tirsdag 22. september 2020

Equinor mangeårig partner med svartelistet nettverk i Angola

Sam Pa, lyssky forretningsmann. Foto DR. CC by-sa 3.0
Equinor har siden 1999 eid 13,33 prosent av blokk 31 på angolansk sokkel. Hittil har selskapet solgt olje for 20 milliarder kroner fra blokken. I 2013 kjøpte en av partnerne i blokken, selskapet SSI,  seg opp til 15 prosent. SSI er del av et nettverk av selskaper med uklare, innfløkte eierforhold, og med eierne har base i skatteparadiser som Cayman Islands og Britiske jomfruøyer, foruten Hong Kong. Nettverket har utgangspunkt i den kinesiske forretningsmannen Sam Pa, som bygde seg opp gjennom våpenhandel med en rekke diktatorur rundt i verden, og har operert under en rekke forskjellige navn. 

Han brukte de gode forbindelsene sine i Kina til å bygge et selskapssamarbeid mellom angolanske og kinesiske interesser, der han og en rekke andre personer som "vanker i skyggene" sikret seg store eiendeler. Sam Pa kom i søkelyset for amerikanske myndigheter for korrupsjon, og ble svartelistet. Han har også vært arrestert for korrupsjon i Kina. I hans fravær har de andre deltakerne i nettverket saksøkt hverandre for å få kontroll over de store verdiene. I dag er det ukjent hvor Pa befinner seg. Han sitter muligens fengslet.

Equinor: – Normalt samarbeid på blokken

Equinor kritiseres for å samarbeide over mange år med et slikt nettverk, og dermed bidra til den omfattende korrupsjonen i Angola. Det ble nylig kjent at Equinor har betalt over 400 millioner kroner til et forskningssenter i Angola – som aldri har blitt bygd. I følge Equinor tillater ikke angolansk lovverk at en deleier av en blokk på sokkelen kan blokkere uønskete eiere. De hevder å ha gjort mange framstøt for å få klarhet i eierstrukturen, uten hell. Men samarbeidet på blokk 31 foregår uten spesielle problemer.

Les mer på E24