torsdag 4. juni 2020

Atomreaktoren: Mulig forskningsjuks over 15 år

Haldenreaktoren. Foto: IFE via Wikipedia. Lisens CC by-sa 3.0
Det har foregått mislighold i flere forskningsprosjekter ved Institutt for Energiteknikk ved Halden-reaktoren over 15 år. Den var i virksomhet i 60 år, og stengte for godt i 2018. Talspersoner for instituttet mener det har vært en enkeltperson som har stått bak fiksing av måleresultater.

Reaktoren i Halden har blant annet vært brukt for å teste ut forskjellige typer brensel for atomkraftverk i andre land. Dermed er det risiko for at tall-fiksingen kan ha ført til sikkerhetsrisiko ved reaktorer i utlandet. Instituttet har tatt kontakt med aktuelle motparter for å sjekke om tallfeilene har fått konsekvenser.

Forskningsjukset kom fram gjennom intern varsling.