mandag 21. september 2020

Amerikanske storbanker kan ha bistått svindlere, gangstere og oligarker

PengerEn stort arbeid gjort av internasjonale gravejournalister, der Aftenposten er norsk deltaker, viser at amerikanske storbanker har meldt fra til økokrim-myndighetene en rekke ganger om mistenkelige transaksjoner i enorm størrelse. Bare gjennom norske DnB har det blitt sluset 1 milliard kroner i forbindelse med disse pengetransaksjonene.

De amerikanske bankene har fortsatt å samarbeide med de samme suspekte kundene etter at transaksjonene ble meldt inn. – Betalinger som bryter med internasjonale eller norske sanksjoner blir overvåket i sanntid, og stoppes. En mistenkelig betaling stoppes ikke nødvendigvis, men kan bli meldt inn til Økokrim. Det er deres oppgave å etterforske om noe ulovlig har skjedd, forteller  Thomas  Midteide til NRK. Han er konserndirektør for kommunikasjon i DNB.

Midteide mener at alle varslene er et tegn på at systemet fungerer, og ikke nødvendigvis på at noe galt har skjedd. Han mener det er opp til Økokrim å etterforske i Norge.

Thor Kleppen Sættem, statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet, sier at bankene har et klart ansvar. – Etterforskning kan ikke kompensere for bankenes klare ansvar for å unngå at de blir brukt til hvitvasking, sier han til NRK.

Les mer på NRK