Pedagogikk og utdanning

Ressurspersoner i nettverket:

Geir Afdal. Dr. Theol. Professor, Det teologiske meningshetsfakultet
Telefon: 22590607
E-post:geir.afdal(a)mf.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Utdanning, samfunn og verdier
Flerkultur og toleranse
Profesjonalisering
Moralsk dannelse
Annet:
Høgskolen i Østfold


Hilde Wågsås Afdal. Førsteamanuensis. Høgskolen i Østfold
Telefon 69192350
E-post: hilde.afdal(a)hiof.no
Profesjonsetiske interesser:
Lærerutdanning, profesjon og etikk


Thor Olaf Albriktsen. Høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
E-post:  toa(a)hist.no
Telefon: 73412277
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer i helsefaglig arbeid


Torunn Alise Ask. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141649
E-post:torunn.a.ask(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Barnevern
Sosialt arbeid
Erfaringsbasert kunnskap
Utdanning


Kitt Austgard. Cand. San. Førstelektor, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Telefon: 22448086
E-post:kitt.austgard(a)ldh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Omsorg
Moralsk skjønn
Profesjonsetikk
Filosofi
Språk

Nezihat Bakar, Miljøterapeut, Horten Kommune
E-post: nezihatbakar (a) gmail.com
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Helse-omsorg, minoritetspsykisk helse


Lars Bakketun
E-post: lars_bakketun(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
dialog, samtale, kommunikasjon

Ida Baklund. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453841
E-post:ida.baklund(a)su.hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Egnethet


Eila R. Berge. Adjunkt. Adjunkt, Longyearbyen skole
Telefon: 92233175
E-post:eila.berge(a)lybskole.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning


Eva Bjerkholt, førsteamanuensis/professorstipend, Høgskolen i Telemark, Notodden
Telefon
+47 93498585
E-post: eva.bjerkholt(a)hit.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
LærerprofesjoneneHanne Blaafalk
. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 93235221
E-post: hanne.blaafalk(a)hvl.no
Fagomraader i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Dialogisk undervisning, læringssyn, kunnskapssynEdit Blåsternes. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55585546
E-post:ebl(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Relasjonen og den praktiske etikken
Kommunikasjon og veiledning i helsetjeneste


Christer Brusling. Dr. Philos. Professor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452876
E-post:brusling
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Læreres profesjonsetikk


Kari Gran Bøe. Cand. San. Sjefsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Telefon: 22850378
E-post:k.e.g.boe(a)teologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Verdig møte mellom pasient og helsearbeider
Forhold mellom utdanning og praksis
Organisering og ledelse av sykehus
Verdigrunnlag og menneskesyn
Annet:
Dr.gradsstipendiat, Universitetet i Oslo


Siri Granum Carson. Ph.D. Førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 92254704
E-post:siri.granum.carson(a)hf.ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Eldrid Digernes. Cand. Polit. Høgskulelektor, Høgskulen i Volda
Telefon: 70075398
E-post:eldrid.digernes(a)hivolda.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Yrkesfagleg rettleiing
Lærarprofesjonen


Tom Eide, professor, Høgskolen i Sørøst-Norge
Telefon: 900 90 655
E-post: tom.eide(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, etisk lederskap og lederes ansvar for å legge til rette for
profesjonsetisk reflektert praksis, særlig i helse og skole.Sonja Iren Eidissen. Cand. Polit. Rådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet
Telefon: 22242585
E-post:sonja.eidissen(a)bld.dep.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonsetikk i barnevernsarbeid og sosialt arbeid


Astrid Grude Eikseth. Førstelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
Telefon: 73559865
E-post:astrid.eikseth(a)hist.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Praksiskunnskap hos lærere og førskolelærere
Annet:
Ph.D. stipendiat, NTNU, Pedagogisk institutt


Sidsel Ellingsen. Cand san / anestesisykepleier. Stipendiat / førstelektor, Haraldsplass Diakonale Høgskole
Telefon: 55979685
E-post:sidsel.ellingsen(a)haraldsplass.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etisk grunnlagstenkning i møte med det konkrete levde liv. Kostnadseffektivitet i møte med sårbarhet.
Annet:
Sykepleie, palliativ omsorg.


