Kultur, religion og filosofi

Ressurspersoner for nettverket:

Geir Afdal. Dr. Theol. Professor, Det teologiske meningshetsfakultet
Telefon: 22590607
E-post:geir.afdal(a)mf.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Utdanning, samfunn og verdier
Flerkultur og toleranse
Profesjonalisering
Moralsk dannelse
Annet:
Høgskolen i Østfold


Kristian Alm. Dr. Theol. Førsteamanuensis, BI
Telefon: 92220409
E-post:kristian.alm(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Annet:
Etiske investeringer
Oljefondet
Varsling


Nezihat Bakar, Miljøterapeut, Horten Kommune
E-post: nezihatbakar (a) gmail.com
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Helse-omsorg, minoritetspsykisk helseLars Bakketun
E-post: lars_bakketun(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
dialog, samtale, kommunikasjon


Johannes Brinkmann. Dr. Philos. Professor, Handelshøgskolen BI
Telefon: 22985143
E-post:johannes.brinkmann(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Særlig overlappingen mellom områdene


Kari Gran Bøe. Cand. San. Sjefsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Telefon: 22850378
E-post:k.e.g.boe(a)teologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Verdig møte mellom pasient og helsearbeider
Forhold mellom utdanning og praksis
Organisering og ledelse av sykehus
Verdigrunnlag og menneskesyn
Annet:
Dr.gradsstipendiat, Universitetet i Oslo


Siri Granum Carson. Ph.D. Førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 92254704
E-post:siri.granum.carson(a)hf.ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Tom Eide, professor, Høgskolen i Sørøst-Norge
Telefon: 900 90 655
E-post: tom.eide(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, etisk lederskap og lederes ansvar for å legge til rette for
profesjonsetisk reflektert praksis, særlig i helse og skole.


Olav Eikeland. Dr. Philos. Organisasjonsforsker, Arbeidsforskningsinstuttet
Telefon: 22608109
E-post: olav.eikeland(a)hioa.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Opptatt av forholdet mellom profesjonenens kunnskapsgrunnlag, metodologi, organisasjonslæring og aksjonsforskning, herunder også forholdet / skillene mellom fag og etikk/politikk


Sidsel Ellingsen. Cand san / anestesisykepleier. Stipendiat / førstelektor, Haraldsplass Diakonale Høgskole
Telefon: 55979685
E-post:sidsel.ellingsen(a)haraldsplass.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etisk grunnlagstenkning i møte med det konkrete levde liv. Kostnadseffektivitet i møte med sårbarhet.
Annet:
Sykepleie, palliativ omsorg.


Vebjørn Fagernes. Utviklingsleder, Nordnorsk Lederutvikling
Telefon: 90524079
E-post:vebjorn.fagernes(a)nnl.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Tjenende og verdibasert lederskap


Sissel Merete Finholt. Cand. Theol. Stipendiat, Universitetet i Oslo
Telefon: 22380660
E-post:s.m.finholt(a)psykologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning


Andreas Føllesdal. Ph.D.
Telefon: 22842001
E-post:andreas.follesdal(a)nchr.uio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Skrevet og redigert om profesjonsetikk, bl.a. jurist- og ingeniøretikk.
Næringslivsetikk, konsulentetikk, etc. bl.a. temaer om profesjonenes normative suverenitet og etikk under ikke-ideelle forhold.


Espen Gamlund. Cand. Philol. Stipendiat, Universitetet i Oslo
Telefon: 22857792
E-post:espen.gamlund(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Konfliktløsning.
Arbeider for tiden med å utvikle et dydsetisk perspektiv på tilgivelse. Dette vil formodentlig ha relevanse for flere profesjoner.


