fredag 26. juni 2020

Oppretter ni marine verneområder langs kysten

Bærekraftsmål 14 Liv under vannRegjeringen lanserer 9 nye marine verneområder langs kysten, fra Vestland i sør til Finnmark i nord. Det er områder med spesielt rikt artsmangfold som blir vernet. Fra før av var det opprettet seks slike soner, slik at det nå fins 15 marine verneområder totalt.

Ordfører i Alver Sara Sekkingstad er stolt over at kommunen får den første marine vernesonen i Vestland fylke. Fredrik Myhre i Verdens Villmarksfond ser også tiltaket som et tydelig framskritt, men mener det går alt for sakte.  – Naturen trenger ikke oss mennesker, men vi mennesker er helt avhengig av naturen for alt vi gjør. Det er havet som gir oss mesteparten av oksygenet vi puster, som gir oss mat og som gir oss arbeidsplasser i all overskuelig fremtid, sier han til NRK.