet seks slike soner, slik at det nå fins 15 marine verneområder totalt.

torsdag 25. juni 2020

Tillit – grunnleggende element mellom helsepersonell og pasient

Øyvind Jank, privat foto
– En grobunn av tillit kan danne basis for et fungerende samarbeid mellom den behandlende part og pasienten. Møysommelig arbeid der helsepersonell anvender sin fagkunnskap i kombinasjon med forståelse av pasienten sine erfaringer og behov kan bidra til å utvikle dette samarbeidet. Dette skriver Øyvind Jank, spesialsykepleier og masterstudent i psykisk helse- og rusarbeid i en artikkel i Dagens Medisin.

tirsdag 23. juni 2020

Hetebølge i Vest-Sibir

2020 kan bli det varmeste året noensinne, til tross for lavere utslipp under koronapandemien. I Vest-Sibir har gjennomsnittstemperaturene mange steder vært 10–15 grader over normalen. I Nishnyaya Pesha ble det målt 30 grader 9. juni. I Khatanga ligger vanligvis ligger temperaturen rundt null på denne tida. 22. mai målte de 25 grader.

mandag 22. juni 2020

– Knusende dom for Jensen og sjefene hans

Politi-emblem Norge Fri bruk
– Det virker som det er tale om en kvalifisert svikt i oppfølging av rutiner og Jensens arbeidsoppgaver, heter det i dommen mot tidligere politimann Eirik Jensen. Ledelsen for Oslo-politiet får hard kritikk i dommen, som ble den strengeste mot noen politimann siden krigen.

– Fraværsgrensa hadde ingen eller negativ effekt på frafall

Linn-Elise Øhn Mehlen, foto Anja Ariel Tørnes Brekke, Flickr.com. Lisens CC-by-2-0
I en artikkel i Utdanningsnytt hevder Gunnar Østgaard og Jan Ubøe at fraværsgrensa verken har hatt positiv effekt på karakterene eller frafall fra videregående skole. Frafall fra videregående var definert som hovedproblemet som fraværsgrensa skulle løse, men i verste fall har resultatet vært motsatt, mener forfatterne. Forfatterne hevder at regjeringens i presentasjon av "Sluttrapporten om fraværsgrensen" trekker positive slutninger det ikke er noe grunnlag. 

Korona-tida: Digital reserveløsning eller revolusjon?

Nursing, foto: Agilemktg1 via Flickr.com. Fri bruk.
Fire lærere ved Universitetet i Agder advarer i et innlegg i Aftenposten og Khrono mot å gjøre unntakstilstanden under koronaepidimien til permanente løsninger i undervisningssektoren. Plassmangel og knappe ressurser gjør det fristende å basere stadig mer av undervisningen permanent på digitale løsninger som Zoom, Teams, Skype og flere.

fredag 19. juni 2020

Smittestopp-appen: "Problemet kan løses denne uka"

Smittestopp app
Av Håkon Edøy Hansen, styremedlem Attac Norge og Helene Bank, fung. daglig leder, For Velferdsstaten

Datatilsynet har bedt FHI slette alle data og stoppe bruken av appen Smittestopp. Amnesty forteller at denne er en global personvernversting sammen med Bahrain og Kuwait.

Appen har vært kritisert siden den kom. Vi og andre kritikere har etterlyst et skille mellom innsamling av persondata til forskning og smittesporing. I tillegg er det problematisk med lagring av såpass sensitive persondata på privateide servere i Irland og generell mangel på åpenhet om hvordan appen fungerer. Brukerne har først og fremst etterlyst en app som ikke sluker batteriet deres på en halv dag.

Smittestopp ble stoppet – blant verdens verste på personvern

Smittestopp - stoppet
Etter at Datatilsynet la ned forbud mot Folkehelseinstituttet sin datainnsamling gjennom appen Smittestopp, sletter FHI alle data fra appen, og innstiller all datainnsamling. Appen har vært utsatt for mye kritikk helt fra starten av, blant annet for invaderende personvern, lagring på private servere i utlandet og for svært høy belastning av batteriet på mobilene.  Les mer i VG

Amnesty kåret denne uka Smittestopp til verdens tredje verste Korona-app når det gjelder teknisk personvern, etter appene fra Bahrain og Kuwait. Les mer på NRK.no

onsdag 17. juni 2020

Utvalg: oljefondet bør kunne gå ut av våpensalg til folkerettsbrudd

Ina Tin i Amnesty er ikke fornøyd
Kriteriene for etikkrådet i Statens pensjonsfond utland er generelle, og kan brukes også på nye problemstillinger. Det er konklusjonen fra Mestadutvalget, som mandag la fram sin utredning etter en totalgjennomgang av kriteriene for etikkrådet. Regelverket kom på plass i 2004, men er revidert flere ganger seinere. Dette er likevel første fullstendige gjennomgang, og dagens regelverk har ‘bestått’. - Vi foreslår å utelukke selskaper som selger militært materiell til stater som bruker dette til alvorlige og systematiske brudd på humanitærretten. Her kan Jemen være et eksempel, sier utvalgslederen Ola Mestad til borsen.no.

