onsdag 7. oktober 2020

Nullutslippskravet som nesten forsvant

ZEFF - Zero Emissions Fast Ferry
Fylkestingspolitikerne i Vestland vedtok i desember i fjor ambisjonen om nullutslipp fra 2024 på hurtigbåtsambandene mellom Bergen og Sogn og Fjordane. Men fylkesrådmann la for et par uker siden opp til at tidsrammen for innføring av kravet dobles fra fire til åtte år – til 2028.

I en kommentar på Energi og Klima peker Kirsten Øystese på at ordet "risiko" er nevnt  67 ganger i dokumentet fra rådmannen, mens ordet "klimarisiko" ikke er nevnt i det hele tatt. Leverandørene har også signalisert stor skuffelse over innstillingen.Politikerne vil ha litt høyere ambisjoner

Politikerne i fylkestinget var da heller ikke helt enige i så lave ambisjoner, og landet på en løsning der det utlyses et pilotprosjekt på én nullutslipps hurtigbåt fra 2024 som skal testes utenom den vanlige rutetrafikken. De fire hurtigbåtene skal i stedet drives med en kombinasjon av diesel og batteri. Båtbyggerne har allerede satset store beløp på en nullutslippsløsning, og er skuffet: – Vi var forberedt på konkurranse, men ikke på en kunde som plutselig sier nei og forsvinner, sier administrerende direktør i LMG Marin, Torbjørn Bringedal, til E24.no (bak betalingsmur). Han regner med at Zeff-prosjektet (bildet) nå trolig blir skrinlagt.