tirsdag 13. oktober 2020

Arbeidsministeren: "Lønnstyveri" fra arbeidstaker må straffes hardere

Jordbær. Fotograf: Gorm Kallestad, CC-BY-NC-SA-4.0
Arbeids- og sosialminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil gjøre slutt på forskjellsbehandlingen, at arbeidstakere som gjør underslag får strenge straffer, mens arbeidsgivere som stjeler lønn fra de ansatte ikke risikerer straff. Departementet sender derfor ut på høring et nytt forslag om straffansvar ved lønnstyveri, økt strafferamme ved brudd mot arbeidsmiljøloven og krav om lønnsutbetaling via bank.

Det har vært mange historier gjennom sommerhalvåret om jordbærbønder som ikke betaler asiatiske og østeuropeiske arbeidere den lønna de har krav på. –Vi ønsker et seriøst arbeidsliv, sier Isaksen til VG. –Det er de seriøse bedriftene som taper når useriøse konkurrenter dumper lønningene; det er konkurranse på ulike vilkår.

Et viktig grep i kampen mot useriøse bedrifter er å gi arbeidstilsynet større makt, sier Isaksen: – Vi vil for første gang gi Arbeidstilsynet rett til å pålegge arbeidsgiver å utbetale lønn, hvis feil lønn er gitt, det gjelder også tilbake i tid. De får også anledning til å gi tvangsgebyr. 

Les mer i VG.no