tirsdag 29. september 2020

Klimaomstillingsutvalget: færre nye lisenser, vurder klimarisiko, gjør petroleumsskatt nøytral og omstill oljenæringen

Njord A, Foto: Tom Jervis wikimedia_CC cy 2.0
Innstillingen fra Klimaomstillingsutvalget går inn for en strammere oljepolitikk. Utvalget har vært bredt sammensatt av tidligere og nåværende politikere, næringslivsfolk og akademikere. Anbefalingene kan oppsummeres i fire punkter:

  • Begrens tildeling av nye lisenser til utvidelser og forlengelser av eksisterende produksjon
  • Innfør stresstesting av klimarisiko i utbyggernes plan for nye petroleumsprosjekter
  • Gjør petroleumsskatten nøytral – og ikke gjør ulønnsomme investeringer lønnsomme med skattereglene
  • Petroleumssektoren må få rammebetingelser som gir stimuli til raskere omstilling mot bærekraft

Utvalgsmedlem Stortingsrepresentant Eirik Sivertsen fra Arbeiderpartiet har sluttet seg til hele innstillingen, men Stefan Heggelund (H) har signalisert at han ikke er enig i deler av innstillingen, blant annet rådet om å stramme inn antall nye lisenser.

Utvalget er oppnevnt av WWF, Civita og Norsk klimastiftelse.

Les mer på e24.no