Vebjørn Fagernes. Utviklingsleder, Nordnorsk Lederutvikling
Telefon: 90524079
E-post:vebjorn.fagernes(a)nnl.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Tjenende og verdibasert lederskap


Karin Elise Fajersson. Cand. Polit.
E-post:karinelise.fajersson(a)lu.hio.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning


Sissel Merete Finholt. Cand. Theol. Stipendiat, Universitetet i Oslo
Telefon: 22380660
E-post:s.m.finholt(a)psykologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning


Heidi Gilstad. Cand. Philol. Prosjektleder, IKT, Nasjonalt Senter for Fostermedisin
Telefon: 90122653
E-post:heidi.gilstad(a)stolav.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Telemedisin og undervisning


Berit Groven. Cand. Polit. Førstelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon: 74022709
E-post:berit.groven(a)hint.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Spesialpedagogikk
Kunnskapsfilosofi
Etikk


Catrine Torbjørnsen Halås, Førsteamanuensis, Nord Universitet
Telefon: 97180016
E-post: catrine.t.halas(a)nord.no
Fagområder i nettverketMedisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Dømmekraft og skjønnsutøvelse


Steffen Handal, Nestleder Utdanningsforbundet.
Oslo
Telefon: 41615848
Epost: stehan(a)udf.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Implementering av profesjonsetisk plattform blant lærereKristine Hansen.
E-post:lauvaasen(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning


Kari-Mette Walmann Hidle, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon 975 14439
E-post: kari.m.hidle(a)uia.no
Fagomraader i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Etikkdidaktikk for bioingeniør- og lærerutdanningene


Súsanna Holm. Cand. Mag. Pedagog, Seksjon for det færøske Kunstnerråd
Telefon: 298225963
E-post:lisa(a)lisa.fo
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning


Kirsten Johansen Horrigmo. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141643
E-post:kirsten.j.horrigmo(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonsetikk og samfunnsmandat


Olav Imenes. Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22855996
E-post:olav.imenes(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Arbeidslivsetikk
Profesjonsetikk for skole og barnehage (lærere, førskolelærere og lektorer
samt andre relevante pedagogiske yrker)


Knut Johannessen Ims. Dr. Oecon. Professor, Norges Handelshøyskole
Telefon: 55959239
E-post:knut.ims(a)nhh.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etiske retningslinjer
Etikk og ledelse
Utvikling av modenhet
Etikk og strategi
Etikk og pedagogikk


Ove Daniel Jakobsen. Dr. Oecon. Professor, Handelshøgskolen i Bodø
E-post:ove.jakobsen(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Ingunn Kindervaag. Lektor, Godalen videregående skole
Telefon: 97192144
E-post:ikinder(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Journalistikk, medier og kommunikasjon (har grunnfag og undervisningskompetanse)
Underviser i samfunnsfag (derfor også litt jus, politikk, forvaltning¸økonomi og næringsliv, samt kultur)
Psykologi (har grunnfag i dette og mange elever med lærevansker og atferdsvansker.


Bente Kongsgård. M.A. Høgskolelektor, Høgskolen i Akershus
Telefon: 47400264
E-post:bente.kongsgaard(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning


Aslaug Kristiansen. Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141235
E-post:aslaug.kristiansen(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Cecilie Kult. Human-Etisk forbund
Telefon: 35514531
E-post:cecilie(a)kokoo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Pedagogikk og utdanning
Annet:
Skriver masteroppgave om etikk i pressen.
Underviser i etikk i Human-Etisk Forbund + vikar i medier og kommunikasjon på videregående skole.