Camilla Glæstad.
Telefon: 41540005
E-post:etikk(a)chello.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Etikk og samfunnsansvar for bedrifter og organisasjoner
Dyreetikk
Miljøfilosofi
Annet:
Mastergradsstudent i filosofi, Universitetet i Oslo


Carl-Erik Grenness. Professor, Sjefpsykolog, Forsvaret
Telefon: 99092294
E-post:c.e.grenness(a)psykologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Grunnlagsproblemer
Psykologisk basis for dydsetikk


Carl-Erik Grimstad. Cand. Polit. Journalist/skribent, Egen virksomhet
Telefon: 22561860
E-post: public(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi


Berit Groven. Cand. Polit. Førstelektor, Høgskolen i Nord-Trøndelag
Telefon: 74022709
E-post:berit.groven(a)hint.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Spesialpedagogikk, Kunnskapsfilosofi, Etikk


Kari-Mette Walmann Hidle, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon 975 14439
E-post: kari.m.hidle(a)uia.no
Fagområder i nettverketKultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Etikkdidaktikk for bioingeniør- og lærerutdanningene


Súsanna Holm. Cand. Mag. Pedagog, Seksjon for det færøske Kunstnerråd
Telefon: 298225963
E-post:lisa(a)lisa.fo
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning


Dagny Johnson Hov. Cand. Philol. Doktorgradsstipendiat, Høgskolen i Agder
Telefon: 91371123
E-post:dagny.k.hov(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Dydsetikk og profesjonsetikkJon Hugaas. Cand. Theol. Førsteamanunesis, Universitetet i Stavanger
Telefon: 51834121
E-post:jon.v.hugaas(a)uis.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfagTore Audun Høie. Konsulent, Fringilla
Telefon: 67900009
E-post: tore.hoie(a)vikenfiber.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser
Ledelse, kvalitet, helse, holisme


Olav Imenes. Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22855996
E-post:olav.imenes(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Arbeidslivsetikk
Profesjonsetikk for skole og barnehage (lærere, førskolelærere og lektorer
samt andre relevante pedagogiske yrker)


Knut Johannessen Ims. Dr. Oecon. Professor, Norges Handelshøyskole
Telefon: 55959239
E-post:knut.ims(a)nhh.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etiske retningslinjer
Etikk og ledelse
Utvikling av modenhet
Etikk og strategi
Etikk og pedagogikk


Ove Daniel Jakobsen. Dr. Oecon. Professor, Handelshøgskolen i Bodø
E-post:ove.jakobsen(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Jean Jaminon. Cand. Philol. Førsteamanuensis, Handelshøgskolen i Bodø
Telefon: 91105566
E-post:jean.jaminon(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Skjæringspunktet mellom økonomi, natur og kultur
Annet:
Underviser i etikk for næringslivet og Etikk og samfunn (ex.fac)
Hovedfag i filosofi (etikk), religionsvitenskap (etikk) og lingvistikk (fransk)


Nils Johnsen, forfatter og pensjonist
Epost: 95136387(a)online.no
Telefon: 90286357
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonssamarbeid/profesjonsstrid, helsepolitikk, litteratur,
varsling, ledelse, naturvern


Line Joranger, Førsteamanuensis
Høgskolen i Sørøst-Norge
Epost: linej(a)usn.no
Telefon:  920 19 709
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser Etikk i samfunnsdebatt og profesjonsutviklingAslaug Kristiansen. Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141235
E-post:aslaug.kristiansen(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv


Kjartan Skogly Kversøy. Hovedfag i filosofi med godkjent førstelektorkompetanse. Førstelektor, Høgskolen i Akershus
Telefon: 91805666
E-post:kjartanskogly.kversoy(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Jeg arbeider til daglig med praktisk etikk opp mot en rekke utdanninger ved høgskolen. Jeg vil nevne yrkespedagogikk lærerutdanning og master, veiledninggspedagogikk, coaching, helsesøsterutdanning, kardiologisk sykepleie, husøkonomi, kostøkonomi, spesialpedagogikk og sosialpedagogikk. Holder også foredrag for private og offentlig bedrifter med etikk knyttet opp mot ledelse og organisasjonsutvikling.
Annet:
Jeg har gitt ut to etikkrelevante bøker: Kversøy, K. S. 2005. \"Etikk - en praktisk vinkling\". Bergen: Fagbokforlaget (Oversatt til dansk i 2006) Hartviksen, M. og Kversøy, K. S. 2008. \"Samarbeid og konflikt - to sider av samme sak\". Bergen: Fagbokforlaget


Elisabeth Klette Lauritzen. Cand. Mag.
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Dydsetikk i læreryrket, etiske problemstillinger i et flerkulturelt perspektiv.


