torsdag 30. september 2021

Curt Rice: – Hellestveit bør beklage

Curt RiceRektor Curt Rice ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU rykker i et intervju med Khrono.no ut med et kraftig angrep på Cecilie Hellestveit. Han mener hun bør beklage påstandene hun framsatte i et intervju med Khrono om at det er problematisk at stadig flere akademiske stillinger går til utenlandske forsker.

Hellestveit uttalte blant annet i intervjuet: — De utenlandske forskerne kjenner jo ikke det norske samfunnet og er ikke her for å investere i det. De er her fordi de ikke får jobb på universiteter med størst prestisje, ennå. Noen fagfelt er nå så dominert av utenlandske forskere at det nesten ikke er flere nordmenn igjen blant de ansatte. Altså, hva er poenget med forskning som ikke først og fremst har det norske samfunn som utgangspunkt? 

– Akademikere bør delta i offentlig debatt

I artikkelen ble flere personer innen akademia spurt om akademikere bør prioritere formidling til offentligheten. Hellestveit etterlyste mer akademisk deltakelse i offentlig debatt: — Samfunnsdebatten bør ikke bare bli drevet fram av partipolitikken. De store problemstillingene — der man skal stake ut langsiktige prioriteringene, bør også diskuteres fra et filosofisk, historiske og kulturelt perspektiv, sier hun. 

Hellestveit slår i artikkelen et slag for at det bør bli større aksept for at akademikere driver kvalifisert sysning i den offentlige debatten.

Curt Rice mener Hellestveits påstander om utlendinger ved norske universiteter er basert på anekdoter, og antyder at Khrono burde beskytte Hellestveit mot seg selv, ved å la være å trykke uttalelser som er så "dårlig gjennomtenkt".

Les mer i Khrono