Medisin, helse- og sosialfag

Ressurspersoner for nettverket:

Kari Milch Agledahl. Cand. Med, Cand. Philol. Stipendiat, Helse Finnmark
Telefon: 77644811
E-post:kari.agledahl(a)ism.uit.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Thor Olaf Albriktsen. Høgskolelektor, Høgskolen i Sør-Trøndelag
E-post:  toa(a)hist.no
Telefon: 73412277
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer i helsefaglig arbeid


Herdis Alvsvåg. cand.polit. Førsteamanuensis, Haraldsplass diakonale høgskole
Telefon: 55979660
E-post:herdis.alvsvag(a)haraldsplass.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Dannelse i helsevesenet Utdanning til dannelse Faglig omsorg Faglig skjønn Kunnskapsformer


Torunn Alise Ask. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141649
E-post:torunn.a.ask(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Barnevern
Sosialt arbeid
Erfaringsbasert kunnskap
Utdanning


Kitt Austgard. Cand. San. Førstelektor, Lovisenberg Diakonale Høgskole
Telefon: 22448086
E-post:kitt.austgard(a)ldh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Omsorg
Moralsk skjønn
Profesjonsetikk
Filosofi
Språk


 
Nezihat Bakar, Miljøterapeut, Horten Kommune
E-post: nezihatbakar (a) gmail.com
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Helse-omsorg, minoritetspsykisk helseIda Baklund. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453841
E-post:ida.baklund(a)su.hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Egnethet


Janne Marie Bech-Sørensen. Forsknings- og administrasjonsleder,
Barnevakten/Kids and Media
Telefon: 47474342
E-post: janne(a)barnevakten.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Profesjonsetikk i helsefag og mediefag,
Etikk på tvers av fag,
Personlige verdier/livssyn i yrkessammenheng,
Barn og unges mediehverdag,
Personvern,
Etiske dilemma/problemstillinger som tilnærming i etikk,
Genetikk og etikk


Edit Blåsternes. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55585546
E-post:ebl(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Relasjonen og den praktiske etikken
Kommunikasjon og veiledning i helsetjeneste


Berit Støre Brinchmann. Dr. Philos. Førsteamanuensis, Høgskolen i Bodø
Telefon: 75517542
E-post:berit.stoere.brinchmann(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Medisin og sykepleie


Aurora Brønstad. PhD. Veterinær. Forsøksdyrveterinær, Universitetet i Bergen
Telefon: 90958067
E-post:aurora.bronstad(a)ffhs.uib.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Biomedisinsk forskning


Kari Gran Bøe. Cand. San. Sjefsykepleier, Lovisenberg Diakonale Sykehus
Telefon: 22850378
E-post:k.e.g.boe(a)teologi.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Verdig møte mellom pasient og helsearbeider
Forhold mellom utdanning og praksis
Organisering og ledelse av sykehus
Verdigrunnlag og menneskesyn
Annet:
Dr.gradsstipendiat, Universitetet i Oslo


Nadine Deidok, Leder, NAV Aukra
E-post: nadine.deidok(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Samfunnsansvar
 

Solveig Botnen Eide. Dr. Art. Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon: 38141609
E-post:solveig.b.eide(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Tom Eide, professor, Høgskolen i Sørøst-Norge
Telefon: 900 90 655
E-post: tom.eide(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, etisk lederskap og lederes ansvar for å legge til rette for
profesjonsetisk reflektert praksis, særlig i helse og skole.Sonja Iren Eidissen. Cand. Polit. Rådgiver, Barne- og likestillingsdepartementet
Telefon: 22242585
E-post:sonja.eidissen(a)bld.dep.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonsetikk i barnevernsarbeid og sosialt arbeid


Tor-Johan Ekeland. Professor, Høgskulen i Volda
E-post: tje(a)hivolda.no
Telefon: 90175047
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Strukturelle vilkår for profesjonsutøvelse


Sidsel Ellingsen. Cand san / anestesisykepleier.
Stipendiat / førstelektor, Haraldsplass Diakonale Høgskole
Telefon: 55979685
E-post:sidsel.ellingsen(a)haraldsplass.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etisk grunnlagstenkning i møte med det konkrete levde liv. Kostnadseffektivitet i møte med sårbarhet.
Annet:
Sykepleie, palliativ omsorg.