Kjersti Lea. universitetslektor og phd-stipendiat
Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for vitenskapsteori,
Universitetet i Bergen,
samt Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen
Telefon:  55 58 82 09
E-post:kjersti.lea(a)uib.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Faglig skjønn og profesjonalitet, profesjonsetikk, filosofisk antropologi som innfallsvinkel til profesjonsetiske spørsmål, etikk i profesjonsutdanning, etisk refleksjon i yrkeslivet


Paul Leer-Salvesen. dr. philos. Professor, Universitetet i Agder
Telefon: 38142031
E-post:paul.leer-salvesen(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet mellom juss og etikk Prinsippiell etikk Etikk og religion


Terje Mesel. Førsteamanuensis, Universitetet i Agder/ Sørlandets sykehus HF
Telefon: 93234712
E-post:terje.mesel(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Legers profesjonsetikk, helsearbeideres forhold til medisinske feil, makt og avmaktsrelasjoner i psykiatrien


Torleiv Odland. Cand. Psych. Seniorrådgiver, Norsk Psykologforening
Telefon: 23103130
E-post:torleiv(a)psykologforeningen.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer i praksis som helsearbeider.
Møte med klager/klagesaker på praksis.


Jørn Bue Olsen, 1. amanuensis, Hauge School of Management
Telefon: 91639463
E-post: jorn.bue(a)online.no
Fagområder i nettverket
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og naeringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, prosjekt, næringslivsetikk


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.


Anita Elverum Park. B.Sc..
Telefon: 98087804
E-post:park(a)stud.ntntu.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonens politiske mandat vs individets ansvar.
Annet:
Mastergradsstudent, NTNU.


Jens Erik Paulsen. Dr. Art. Postdoktor/Forskningsleder, Universitetet i Oslo
Telefon: 22958308
E-post:j.e.paulsen(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet rollemoral/profesjonsetikk


Inger Nygaard Preus. Mag. Art. Universitetslektor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22855994
E-post:i.j.n.preus(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etikk for lærere (i skolen) og ungdomsskoleelever.
Feministisk vinklet filosofihistorie og etikk.


Anders Ringh
Universitetslærer
Polisutbildningen, Institutionen för Socialt Arbete, Umeå Universitet
Telefon: 070-3978319
Epost: anders.ringh(a)socw.umu.se
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Kunskapssyn, lärande och etik


Ulf Rydningen. M.Sc.
Telefon: 64965300
Epost:ulf.rydningen(a)umb.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Miljøetikk.
Annet:
PhD-student, Universitetet for miljø og biovitenskap.


Erik Skjeggestad,  Høyskolelektor/stipendiat, Vid - Diakonhjemmet Oslo
Epost: erik.skjeggestad (a) vid.no
Telefon: 97545659
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonell kommunikasjon


Ristil Skovgaard. Cand. Philol. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 67137232
E-post:ristil.skovgaard(a)c2i.net
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Fremmedspråklige studenter.


Eva Skærbæk. Dr. Theol. Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Telefon: 69303067
E-post:eva.skaerbaek(a)hiof.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Aage Takvam, Pensjonist, yrkeshygienikar
Telefon: 90936295
5652 Årland
Epost: aage(a)takvam.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Informasjonsplikt versus taushetsplikt i bedriftshelsetjenesten


Magdalene Thomassen, førsteamanuensis, VID vitenskapelige høyskole, Diakonhjemmet
Telefon: 91175630
Epost: magtho(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
kunnskap og verdier, praksisteori og verdier, LevinasMay Thorseth. Dr. Philos. Førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 73596535
E-post:may.thorseth(a)hf.ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser:
Anvendt etikk og argumentasjonsteori med fokus på globalisering og flerkulturelle konflikter.


Søren Wenstøp, Forsker
Epost: soren.wenstop(at)gmail.com
Telefon: 92033150
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og naeringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk i profesjonene
- Klimaetikk: Naturen og mennesket
- Nevroetikk: Det moralske organ


Hilde Wågsås Afdal. Førsteamanuensis. Høgskolen i Østfold
Telefon 69192350
E-post: hilde.afdal(a)hiof.no
Profesjonsetiske interesser:
Lærerutdanning, profesjon og etikk