Ressurser

Her legger vi ut informasjon, dokumenter ol. som kan være av interesse for medlemmene i nettverket.

Concerned Scientists, Norge

Hjemmeside: cs-n.org
Bærekraftig utvikling har vært et erklært mål i mange land i flere tiår. Likevel beveger vi oss stadig lengre fra dette målet og vi er i ferd med å endre grunnleggende elementer i klodens klima og økosystemer. Menneskeheten står overfor en av sine mest alvorlige utfordringer noensinne.
Gapet mellom forskningsbasert kunnskap og nødvendige politiske avgjørelser virker nærmest uoverkommelig. Vi som har stiftet Concerned Scientists Norway har likevel tro på at en kunnskapsbasert, aktiv og målrettet forskningsformidling kan bygge bro over dette gapet. Vi trenger deg i dette arbeidet, enten som aktivt medlem eller som støttemedlem for å gi oss tyngde gjennom antall forskere som er med.
 


Senter for økologisk økonomi og etikk, ved Nord Universitet, Bodø. Facebook-side.