Grethe S. Foss. Dr. Scient. Seniorrådgiver, Bioteknologinemnda
Telefon: 22248794
E-post:grethe.foss(a)bion.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Genteknologi, bioteknologi og miljø


Oddvar Førland. Førsteamanuensis, Diakonissehjemmets høgskole
Telefon: 94887055
E-post:odfo(a)haraldsplass.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Grunnlagsetikk

Heidi Gilstad. Cand. Philol. Prosjektleder, IKT, Nasjonalt Senter for Fostermedisin
Telefon: 90122653
E-post:heidi.gilstad(a)stolav.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Telemedisin og undervisning


Kristin Halvorsen Grøthe. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Akershus
Telefon: 22844646
E-post: kristin.halvorsen(a)hioa.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Annet:
Ph.D. stipendiat, Seksjon for medisinsk etikk, Universitetet i OsloCatrine Torbjørnsen Halås, Førsteamanuensis, Nord Universitet
Telefon: 97180016
E-post: catrine.t.halas(a)nord.no
Fagområder i nettverketMedisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Dømmekraft og skjønnsutøvelse

 
Kari-Mette Walmann Hidle, Førsteamanuensis, Universitetet i Agder
Telefon 975 14439
E-post: kari.m.hidle(a)uia.no
Fagomraader i nettverketKultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Etikkdidaktikk for bioingeniør- og lærerutdanningeneBjørn Hofmann. Dr. Philos. Post doc.-stipendiat, Universitetet i Oslo
E-post:b.m.hofmann(a)medisin.uio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Solveig Hofvind. Cand. Scient. Forsker, Kreftregisteret
Telefon: 22451323
E-post:solveig.hofvind(a)kreftregisteret.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Screening


Jon Hugaas. Cand. Theol. Førsteamanunesis, Universitetet i Stavanger
Telefon: 51834121
E-post:jon.v.hugaas(a)uis.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfagTore Audun Høie. Konsulent, Fringilla
Telefon: 67900009
E-post: tore.hoie(a)vikenfiber.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser
Ledelse, kvalitet, helse, holisme


 Kari Høium. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Akershus
Telefon: 41653063
E-post:kari.hoium(a)hiak.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Ragnhild Ihle. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55587865
E-post:ragnhild.ihle(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Minoritetsperspektiv i offentlig tjenesteyting


Elin Indseth.
E-post:elin.indseth(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Annet:
Mastergradsstudent


Nils Johnsen, forfatter og pensjonist
Epost: 95136387(a)online.no
Telefon: 90286357
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonssamarbeid/profesjonsstrid, helsepolitikk, litteratur,
varsling, ledelse, naturvern


Line Joranger, Førsteamanuensis
Høgskolen i Sørøst-Norge
Epost: linej(a)usn.no
Telefon:  920 19 709
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Kultur, religion og filosofi
Profesjonsetiske interesser Etikk i samfunnsdebatt og profesjonsutviklingMonica Kjørstad. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453548
E-post:monica.kjorstad(a)oks.hio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Yrkesetikk relatert til sosialt arbeids praksis, - spesielt relatert til utøvelse av sosialt arbeid i byråkratiske organisasjoner.
Pågående forskningsprosjekt: \"Utfordringer og etiske dilemmaer for sosialarbeiderrollen ved iverksetting av arbeidslinjen\" (3-årig prosjekt, Velferdsprogrammet NFR). Prosjektet fokuserer på hvordan sosialarbeidere praktiserer sosialt arbeid i forbindelse med at de skal stille krav om arbeid til klienter som søker sosialhjelp, og på hvordan sosialarbeiderne reflekterer over etiske dilemmaer i den sammenhengen.


Randi Kroken. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Telemark
Telefon: 35575433
E-post:randi.kroken(a)hit.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Moderne organisering og profesjonsetiske konsekvenser


Britt Moene Kuven. Høgskolelektor, Diakonissehjemmets høgskol
Telefon: 55979655
E-post:britt.kuven(a)bergendsh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Kjersti Lea. universitetslektor og phd-stipendiat
Institutt for global helse og samfunnsmedisin og Senter for vitenskapsteori,
Universitetet i Bergen,
samt Avdeling for lærerutdanning Høgskolen i Bergen
Telefon:  55 58 82 09
E-post:kjersti.lea(a)uib.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Faglig skjønn og profesjonalitet, profesjonsetikk, filosofisk antropologi som innfallsvinkel til profesjonsetiske spørsmål, etikk i profesjonsutdanning, etisk refleksjon i yrkeslivet


Lars Gunnar Lingås. Dr. Philol. Frilanser,
Telefon: 33052636
E-post: lars.g.lingas(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Har skrevet flere lærebøker om yrkesetikk for helse- og sosialarbeidere og pedagoger.
Formidling og undervisning til yrkesutøvere i praktisk arbeid. Også opptatt av forholdet mellom livssyn og etikk.


