Jus, politikk og forvaltning

Ressurspersoner for nettverket:

Geir Afdal. Dr. Theol. Professor, Det teologiske meningshetsfakultet
Telefon: 22590607
E-post:geir.afdal(a)mf.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Utdanning, samfunn og verdier
Flerkultur og toleranse
Profesjonalisering
Moralsk dannelse
Annet:
Høgskolen i Østfold


Ida Baklund. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453841
E-post:ida.baklund(a)su.hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Egnethet


Nadine Deidok, Leder, NAV Aukra
E-post: nadine.deidok@gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Samfunnsansvar


Olav Eikeland. Dr. Philos. Organisasjonsforsker, Arbeidsforskningsinstuttet
Telefon: 22608109
E-post: olav.eikeland(a)hioa.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Opptatt av forholdet mellom profesjonenens kunnskapsgrunnlag, metodologi, organisasjonslæring og aksjonsforskning, herunder også forholdet / skillene mellom fag og etikk/politikk


Asgeir Eriksen. Cand. Polit.
Telefon: 22452885
E-post:asgeir-stenberg.eriksen(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning


Grethe S. Foss. Dr. Scient. Seniorrådgiver, Bioteknologinemnda
Telefon: 22248794
E-post:grethe.foss(a)bion.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Genteknologi, bioteknologi og miljø


Knut Fossestøl. Førsteamanuensis, Arbeidsforskningsinstituttet
Telefon: 23369237
E-post:knut.fossestoel(a)afi-wri.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning


Andreas Føllesdal. Ph.D.
Telefon: 22842001
E-post:andreas.follesdal(a)nchr.uio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Skrevet og redigert om profesjonsetikk, bl.a. jurist- og ingeniøretikk.
Næringslivsetikk, konsulentetikk, etc. bl.a. temaer om profesjonenes normative suverenitet og etikk under ikke-ideelle forhold.


Carl-Erik Grimstad. Cand. Polit. Journalist/skribent, Egen virksomhet
Telefon: 22561860
E-post: public(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofiTania Randby Garthus. Politioverbetjent/høgskolelektor, Politihøgskolen, Oslo
Telefon: 48115117 
E-post: tanran(a)phs.no
Fagomraader i nettverket
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser
verdibasert ledelse, yrkesetikk relatert til operativt politiarbeid


Linda Hoel. Ph.D. Førsteamanuensis, Politihøgskolen, avd. Bodø
Telefon: 40550811
E-post:linhoe(a)phs.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Politipraksis
Vitenskapsteori
Fenomenologi og hermeneutikk
Høgskole- og universitetspedagogikk


Nils Johnsen, forfatter og pensjonist
Epost: 95136387(a)online.no
Telefon: 90286357
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonssamarbeid/profesjonsstrid, helsepolitikk, litteratur,
varsling, ledelse, naturvern

Eli Kristin Langset. Cand. Polit. Daglig leder, Stiftelsen Mangfold i Arbeidslivet
Telefon: 22992083
E-post:bareeli(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Mangfold


Håkan Larsson. Försvarsmakten
E-post: hakan.b.larsson(a)hotmail.se
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Militär professionPaul Leer-Salvesen. dr. philos. Professor, Universitetet i Agder
Telefon: 38142031
E-post:paul.leer-salvesen(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet mellom juss og etikk Prinsippiell etikk Etikk og religion


Oddvar Martinsen. Siviløkonom. Timelærer, Høgskolen i Akershus
Telefon: 64849190
E-post:omartinsen(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Yrkesetikk, rettet mot vgs
studieretning service og samferdsel.


Gunnar Misje. Inspektør, Tromsø
Telefon: 95421978
E-post: gunnar.misje89(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning

Profesjonsetiske interesser:
Arbeidsmiljø


Anne Ingeborg Myhr. Dr. Scient. Forsker, Universitetet i Tromsø
Telefon: 77644642
E-post:annem(a)fagmed.uit.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Risikovurderinger.
Bioetikk.


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.


Anita Elverum Park. B.Sc..
Telefon: 98087804
E-post:park(a)stud.ntntu.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonens politiske mandat vs individets ansvar.
Annet:
Mastergradsstudent, NTNU.


Ulf Rydningen. M.Sc.
Telefon: 64965300
E-post:ulf.rydningen(a)umb.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Miljøetikk.
Annet:
PhD-student, Universitetet for miljø og biovitenskap.


Anette Sund. Cand.polit. Seniorrådgiver, Politihøgskolen
Telefon: 23199709
E-post:annette.sund(a)phs.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Pedagogikk og utdanning


Aage Takvam, Pensjonist, yrkeshygienikar
Telefon: 90936295
5652 Årland
Epost: aage(a)takvam.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Informasjonsplikt versus taushetsplikt i bedriftshelsetjenesten


Lars Inge Terum. Dr. Philos. Professor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452805
E-post:larsinge.terum(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag