mandag 8. juni 2020

Motvekst: internasjonalt akademikeropprop for post-korona

Foto Paul Sableman via Wikimedia. Lisens CC by 2.0
1100 eksperter og 70 organisasjoner fra hele verden har signert et åpent brev med tittelen Motvekst, nye røtter for økonomien – visjoner for en framtid etter Koronakrisen.
Brevskriverne peker på at strategien gjennom årtier for å møte klima-, natur- og forskjells-krisene har vært å overlate økonomisk fordeling til markedskreftene, og å redusere miljøødeleggelsene gjennom grønn vekst.

Men pandemien har vist at statlige myndigheter faktisk kan gå til håndfast handling. I brevet skriver forfatterne:

– Vi har nå en mulighet til å bygge på erfaringene fra Koronakrisen: fra oppblomstringen av nye former for samarbeid og solidaritet, til en nyvunnet verdsetting av det som holder samfunnets grunnleggende funksjoner i gang – som helse- og omsorgsarbeid, matforsyning og avfallshåndtering. Pandemien har også vist en handlekraft hos statlige myndigheter uten sidestykke i moderne fredstid, og vist hva som er mulig når det finnes vilje til å handle: ubestridt omrokkering av budsjetter, mobilisering og omfordeling av penger, rask utvidelse av de sosiale velferdssystemene, eller husrom stilt til rådighet for de hjemløse.

Oppropet lanserer fem prinsipper for en gjenoppstarting av økonomien:

1. Sette livet i sentrum for våre økonomiske systemer

2. Radikalt revurdere hvor mye og hvilke typer arbeid som er nødvendig for et godt liv for alle

3. Organisere samfunnet rundt forsyning av nødvendige varer og tjenester

4. Demokratisere samfunnet

5. Basere politiske og økonomiske systemer på solidaritetsprinsippet

Les hele oppropet her