onsdag 30. september 2020

Kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging?

Forside rapport Fossilfritt Norge, Naturvernforbundet
I rapporten "Fossilfritt Norge" går Naturvernforbundet gjennom kraftproduksjon og -behov for å finne svar på spørsmålet "kan Norge bli fossilfritt i 2040 uten storstilt vindkraftutbygging"? Svarer er ja, men det vil kreve en kraftig omstilling. Det kan oppnås ved å fase ut petroleumssektoren innen 2040, kraftig reduksjon av trafikkbehovet samt sterk satsing på energisparing spesielt i byggsektoren. Da er det ikke behov for vindkraft på land ut over det som allerede er under bygging. Dette kaller rapporten miljøscenariet.

I 2040 vil miljøscenariet kreve 55 TWh økt tilgjengelig energi sammenlignet med 2018. Men rapporten setter også opp et vekstscenario. Her legges det til grunn at trafikkutviklingen blir som forutsatt i Nasjonal transportplan, og petroleumssektoren vil utvikle seg lik Oljedirektoratets prognose. I dette tilfellet vil det kreves 76 TWh mer energi enn miljøscenariet. Det tilsvarer 115 Altakraftverk eller 8880 vindturbiner som de som er bygd på Fosen.

Last ned rapporten fra Naturvernforbundet