torsdag 22. oktober 2020

Reiar risikerer to års fengsel for planlegging av "beaching" av Tide Carrier

Tide Carrier. Foto Miljødirektoratet
Rettssaka mot Skipsreiar Georg Eide tok til 15. oktober i Sunnhordland Tingrett, etter at den har vore utsett to gonger. Han risikerer to år i fengsel for å ha bidrege til miljøkriminalitet gjennom "beaching" av Tide Carrier.  

fredag 16. oktober 2020

UiO-rektor ut mot eksterne styreledere: – Økt politisk styring

Rektor Svein Stølen, UiO
Etter at avisa Nordlys trekker fram de tidligere statsrådene Kristin Clemet og Kristing Havorsen som aktuelle styreledere for Universitetet i Tromsø, går rektor Svein Stølen ved Universitetet i Oslo ut mot innføring av eksterne styreledere ved Universitetene. På spørsmål fra Khrono om, dersom det først er innført ekstern styreleder, hva slags rolle denne bør ha, svarer Stølen:

— Jeg mener valgt rektor er best, og at rektor kan være styreleder. Vi kjenner jo til styrelederrollen fra samfunnet for øvrig.

onsdag 14. oktober 2020

2000 saker henlagt av Vest Politidistrikt på et halvt år

Politiemblem
I begynnelsen av 2018 hadde Vest politidistrikt 5500 saker som hadde ventet mer enn tre måneder. 1200 av dem hadde ligget i mer enn ett år. De fleste var mindre saker, men på økonomiavsnittet lå det store og kompliserte saker. I løpet av 2018 ble det satt i gang en ryddejobb ved å henlegge saker. Da statsadvokaten åpnet for at det skulle bli enklere å henlegge saker som hadde ligget lenge, gikk ryddejobben raskere også på økonomiavsnittet.

WHO-sjefen kaller Sveriges anti-koronastrategi 'etisk problematisk'

Tedros Adhanom Ghebreyesus, ITU Pictures, Geneva. CC by 2.0
– Flokkimmunitet oppnås gjennom å beskytte folk mot et virus, ikke ved å utsette dem for det, sa leder for WHO, Verdens Helseorganisasjon, Tedros Ghebreyesus på en pressekonferanse mandag. Han hevdet at flokkimmunitet aldri i historia har vært brukt som strategi for å svare på utbrudd av en epidemi. 

Sverige er det landet som har gått lengst i forsøket på å bruke flokkimmunitet som middel mot pandemien, men Ghebreyesus avviste fullstendig at dette er en farbar vei. Han mener flokkimmunitet som virkemiddel er både vitenskapelig og etisk problematisk.

Les mer på BBC


Norsk bistand til luksus for oljeindustrien i Mosambik

Palma Residences, foto African Century / Tripadvisor
"Palma Residences er en oase av komfort og sikkerhet i denne fjerntliggende delen av det nordlige Mosambik, episenter for gassindustrien". Slik presenterer Palma Residences seg selv. I dette prosjektet har statlige Norfund investert 33 millioner kroner siden 2015. Bakgrunnen store gassfunn utenfor kysten i den fattige og krigsherjede provinsen nord i Mosambik. 

tirsdag 13. oktober 2020

Trangbodde og fattige elever rammes hardest av skolekarantener

Stovner - Foto GAD, wikimedia, Lisens: CC by-sa 4.0
– Det ser ut som karantene for elever rammet sosialt skjevt og hardere i områder med lavere inntekter, fattigdom, lav utdannelse og trangboddhet, sier Jørn Ljunggren, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO til VG. Han mener VGs funn av karantenebruk for skolelever grovt sett stemmer overens med fordelingen av goder og byrder i Oslo.

