mandag 22. juni 2020

Korona-tida: Digital reserveløsning eller revolusjon?

Nursing, foto: Agilemktg1 via Flickr.com. Fri bruk.
Fire lærere ved Universitetet i Agder advarer i et innlegg i Aftenposten og Khrono mot å gjøre unntakstilstanden under koronaepidimien til permanente løsninger i undervisningssektoren. Plassmangel og knappe ressurser gjør det fristende å basere stadig mer av undervisningen permanent på digitale løsninger som Zoom, Teams, Skype og flere.

Universitetet i Agder har flere profesjonsutdanninger der viktige deler av fagutøvelsen dreier seg om kommunikasjon og sosialt samspill med brukere og pasienter. Mye av den nødvendige kompetansen på disse feltene læres i følge fortatterne gjennom sosialt samspill på campus.

Mye av denne subtile og komplekse kroppslige kommunikasjonen blir utydelig når mennesker møtes digitalt. Som lærere og veiledere vet vi hvor viktig det er å kunne avpasse seg studenters følelsesuttrykk i en veiledningssamtale eller en praksisoppfølging. Legg til et digitalt filter på denne situasjonen og vi kan garantere deg at læreren aldri vil komme i nærheten av å møte deg og de tankene og opplevelsene som faktisk utdanner deg, skriver Andreas Reier Jensen, Lisbeth Skreland, Dag Øystein Nome og Cathrine Melhuus.