fredag 2. oktober 2020

Venter noe økte utslipp fra petroleumsvirksomheten

Prognosen fra nettstedet norskpetroleum.no for utslipp av produsert vann tyder på økning de nærmeste par åra, for så å gå nedover igjen. Produsert vann er vann fra borehullene som inneholder oljerester i dråpeform. Utslippene har vært relativt stabile på rundt 130 millioner m3 de siste 20 åra, med en topp i 2007 med 160 og 2015 med 148 m3. Nettstedet drives av Oljedirektoratet og Olje- og energidepartementet i fellesskap.

64 prosent av produsert vann kommer stammer fra borebrønner, mens også gassbehandling og produksjon er viktige kilder. I 2019 var utlippene nede på 125 m3, mens de blir anslått til å ende på 133,6 m3 i 2020.

Les mer på norskpetroleum.no