Sølvi Eide Lunde. Høgskolelektor / emneansvarleg, Høgskolen Stord/Haugesund
Telefon: 98286853
E-post: solvi.lunde(a)hsh.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Helsefag og velferdsteknologi


Tharani Mahalingam. Spesialsykepleier, Asker og Bærum helseforetak
Telefon: 64000864
E-post:tharani_mahalingam(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Patricia Ann Melsom. Seniorrådgiver, NITO - Bioingeniørfaglig institutt
Telefon: 91603681
E-post: patricia.melsom(a)nito.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonskulturer, kulturendring etisk refleksjonTerje Mesel. Førsteamanuensis, Universitetet i Agder/ Sørlandets sykehus HF
Telefon: 93234712
E-post:terje.mesel(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Legers profesjonsetikk, helsearbeideres forhold til medisinske feil, makt og avmaktsrelasjoner i psykiatrien


Anne Ingeborg Myhr. Dr. Scient. Forsker, Universitetet i Tromsø
Telefon: 77644642
E-post:annem(a)fagmed.uit.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Risikovurderinger.
Bioetikk.


Kjersti Sunde Mæhre. Stipendiat, Høgskolen i Harstad
Telefon 41692996
E-post: kjersti.mehre(a)hih.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Liv og dødproblematikk


Tone Neteland. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 92468182
E-post:tbn(a)hvl.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Marita Nordhaug. Cand. San. Doktorgradssipendiat, Høgskolen i Oslo
E-post:marita.nordhaug(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Sigrid Nordstoga. Cand. Polit. Høgskolelektor, Høgskolen i Agder
Telefon: 38141725
E-post:sigrid.nordstoga(a)hia.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Barnevernarbeiderens profesjonsutøvelse.
Grensedragninger.


Per Nortvedt. Dr. Polit. Professor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22844646
E-post:p.nortvedt(a)medisin.uio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Arbeider nå spesielt med forholdet mellom en partikularistisk nærhetsetikk og moderne rettferdighetsteori. Arbeider også med å utvikle en adekvat dydsetikk for sykepleie og helsefag.
Har skrevet bøker, bl.a. "Følelser og moral" (1996) og "Nærhetsetikk" m/Arne Johan Vetlesen. Har også skrevet bøker om sykepleiefilosofi og ulike bokkapitler og artikler. Underviser og veileder ved Institutt for sykepleievitenskap UiO og Seksjon for helsefag Universitetet i Oslo.


Torleiv Odland. Cand. Psych. Seniorrådgiver, Norsk Psykologforening
Telefon: 23103130
E-post:torleiv(a)psykologforeningen.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer i praksis som helsearbeider.
Møte med klager/klagesaker på praksis.


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.


Bjørg Amalie Omholt. Cand. Mag.
Telefon: 71704372
E-post:am-omhol(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning

Anita Elverum Park. B.Sc..
Telefon: 98087804
E-post:park(a)stud.ntntu.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonens politiske mandat vs individets ansvar.
Annet:
Mastergradsstudent, NTNU.


Jens Erik Paulsen. Dr. Art. Postdoktor/Forskningsleder, Universitetet i Oslo
Telefon: 22958308
E-post:j.e.paulsen(a)ifikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Forholdet rollemoral/profesjonsetikk


Reidar Pedersen. Cand. Philol. Doktorgradsstipendiat, Universitetet i Oslo
Telefon: 22844663
E-post:reidar.pedersen(a)medetikk.uio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Lege-pasientkommunikasjon, klinisk medisinsk etikk.
Annet:
Fungerende koordinator Kliniske etikk-komiteer.


Kaare Torgny Pettersen. Professor, Høgskolen i Østfold
Telefon: 95244223
E-post: kaare.pettersen(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Vold og overgrep


Ellen Ramvi. Ph.D. Førsteamanuenisis, Universitetet i Stavanger
Telefon: 52834271
E-post:ellen.ramvi(a)uis.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Anne Raustøl. Cand. Philol. Høgskolelektor, Diakonhjemmet Høgskole
E-post:a.m.raustol(a)reading.ac.uk
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Ethical theory: virtue ethics, consequentialism, theories of duty/obligation.
Application of ethical theories in health care professions.
Annet:
Ph.D. student, University of Reading.Anders Ringh
Universitetslærer
Polisutbildningen, Institutionen för Socialt Arbete, Umeå Universitet
Telefon: 070-3978319
Epost: anders.ringh(a)socw.umu.se
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser
Kunskapssyn, lärande och etik


Marie Nora Roald. Bioingeniør. Rådgiver, NITO Bioingeniørfaglig institutt
Telefon: 22056268
E-post:marie.nora.roald(a)nito.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Forvaltning av yrkesetiske retningslinjer.
Annet:
Sekretær for NITO Bioingeniørfaglig institutts Yrkesetiske råd og NITOs Etiske råd.


Reidun Sandvik. Høgskolelektor, Høgskulen på Vestlandet
Telefon: 55587111
E-post: rks(a)hvl.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Etisk kompetanse 


Sissel Seim. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453513
E-post:sissel.seim(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Etikk i sosialt arbeid.
Yrkesetikk.
Rett til selvbestemmelse.
Brukermedvirkning i barnevern og sosialsektor.
Egenorganisering blant marginale grupper.