Også utvikling av komponenter til slike våpen bør rammes, i følge utvalget.

mandag 15. juni 2020

Nærpolitireformen kuttet i nærpolitiet i Oslo

Politiet ankommer i bil. Foto Bcarsten. Lisens CC by-sa 4.0
– Før sammenslåingen var vi om lag 100 betjenter i ordenspolitiet på Grønland. I Sentrum var de omtrent like mange. Etter 2017 var vi cirka 130 betjenter i ordenspolitiet i hele Enhet sentrum. Dette forteller Geir Tveit, leder for forebyggende arbeid ved Grønland politistasjon i Oslo fram til desember 2019, til Klassekampen.

tirsdag 9. juni 2020

London: Eldre døydde åleine i korona – funne etter fleire dagar

Helsearbeidarar i London (2012). Foto Ivan Pandura, Flickr.com CC-by 2.0
Opptil to veker etter at dei døydde er eldre åleinebuarar funne i heimen i London. Koronapandemien har vist kor sårbare mange er i ein pressa situasjon. Engelske legar meiner fleire dusin er funne i heimen sin opp til to veker etter at dei døydde.

Byrådet i Minneapolis vil legge ned politiet - og begynne forfra

Minneapolis police merke
Et klart flertall i byrådet i Minneapolis går inn for å legge ned politiet i byen. – Et vetosikkert flertall i Minneapolis’ byråd er enige om at Minneapolis politietat ikke kan reformeres, og vi kommer til å avvikle det nåværende politisystemet, skriver byrådsmedlem Alondra Cano i en melding på Twitter, etter at deler av byrådet deltok i en av demonstrasjonene i etterkant av voldelige pågripelsen av George Floyd. Floyd døde etter knapt 9 minutter med en politimann sitt kne mot nakken.

mandag 8. juni 2020

Motvekst: internasjonalt akademikeropprop for post-korona

Foto Paul Sableman via Wikimedia. Lisens CC by 2.0
1100 eksperter og 70 organisasjoner fra hele verden har signert et åpent brev med tittelen Motvekst, nye røtter for økonomien – visjoner for en framtid etter Koronakrisen.
Brevskriverne peker på at strategien gjennom årtier for å møte klima-, natur- og forskjells-krisene har vært å overlate økonomisk fordeling til markedskreftene, og å redusere miljøødeleggelsene gjennom grønn vekst.

Men pandemien har vist at statlige myndigheter faktisk kan gå til håndfast handling. I brevet skriver forfatterne:

fredag 5. juni 2020

Kina: ett overvåkingskamera for annenhver innbygger

Uighurer demonstrerer mot kinesisk statsbesøk
i Frankrike
Overvåking på frammarsj i hele verden: I provinsen Xinjiang i Kina er den muslimske minoritetsbefolkningen utsatt for et totalt omfattende overvåkingsregime. Det inkluderer automatisk overvåking av hvem som er i leilighetene, om de går i moskeen, hva de snakker om, hvor mye de tjener og mye mer. Dette går fram av dokumentaren En overvåket verden av Sylvain Louvet på NRK TV. Over en million uighurer – den opprinnelige befolkningen i provinsen – er satt i omskoleringsleirer. Hvem som velges ut er basert på dataprogrammer som politifolk har tilgang til fra mobilen. Her hentes, filtreres og tolkes informasjon fra en rekke kilder – blant annet utallige overvåkingskamera.

torsdag 4. juni 2020

Atomreaktoren: Mulig forskningsjuks over 15 år

Haldenreaktoren. Foto: IFE via Wikipedia. Lisens CC by-sa 3.0
Det har foregått mislighold i flere forskningsprosjekter ved Institutt for Energiteknikk ved Halden-reaktoren over 15 år. Den var i virksomhet i 60 år, og stengte for godt i 2018. Talspersoner for instituttet mener det har vært en enkeltperson som har stått bak fiksing av måleresultater.

Hydrogenstrategi: Regjeringen fortsetter eksisterende tiltak

Hydrogen
Hydrogen
Regjeringen la fram sin hydrogenstrategi onsdag. Den var imøtesett med stor spenning, men jubelen står ikke i taket. Strategien bygger stort sett på å benytte de samme støtteordninger og -kanaler som hittil.
Regjeringen fokuserer i følge E24 på tre hovedpunkter i strategien: