tirsdag 13. oktober 2020

Trangbodde og fattige elever rammes hardest av skolekarantener

Stovner - Foto GAD, wikimedia, Lisens: CC by-sa 4.0
– Det ser ut som karantene for elever rammet sosialt skjevt og hardere i områder med lavere inntekter, fattigdom, lav utdannelse og trangboddhet, sier Jørn Ljunggren, postdoktor ved institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved UiO til VG. Han mener VGs funn av karantenebruk for skolelever grovt sett stemmer overens med fordelingen av goder og byrder i Oslo.

VGs kart viser at bydelene øst i byen – spesielt Gamle Oslo og Stovner (bildet) og nordre del av Nordstrand har hatt klart flest koronakarantener i skolene den første måneden av skoleåret. Samtidig viser det seg at to bydeler i vest – Ullern og Vestre Aker – ikke har hatt karantener overhodet i denne perioden.

Les mer i VG