Økonomi og næringsliv

Ressurspersoner i nettverket:

Dag G. Aasland. Dr. Scient. Høgskoledosent, Høgskolen i Agder
Telefon: 37253239
E-post:dag.g.aasland(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet mellom økonomi og etik
Næringslivsetikk
E. Levinas

Kristian Alm. Dr. Theol. Førsteamanuensis, BI
Telefon: 92220409
E-post:kristian.alm(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Annet:
Etiske investeringer
Oljefondet
Varsling

Johannes Brinkmann. Dr. Philos. Professor, Handelshøgskolen BI
Telefon: 22985143
E-post:johannes.brinkmann(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Særlig overlappingen mellom områdene

Lars Bakketun
E-post: lars_bakketun(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
dialog, samtale, kommunikasjon

Siri Granum Carson. Ph.D. Førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 92254704
E-post:siri.granum.carson(a)hf.ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Nadine Deidok, Leder, NAV Aukra
E-post: nadine.deidok@gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Samfunnsansvar
Tom Eide, professor, dr.philos., HBV - Høgskolen i Buskerud og Vestfold
Telefon: 90090655
E-post: tom.eide(a)hbv.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og naeringsliv
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Lederetikk, profesjonsetikk innen helsefag og etikkundervisning i
profesjonsutdanninger tvers av fag og fakulteter (helsefag, utdanning,
teknologi, økonomi)

Vebjørn Fagernes. Utviklingsleder, Nordnorsk Lederutvikling
Telefon: 90524079
E-post:vebjorn.fagernes(a)nnl.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Tjenende og verdibasert lederskap

Andreas Føllesdal. Ph.D.
Telefon: 22842001
E-post:andreas.follesdal(a)nchr.uio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Skrevet og redigert om profesjonsetikk, bl.a. jurist- og ingeniøretikk.
Næringslivsetikk, konsulentetikk, etc. bl.a. temaer om profesjonenes normative suverenitet og etikk under ikke-ideelle forhold.

Carl-Erik Grenness. Professor, Sjefpsykolog, Forsvaret
Telefon: 99092294
E-post:c.e.grenness(a)psykologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Grunnlagsproblemer
Psykologisk basis for dydsetikk

Erlend Gulbrandsen, Doktorgradsstipendiat,  Høgskolen i Lillehammer
Telefon: 90863328
Epost: erlend.aas.gulbrandsen(a)hil.no
Fagområder i nettverket:Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Næringslivsetikk (underviser i dette)

Arngrim Hunnes, Dr.oecon / Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon: 47950600
Epost: arngrim.hunnes(a)uia.no
Fagomraader i nettverket
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser
Økonomi og etikk

Tore Audun Høie. Konsulent, Fringilla
Telefon: 67900009
E-post: tore.hoie(a)vikenfiber.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser
Ledelse, kvalitet, helse, holisme

Heidi von Weltzien Høivik. Ph. D. , Dr. h.c. . Professor, Handelshøyskolen BI
Telefon: 46410474
E-post:heidi.hoivik(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
etikk og ledelse
vedlikehold av etisk kompetanse i organisasjoner
etikk og kulturforskjeller
etikk og bedrifters samfunnsansvar (CSR)
etikk og strategi
etikk og rolle som konsulent

Knut Johannessen Ims. Dr. Oecon. Professor, Norges Handelshøyskole
Telefon: 55959239
E-post:knut.ims(a)nhh.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etiske retningslinjer
Etikk og ledelse
Utvikling av modenhet
Etikk og strategi
Etikk og pedagogikk

Ove Daniel Jakobsen. Dr. Oecon. Professor, Handelshøgskolen i Bodø
E-post:ove.jakobsen(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv

Jean Jaminon. Cand. Philol. Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø
Telefon: 91105566
E-post:jean.jaminon(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Skjæringspunktet mellom økonomi, natur og kultur
Annet:
Underviser i etikk for næringslivet og Etikk og samfunn (ex.fac)
Hovedfag i filosofi (etikk), religionsvitenskap (etikk) og lingvistikk (fransk)
 
Nils Johnsen, forfatter og pensjonist
Epost: 95136387(a)online.no
Telefon: 90286357
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonssamarbeid/profesjonsstrid, helsepolitikk, litteratur, varsling, ledelse, naturvern

Sveinung Jørgensen. Cand. Merc. Doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Lillehammer
Telefon: 92853058
E-post:sveinung.jorgensen(a)hil.no
Fagområder i nettverket:
Økonomi og næringsliv

Aslaug Kristiansen. Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141235
E-post:aslaug.kristiansen(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv

Oddvar Martinsen. Siviløkonom. Timelærer, Høgskolen i Akershus
Telefon: 64849190
E-post:omartinsen(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Yrkesetikk, rettet mot vgs
studieretning service og samferdsel.

 

Øystein Nystad, Førstelektor, Nord Universitet
E-post: oystein.nystad(a)nord.no
Telefon: 90746359
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk og næringsliv, miljøledelse, CSR, dialog


Jørn Bue Olsen, 1. amanuensis, Hauge School of Management
Telefon: 91639463
E-post: jorn.bue(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og naeringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, prosjekt, næringslivsetikk


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.

Lars Jacob Tynes Pedersen. Cand. Merk. Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Telefon: 91120284
E-post:lars.pedersen(a)nhh.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv

Hans Thore Smedobold. Sivilingeniør. Yrkeshygieniker, Occupational Hygiene Solutions AS
Telefon: 92055948
E-post:hts(a)ohs.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer knyttet til utøvelse av ulike fagprofesjoner innen HMS-området, med spesiell vekt på yrkeshygiene.


Tom Skauge. Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55587730
E-post:tom.skauge(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Ingeniør.

Joakim Sveli. M.Sc.
Telefon: 99743092
E-post:joakim(a)sveli.no
Fagområder i nettverket:
Økonomi og næringsliv

Aage Takvam, Pensjonist, yrkeshygienikar
Telefon: 90936295
5652 Årland
Epost: aage(a)takvam.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Informasjonsplikt versus taushetsplikt i bedriftshelsetjenesten


Søren Wenstøp, Forsker
Epost: soren.wenstop(at)gmail.com
Telefon: 92033150
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og naeringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk i profesjonene
- Klimaetikk: Naturen og mennesket
- Nevroetikk: Det moralske organ