Britt Moene Kuven. Høgskolelektor, Diakonissehjemmets høgskol
Telefon: 55979655
E-post:britt.kuven(a)bergendsh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Kjartan Skogly Kversøy. Hovedfag i filosofi med godkjent førstelektorkompetanse. Førstelektor, Høgskolen i Akershus
Telefon: 91805666
E-post:kjartanskogly.kversoy(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Jeg arbeider til daglig med praktisk etikk opp mot en rekke utdanninger ved høgskolen. Jeg vil nevne yrkespedagogikk lærerutdanning og master, veiledninggspedagogikk, coaching, helsesøsterutdanning, kardiologisk sykepleie, husøkonomi, kostøkonomi, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Holder også foredrag for private og offentlig bedrifter med etikk knyttet opp mot ledelse og organisasjonsutvikling.
Annet:
Jeg har gitt ut to etikkrelevante bøker: Kversøy, K. S. 2005. \"Etikk - en praktisk vinkling\". Bergen: Fagbokforlaget (Oversatt til dansk i 2006) Hartviksen, M. og Kversøy, K. S. 2008. \"Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak\". Bergen: Fagbokforlaget


Eli Kristin Langset. Cand. Polit. Daglig leder, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
Telefon: 22992083
E-post:bareeli(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Mangfold


Elisabeth Klette Lauritzen. Cand. Mag.
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Dydsetikk i læreryrket, etiske problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv.


Kjersti Lea. universitetslektor og phd-stipendiat
Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for vitenskapsteori,
Universitetet i Bergen,
samt Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen
Telefon:  55 58 82 09
E-post:kjersti.lea(a)uib.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Faglig skjønn og profesjonalitet, profesjonsetikk, filosofisk antropologi som innfallsvinkel til profesjonsetiske spørsmål, etikk i profesjonsutdanning, etisk refleksjon i yrkeslivet


Marianne Løkholm Lewin. Seniorrådgiver, Utdanningsforbundet
E-post: marlew(a)udf.no
Telefon: 97153435
Fagomraader i nettverket: 
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonsetikk for lærere og ledere
Leder Utdanningsforbundets arbeid med implementering av Lærerprofesjonens etiske plattformLars Gunnar Lingås. Dr. Philol. Frilanser,
Telefon: 33052636
E-post: lars.g.lingas(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Har skrevet flere lærebøker om yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere og pedagoger.
Formidling og undervisning til yrkesutøvere i praktisk arbeid. Også opptatt av forholdet mellom livssyn og etikk.


Ranveig Sofie Lorentzen. Cand. Polit. Høgskolelektor, Dronning Mauds Minne
Telefon: 73568302
E-post:rlo(a)dmmh.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Skikkethetsvurdering i lærerutdanningene.


Sølvi Eide Lunde. Høgskolelektor / emneansvarleg, Høgskolen Stord/Haugesund
Telefon: 98286853
E-post: solvi.lunde(a)hsh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Helsefag og velferdsteknologi


Oddvar Martinsen. Siviløkonom. Timelærer, Høgskolen i Akershus
Telefon: 64849190
E-post:omartinsen(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Yrkesetikk, rettet mot vgs
studieretning service og samferdsel.


Patricia Ann Melsom. Seniorrådgiver, NITO - Bioingeniørfaglig institutt
Telefon: 91603681
E-post: patricia.melsom(a)nito.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonskulturer, kulturendring etisk refleksjon


Kjersti Sunde Mæhre. Stipendiat, Høgskolen i Harstad
Telefon 41692996
E-post: kjersti.mehre(a)hih.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Liv og dødproblematikk 
Bodil Mørland. Førstelektor, Dronning Mauds Minne Høgskole
Telefon: 73805222
E-post:bom(a)dmmh.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Barnesamtaler, spesialpedagogiske utfordringer


Lisbeth Nielsen, Adjunkt, University College Nordjylland
E-post: lni(a)ucn.dk
Fagområder i nettverketPedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser Etik i pædagogers praksis


Tone Neteland. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 92468182
E-post:tbn(a)hib.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Øystein Nystad, Førstelektor, Nord Universitet
E-post: oystein.nystad(a)nord.no
Telefon: 90746359
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk og næringsliv, miljøledelse, CSR, dialogTorleiv Odland. Cand. Psych. Seniorrådgiver, Norsk Psykologforening
Telefon: 23103130
E-post:torleiv(a)psykologforeningen.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer i praksis som helsearbeider.
Møte med klager/klagesaker på praksis.


