torsdag 27. august 2020

Grønt skipsfartsprogram – i ferd med å virkeliggjøres

Grønt Skipsfartsprogram

DNV-GL presenterer Grønt Skipsfartsprogram på sine nettsider. Prosjektet kan nå se tilbake på 5 års virksomhet. Nå tar det tatt fatt på sin fjerde fase, der løsningene skal skaleres opp. Målet er å kutte like mye utslipp som Norge har forpliktet seg til – 40 prosent. Optimismen i Grønt Skipsfartsprogram later til å være betydelig.

Gjennomførte faser er:

Fase 1: Vurdere potensialet for batteri- og gassbasert maritim transport i Norge (2015/2016)

Fase 2: Evaluere businesscaser i næringen (2016/2017) 

Fase 3: Fjerne barrierer mot grønne løsninger (2018/2019)

Fase 4 omtales slik:

Mål: Bidra til å skalere løsningene, slik at kystfarten merkbart blir mer miljøvennlig og utslippene kuttes. Det er spesielt viktig å få markedene for bruk av grønne teknologier til å fungere raskt. Vi skal gjennom dialog i verdikjeden, og med myndighetene, bygge ned barrierer og øke gjensidig forståelse, som gjør det lettere å få til konkrete, grønne, kostnadseffektive løsninger. Vi skal være en forent «næringens» stemme inn mot myndighetene.

Forventet resultat: Store, lønnsomme utslippskutt, bærekraftige logistikkløsninger, tusenvis av grønne arbeidsplasser, økt konkurranseevne og en internasjonal lederposisjon. Norsk kystfart har blitt et utstillingsvindu i verden, EU følger Norge og Grønt Skipsfartsprogram utnyttes som en plattform for eksport. Den grønne drivstoffinfrastrukturen begynner å komme på plass, og vi ser et økende antall autonome nullutslippsfartøy i regulær drift. Myndighetene tilrettelegger for en mer effektiv terminal- og havnestruktur som fremmer sjøtransport – hjemme og mot Europa.

https://www.dnvgl.no/maritime/gront-skipsfartsprogram/index.html