Arbeidsministeren: "Lønnstyveri" fra arbeidstaker må straffes hardere

Jordbær. Fotograf: Gorm Kallestad, CC-BY-NC-SA-4.0
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen, at arbeidstakere som gjør underslag får strenge straffer, mens arbeidsgivere som stjeler lønn fra de ansatte ikke risikerer straff. Departementet sender derfor ut på høring et nytt forslag om straffansvar ved lønnstyveri, økt strafferamme ved brudd mot arbeidsmiljøloven og krav om lønnsutbetaling via bank.

mandag 12. oktober 2020

Rapport frå forsikringsselskap: Eitt av fem land i fare for økosystemkollaps

Australia 2019 Foto Pierre Markuse, Flickr. Lisens CC by 2.0
Eit sentralt forsikringsselskap globalt, Swiss Re, har publisert ein rapport der konklusjonen er at eitt av fem land i verda står i fare for økosystemkollaps. Land som Australia, Israel og Sør-Afrika ligg nær toppen av risiko-lista, der òg India, Spania og Belgia har varselfarge.

Meir enn halvparten av brutto nasjonalproduktet (BNP) i verda er avhengig av økosystem som fungerer godt. Land som har mindre enn 30 prosent av området med sårbare økosystem blir rekna i faresona for økosystemkollaps.

Les meir i The Guardian

Professions & Professionalism Vol 10, No 2 (2020) is out

Professions and Professionalism (P&P) is an open-access Web-based peer-reviewed journal. We invite empirical, theoretical or synoptic articles that focus on traditional professions as well as other knowledge-based occupational groups. The journal creates a space for the development of the research field, prioritizing no single theoretical horizon or methodological approach.

A new issue Vol 10, No 2 (2020) is out:

onsdag 7. oktober 2020

Stjernekirurg tiltalt for grov mishandling – tre døde

Karolinska Institutet, Solna, foto: Csisc. Lisens: CC by-sa 4.0
Stjernekirurgen Paolo Macchiarini ble hentet til Karolinska Institutet i 2010 for å drive eksperimentell kirurgi. I 2011 opererte Machhiarini inn kunstige luftrør av plast hos tre pasienter. Samme år publiserer han en artikkel i The Lancet som blir rangert blant de 10 viktigste det året. Året etter dør den første pasienten, i 2014 dør den andre. I dag er også den tredje pasienten død.

Klårare krav til haldbare, ombrukbare og reparerbare produkt fra EU

Framsida, EU handlingsplan for sirkulærøkonomi

Den nye handlingslanen for sirulær-økonomi som EU lanserte i mars, markerer ei klår skjerping av tilråingane samanlikna med den fem år eldre planen, skriv Eléonore Maitre-Ekern, post-doktor og deltakar i SMART-prosjektet ved Universitetet i Oslo. Ho peiker først og fremst på at hovudprioriteten no er målet om at produket skal vere haldbare, ombrukbare, og moglege å reparere. Droppa er effektivitet, som fram til no har vore hovudfokus for EU på dette området.

Nullutslippskravet som nesten forsvant

ZEFF - Zero Emissions Fast Ferry
Fylkestingspolitikerne i Vestland vedtok i desember i fjor ambisjonen om nullutslipp fra 2024 på hurtigbåtsambandene mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Men fylkesrådmann la for et par uker siden opp til at tidsrammen for innføring av kravet dobles fra fire til åtte år – til 2028.

I en kommentar på Energi og Klima peker Kirsten Øystese på at ordet "risiko" er nevnt  67 ganger i dokumentet fra rådmannen, mens ordet "klimarisiko" ikke er nevnt i det hele tatt. Leverandørene har også signalisert stor skuffelse over innstillingen.

fredag 2. oktober 2020

Venter noe økte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Prognosen fra nettstedet norskpetroleum.no for utslipp av produsert vann tyder på økning de nærmeste par åra, for så å gå nedover igjen. Produsert vann er vann fra borehullene som inneholder oljerester i dråpeform. Utslippene har vært relativt stabile på rundt 130 millioner m3 de siste 20 åra, med en topp i 2007 med 160 og 2015 med 148 m3. Nettstedet drives av Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

64 prosent av produsert vann kommer stammer fra borebrønner, mens også gassbehandling og produksjon er viktige kilder. I 2019 var utlippene nede på 125 m3, mens de blir anslått til å ende på 133,6 m3 i 2020.

Les mer på norskpetroleum.no