Frøydis Oma Ohnstad. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452239
E-post: froydisoma.ohnstad(a)hioa.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Læreres profesjonsetikk.
Lærerutdanning.
Profesjonelt skjønn.


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.


Bjørg Amalie Omholt. Cand. Mag.
Telefon: 71704372
E-post:am-omhol(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Jens Erik Paulsen. Dr. Art. Postdoktor/Forskningsleder, Universitetet i Oslo
Telefon: 22958308
E-post:j.e.paulsen(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet rollemoral/profesjonsetikk


Lars Jacob Tynes Pedersen. Cand. Merk. Førsteamanuensis, Norges Handelshøyskole
Telefon: 91120284
E-post:lars.pedersen(a)nhh.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Marit Pettersen. Cand. Mag. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55587854
E-post:marit.pettersen(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Idenitetsarbeid og meningsdanning i utdanningsforløpet.
Annet:
Tilknyttet Studdata-undersøkelsen. Publikasjon: Samfunnsansvar eller personlig prosjekt? Vernepleierstudenters yrkesvalg utforsket gjennom narrativer. Rapport fra en forløpsstudie midtveis i undersøkelsen. Skriftserie 6/2005, Bergen: Høgskolen i Bergen.


Inger Nygaard Preus. Mag. Art. Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22855994
E-post:i.j.n.preus(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etikk for lærere (i skolen) og ungdomsskoleelever.
Feministisk vinklet filosofihistorie og etikk.


Ellen Ramvi. Ph.D. Førsteamanuenisis, Universitetet i Stavanger
Telefon: 52834271
E-post:ellen.ramvi(a)uis.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Anne Raustøl. Cand. Philol. Høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole
E-post:a.m.raustol(a)reading.ac.uk
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Ethical theory: virtue ethics, consequentialism, theories of duty/obligation.
Application of ethical theories in health care professions.
Annet:
Ph.D. student, University of Reading.Anders Ringh
Universitetslærer
Polisutbildningen, Institutionen för Socialt Arbete, Umeå Universitet
Telefon: 070-3978319
Epost: anders.ringh(a)socw.umu.se
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Kunskapssyn, lärande och etik


Rigmor Bentzen Røberg. Adjunkt.
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Estetikk, kunst og design / industridesign.


Reidun Sandvik, Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 41646966
E-post: rks(a)hvl.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser Profesjonsetikk


Espen Schjetne. Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Telefon: 69608115
E-post: espen.schjetne(a)hiof.no
Fagområder i nettverket
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Læreres profesjonsetikk, flerkulturell kompetanse, empirisk etikk, moraldannelse


Eva Simonsen. Dr. Scient. Postdoktor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22844495
E-post:eva.simonsen(a)isp.uio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonshistorie.Erik Skjeggestad,  Høyskolelektor/stipendiat, Vid - Diakonhjemmet Oslo
Epost: erik.skjeggestad (a) vid.no
Telefon: 97545659
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonell kommunikasjon


Ristil Skovgaard. Cand. Philol. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 67137232
E-post:ristil.skovgaard(a)c2i.net
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Fremmedspråklige studenter.


Eva Skærbæk. Dr. Theol. Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Telefon: 69303067
E-post:eva.skaerbaek(a)hiof.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Tone Dyrdal Solbrekke. Cand. Polit. Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
Telefon: 22844408
E-post:toneso(a)ped.uio.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning


Anette Sund. Cand.polit. Seniorrådgiver, Politihøgskolen
Telefon: 23199709
E-post:annette.sund(a)phs.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanningAnita Tollefsen, Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55587881
E-post: atol(a)hvl.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Relasjonen mellom hjelper og hjelpemottaker


 
Inger Ulleberg. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452779
E-post: inger.ulleberg(a)hioa.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanningRoar Ulvestad, Lektor i norsk, lærer. Utdanningsforbundet i Bergen
Telefon: 47281564
Epost: roar.ulvestad(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonsutvikling på profesjonens vilkår. Autonomi og samfunnsoppdrag.
 Elin Ødegård. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark
Telefon: 35575310
E-post:elin.odegard(a)hit.no
Fagområder i nettverket:
Pedagogikk og utdanning