fredag 25. september 2020

Ulikheten langt større enn hva statistikken viser

1 mill kr i tusensedler Foto: Nils S Aasheim, Norges Bank, Lisens: CC by-nd 2.0.jpg
Den offentlige statistikken over inntektsforskjellene i Norge viser lavere grad av ulikhet enn den faktiske situasjonen, ifølge en artikkel fra forskere ved SSB. Rolf Aaberge, Jørgen Heibø Modalsli og Ola Lotherington Vestad har analysert både inntektsstatistikkene og regnskapene i norske aksjeselskaper, og kommet fram til at inntektsulikheten i perioden etter 2006 har vært mellom 26 og 65 prosent høyere enn vist i den offisielle statistikken.

De rikeste 1 prosent skatter mindre enn snitt av hver tjente krone

Etter at det ble innført utbytteskatt i 2006, er det tatt ut mindre utbytte fra norske aksjeselskaper. Men pengene blir ikke borte – de blir stående i selskapene, som dermed øker i verdi. Når disse skjulte inntektene for eierne tas med i statistikken, viser det seg ifølge forfatterne at "andelen av markedsinntekten (lønnsinntekt pluss kapitalinntekt) som tilfaller de 1 prosent rikeste, har vært mellom 71 og 176 prosent høyere enn det som framkommer av data fra skattemeldingene." 

For de resterende 99 prosent av folket har ikke skatteendringen ført til vesentlige endringer. Det viser seg også at den rikeste prosenten av folket betaler mindre skatt av hver krone de tjener, enn folk flest.

Les mer på SSB