torsdag 4. juni 2020

Hydrogenstrategi: Regjeringen fortsetter eksisterende tiltak

Hydrogen
Hydrogen
Regjeringen la fram sin hydrogenstrategi onsdag. Den var imøtesett med stor spenning, men jubelen står ikke i taket. Strategien bygger stort sett på å benytte de samme støtteordninger og -kanaler som hittil.
Regjeringen fokuserer i følge E24 på tre hovedpunkter i strategien:
  • Fortsette å støtte nødvendig teknologiutvikling gjennom dagens virkemidler, eller justere dem ved behov
  • Vurdere virkemidler for å fremme utvikling og bruk av hydrogen i Norge i forbindelse med Klimaplanen for 2030
  • Fortsette å støtte forskning, utvikling og demonstrasjon av hydrogenteknologier, og fokusere på prosjekter med
    høy vitenskapelig kvalitet og potensial for næringsutvikling
Det er et voldsomt driv i næringslivet, sier olje- og energiminister Tina Bru til E24. Hun er ikke redd for at EU skal kjøre fra Norge, selv om for eksempel danske Ørsted allerede har planer om å bygge en gigantisk hydrogenfrabrikk sammen med Mærsk og SAS.

Zero ikke imponert

Leder i Zero Marius Holm mener regjeringens hydrogenstrategi signaliserer at regjeringen vegrer seg for å satse på omstilling, selv i en fase vi har bruk for det. Holm etterlyser klarere signaler fra regjeringen om at den vil gå aktivt inn for utrulling av en verdikjede for hydrogen.