fredag 10. juli 2020

Fossilindustrien visste om klimatrusselen på 60- og 70-tallet

Red lines show where Exxon thought the world’s carbon dioxide levels and temperatures would be at around 2019. Image: InsideClimate News
I en forskningsartikkel i 1966 i tidsskriftet Mining Congress Journal skrev den daværende presidenten i Bituminous Coal Research Inc. dette:

"There is evidence that the amount of carbon dioxide in the Earth's atmosphere is increasing rapidly as a result of the combustion of fossil fuels."

"If the future rate of increase continues as it is at the present, it has been predicted that, because the CO2 envelope reduces radiation, the temperature of the Earth's atmosphere will increase and that vast changes in the climates of the Earth will result."

"Such changes in temperature will cause melting of the polar icecaps, which, in turn would result in the inundation of many coastal cities including New York and London."

Selskapet Bituminous Coal Research som forfatteren, James Garvey, ledet, utviklet renseutstyr for kullindustrien, hovedsaklig rettet mot lokal forurensing – som hadde høy prioritet industrien i denne tiden. Artikkelen ble "gjenoppdaget" i august 2019 av en ingeniør ved Universitetet i Tennessee, og viser at klimatrusselen var kjent for sentrale personer i industrien allerede for over 50 år siden.


Exxon visste det i 1977

I juli 1977 leverte James Black, ledende vitenskapmann i Exxon, denne meldingen til ledelsen i selskapet: "In the first place, there is general scientific agreement that the most likely manner in which mankind is influencing the global climate is through carbon dioxide release from the burning of fossil fuels." Et år seinere advarte han om at dobling av mengden CO2 i lufta ville øke temperaturen globalt med 2-3 grader, og at tiltak burde iverksettes i løpet av bare fem til ti år.

Exxon nekter i dag for at de hadde kommet til noen konklusjon i spørsmålet om sammenhengen mellom brenning av fossilt brensel og klimatrusselen. I ettertid har selskapet brukt mer enn 30 millioner dollar på tenketanker som så tvil om klimavitenskapen.

Men i 1982 forutså vitenskapsfolk i selskapet overraskende nøyaktig hvor mye temperaturen ville stige med økende mengde CO2 i atmosfæren, og hvor raskt det ville skje – se graf.