torsdag 17. september 2020

Dette må aldri skje: «Algoritmen sa at jeg skulle sparke deg, men jeg vet ikke hvorfor.»

Geralt: Kunstig intelligens. Pixabay-lisens - fri bruk.
Algoritmer og kunstig intelligens tas stadig mer i bruk til HR-oppgaver av mange virksomheter. Fenomenet har også fått et navn, selvfølgelig engelsk: "management-by-algorithm". Det finnes knapt nok lover eller forskrifter for bruk og analyse av data til slike formål, med et lite unntak for Europa. Christina Colclough er kanskje den fremste eksperten på dette fenomenet i internasjonal fagbevegelse. Hun advarer sterkt mot utviklingen, som går svært raskt.

Colclough mener skandalen rundt Facebook og Cambridge Analytica og spekulasjonene om datamanipulasjon i forkant av Brexit-avstemningen, viser at vi står på terskelen til et samfunn der privat eierskap til big data vil forrykke maktbalansen i samfunnet:

– Folk på innsiden som UNI har snakket med, estimerer at de store teknologibedriftene som Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft og Alibaba eier mer enn 70 prosent av verdens samlede data.

 Konsentrasjonen av denne verdifulle ressursen, setter disse selskapene i en uakseptabel posisjon når det kommer til økonomisk, digital, sosial og politisk makt.

– Arbeidere over hele verden har svært få juridiske rettigheter til å kreve innsikt i og innflytelse over bruken av deres personopplysninger. Vi vet at det eksisterer såkalte datameglere, firmaer som lever av å kjøpe og selge data. Vi vet at bedrifter driver datautvinning fra arbeiderens data. Selger de dem også? I så fall, til hvem? Hvem får vite hva dine helsedata inneholder, eller hvor produktiv en algoritme eller et selskap mener at du er? Hvordan blir disse dataene – som tilsynelatende er lett tilgjengelig for alle som har råd til å betale – brukt av bedrifter til å styre arbeidstakere?

Colclough mener det haster at fagforeninger, bedriftsledelser og myndigheter handler for å ta tilbake herredømmet over dataene. – Vi må aldri havne i den situasjonen av ledelsen helt enkelt kan trekke på skuldrene og si: «Algoritmen sa at jeg skulle sparke deg, men jeg vet ikke hvorfor,» skriver hun.

Colclough arbeider i UNI Global Union, en paraplyorganisasjon for fagforbund for service- og postarbeidere.

Les artikkelen på Attac