torsdag 30. september 2021

Curt Rice: – Hellestveit bør beklage

Curt RiceRektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU rykker i et intervju med Khrono.no ut med et kraftig angrep på Cecilie Hellestveit. Han mener hun bør beklage påstandene hun framsatte i et intervju med Khrono om at det er problematisk at stadig flere akademiske stillinger går til utenlandske forsker.

Hellestveit uttalte blant annet i intervjuet: — De utenlandske forskerne kjenner jo ikke det norske samfunnet og er ikke her for å investere i det. De er her fordi de ikke får jobb på universiteter med størst prestisje, ennå. Noen fagfelt er nå så dominert av utenlandske forskere at det nesten ikke er flere nordmenn igjen blant de ansatte. Altså, hva er poenget med forskning som ikke først og fremst har det norske samfunn som utgangspunkt? 

tirsdag 21. september 2021

HVLs etikkdager: Det Grønne skiftet og ulikhet

 Høgskulen på Vestlandet arrangerer 20.–24.9. sine årlige Dager for etikk, samfunnsansvar og bærekraft. Årets tema er Det grønne skiftet og ulikhet. Alt er gratis og åpent for alle. Over de fem dagene arrangeres ei lang rekke forelesninger innenfor temaet, digitalt over zoom. De to siste dagene er det Sampoldagene: Grenseløs ulikhet som arrangeres som en del av HVLs etikkdager.

Sjekk programmet for zoom-lenker til de enkelte forelesninger

Les kort biografi om innlederne