torsdag 27. august 2020

Grønt skipsfartsprogram – i ferd med å virkeliggjøres

Grønt Skipsfartsprogram

DNV-GL presenterer Grønt Skipsfartsprogram på sine nettsider. Prosjektet kan nå se tilbake på 5 års virksomhet. Nå tar det tatt fatt på sin fjerde fase, der løsningene skal skaleres opp. Målet er å kutte like mye utslipp som Norge har forpliktet seg til – 40 prosent. Optimismen i Grønt Skipsfartsprogram later til å være betydelig.

Gjennomførte faser er:

Tangen ‘gir bort livsverket’ – blir oljefondsjef

AKO logo
Nicolai Tangen sa på pressekonferansen om den nye avtalen med Norges Bank, at han "gir bort livsverket sitt". Tangen overfører eierskapet i AKO Kapital til AKO Foundation, en veldedig stiftelse han selv har opprettet. Fondsinvesteringene vil han selge, og setter da 5 milliarder kroner i banken. Der har han to milliarder kroner fra før av.

Medbestemmelsesbarometeret: Større institusjoner gir lavere tillit og produktivitet

Kristin Dæhlie. Foto Forskerforbundet

Medbestemmelsesbarometeret for 2020 viser at nivået av tillit påvirkes av hvor stor medbestemmelse man opplever å ha. Dette slår igjen ut på produktiviteten. Samtidig ser man at både følelsen av medbestemmelse og tillit er lavere i store enn i små institusjoner.

tirsdag 25. august 2020

Framlegg om ny registerordning for statstilsette sine økonomiske interesser og verv

Nikolai Astrup. (Utsnitt) Foto Piaprestmo Kredit: nyebilder.no cc-by-sa-3-0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut eit nytt framlegg om registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Eit slikt framlegg blei også sendt ut i 2017. Frist for høyringssvar er 29. oktober.

Korona-smitte på HVL – Rektor: Vi må være forberedt på alt

Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
24. august var 22 studenter bekreftett smittet av korona i Bergen. Av disse skal trolig 18 være ved Høgskulen på Vestlandet. Ifølge Forskerforum er også studenter ved Universitetet i Bergen og Norges Handeslhøyskole smittet.

mandag 24. august 2020

Korrupsjon i USA: 28 av 33 tiltalte innrømmer svindel for å få barn inn på stjernecollege

University of southern california - foto Bobak Ha-Eri, wikimedia CC by-sa 3.0

I koordinerte aksjoner i 2019 ble flere titalls titalls foreldre og studenter arrestert og anklaget for svindel for å skaffe ungdommene innpass på diverse høyt ansette universiteter og colleger. I dag har 28 av 33 tiltalte foreldre innrømmet skyld. Skandalen ryster universitets-Amerika, og demonstrerer hvordan tykkelsen på lommeboka er blitt svært viktig for å nå de øvre lag av det amerikanske samfunnet.

torsdag 20. august 2020

Først i verden: New Zealand med erklæring om grenser for offentlig bruk av algoritmer

NZ_Police_Motorcycles, Foto '111 Emergency', Wikimedia, CC by 2-0
En stadig økende bruk av algoritmer eller kunstig intelligens i offentlig administrasjon har fått regjeringen i New Zealand til å lansere en erklæring som skal sette standarder for denne bruken. Når avgjørelser basert på kunstig intelligens får direkte konsekvenser for rettighetene til den enkelte innbygger, vil lett tillitten til det offentlige svekkes.

Forsvarets rapport: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer sviktet da KNM Helge Ingstad kolliderte

Helge_Ingstad_at_Hanøytangen, Foto Øyvind W. Olsen, Lisens CC by-sa 4-0
Av 88 sikkerhetsbarrierer som ble undersøkt, sviktet hele 53 da KNM Helge Ingstad kolliderte med Sola TS i Hjeltefjorden i november 2018. Forsvarets rapport om hendelsen kommer likevel fram til at "sikkerhetsstyring og sikker drift for Marinens fartøyer på mange områder er vel ivaretatt."

Årsaksforholdet framstilles slik:

UK: Tusener av midlertidig universitetsansatte kan bli "spart inn"

Arkivbilde. Foto: Nick Efford, Lisens CC-by 2.0
Britiske universiteter og høyskoler har en høy andel av midlertidig ansatte. Hele 33 prosent av akademisk ansatte i Storbritannia var på midlertidige kontrakter i 2017-18. Disse står svakt når koronapandemien fører til stor svikt i antall studenter – spesielt utenlandske. En rapport fra The Institute of Fiscal Studies slår fast at om lag 13 universiteter står i fare for konkurs, dersom det ikke kommer tilstrekkelige redningspakker fra regjeringen.

fredag 14. august 2020

Knusende NAV.rapport: Ressursmangel, svakt faglig oppdatert og manglende reaksjon hos tilsynsmyndighetene

Sigrun_Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0.jpg
Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.

Blådress i finans med master i filosofi

Rodin: tenkeren. Foto Rene Dugas, Pixabay. Fri bruk.
Bård Alexander Øymar arbeider i Danske Banks avdeling Institutional Advisory. Han har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, og en master i finans fra Norge Handelshøyskole.

— For meg blir det mer tydelig at en bakgrunn med ulike ståsteder vil bety mye i jobbsammenheng. Verden er i stor endring. Her vil filosofiutdanningen være evig aktuell, mens deler av økonomifaget og andre mer spesifikke fag kan bli mindre relevante på sikt, sier Øymar til Khrono.