Eva Simonsen. Dr. Scient. Postdoktor, Universitetet i Oslo
Telefon: 22844495
E-post:eva.simonsen(a)isp.uio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonshistorie.


Erik Skjeggestad,  Høyskolelektor/stipendiat, Vid - Diakonhjemmet Oslo
Epost: erik.skjeggestad (a) vid.no
Telefon: 97545659
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonell kommunikasjon


Silje Marita Strand Skauge. Sykepleier. Haukeland Universitetssykehus
Telefon: 90227648
Epost: silje.marita(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Sykepleie


Eva Skærbæk. Dr. Theol. Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
Telefon: 69303067
E-post:eva.skaerbaek(a)hiof.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning


Åshild Slettebø. Dr. Polit. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22453747
E-post:ashild.slettebo(a)uia.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Hans Thore Smedbold. Sivilingeniør. Yrkeshygieniker, Occupational Hygiene Solutions AS
Telefon: 92055948
E-post:hts(a)ohs.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etiske dilemmaer knyttet til utøvelse av ulike fagprofesjoner innen HMS-området, med spesiell vekt på yrkeshygiene.


Torild Sneltvedt. Cand. San. Sneltvedt, Høgskolen i Bodø
Telefon: 75517528
E-post:torild.sneltvedt(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Berge Solberg. Dr. Art. Førsteamanuensis, NTNU
Telefon: 73591949
E-post:berge.solberg(a)svt.ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Medisinsk etikk/bioetikk.


Hans Magnus Solli. Dr. Med. Forsker, Psykiatrien i Vestfold
Telefon: 41161742
E-post:hmsolli(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Etikk, spesielt velferdsetikk.
Medisinsk vitenskapsfilosofi.
Vilkår for rettferdig og objektiv medisinsk sakkyndighet.
Annet:
Rådgivende overlege i NAV.


Marit Steinsund. Bioingeniør. NOKLUS
Telefon: 97070978
E-post:mstei2(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Eli Storeng. M.A. Fagansvarlig, Helse- og sosialfag, Notodden VGS
Telefon: 22110712
E-post:eli.ss(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Aage Takvam, Pensjonist, yrkeshygienikar
Telefon: 90936295
5652 Årland
Epost: aage(a)takvam.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Informasjonsplikt versus taushetsplikt i bedriftshelsetjenesten


Lars Inge Terum. Dr. Philos. Professor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452805
E-post:larsinge.terum(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Jus, politikk og forvaltning
Medisin, helse- og sosialfag


Lisbeth Thoresen, Førsteamanuensis/postdoc, Institutt for helse og samfunn, UiO
Telefon: 47644484
E-post: lisbeth.thoresen(a)medisin.uio.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Omsorg ved livets slutt, fenomenologisk etikk


Anita Tollefsen, Høgskolelektor, Høgskolen i Bergen
Telefon: 55587881
E-post: atol(a)hvl.no
Fagomraader i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Relasjonen mellom hjelper og hjelpemottaker


Gunhild Tøndel, Postdoktor
Institutt for tverrfaglige kulturstudier, NTNU
Telefon: 99250660
E-post: gunhild.tondel(a)ntnu.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
En særlig interesse for forholdet mellom profesjonsarbeid, styring og måling.

Siri Tønnessen. Cand. San. Høgskolelektor, Høgskolen i Harstad
Telefon: 77058253
E-post:siri.tonnessen(a)hih.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
prioritering.
sykepleiefaglig skjønn.
ressursforvaltning kommunehelsetjeneste.


Jorunn Vindegg. Cand. Polit. Prekvalifiseringsstipendiat, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452746
E-post: jorunn.vindegg(a)hio.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag


Sølvi Røsvik Vågen, Lektor, Høgskolen i Ålesund
Telefon: 48033510
E-post: sva(a)ntnu.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Profesjonsetiske interesser:
Systematisk etisk refleksjon i praksis.
Praktisk etikk i helse- og sosialtjenesten

 
Elin Øien Ørvoll. B.Sc.
E-post:elin.oien.orvoll(a)fagmed.uit.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Annet:
Leder yrkesetisk råd, NITO-BFI 2005-2007.
Medlem internasjonal ressursgruppe for bioingeniører.


Marie Aakre. Oversykepleier, St. Olavs Hospital
Telefon: 41662062
E-post:marie.aakre(a)sykepleierforbundet.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Annet:
Medlem i Faglig Etisk Råd i Norsk Sykepleierforbund
Medlem i Klinisk Etikkutvalg ved St. Olavs Hospital


Ingerid Aamodt. Cand. Polit. Prosjektleder, Sykehuset i Asker og Bærum
Telefon: 67174679
E-post:ingerid.aamodt(a)sabhf.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag