Journalistikk, media, kommunikasjon

Ressurspersoner for nettverket:

Lars Bakketun
E-post: lars_bakketun(a)hotmail.com
Fagområder i nettverket
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
dialog, samtale, kommunikasjon

Janne Marie Bech-Sørensen. Forsknings- og administrasjonsleder,
Barnevakten/Kids and Media
Telefon: 47474342
E-post: janne@barnevakten.no
Fagområder i nettverket:
Medisin, helse- og sosialfag
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Profesjonsetikk i helsefag og mediefag,
Etikk på tvers av fag,
Personlige verdier/livssyn i yrkessammenheng,
Barn og unges mediehverdag,
Personvern,
Etiske dilemma/problemstillinger som tilnærming i etikk,
Genetikk og etikk

Paul Bjerke. Mag. Art. Stipendiat, Høgskolen i VoldaTelefon: 95212852, E-post:paul.bjerke(a)de-facto.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon

Fritz Leo Breivik. Førstelektor, Høgskolen i Bodø
Telefon: 4748216885
E-post: fritz.l.breivik(alfakrøll)nord.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon

Johannes Brinkmann. Dr. Philos. Professor, Handelshøgskolen BI
Telefon: 22985143
E-post:johannes.brinkmann(a)bi.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Særlig overlappingen mellom områdene

Svein Brurås. Cand. Theol. Førsteamanuensis, Høgskulen i Volda
Telefon: 70075000
E-post:svein.bruraas(a)hivolda.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Presseetikk

Henrik Dvergsdal. Sivilingeniør. Amanuensis, Høgskolen i Bodø
Telefon: 75518541
E-post:henrikdv(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon

Tom Eide, professor, Høgskolen i Sørøst-Norge
Telefon: 900 90 655
E-post: tom.eide(a)hbv.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Ledelse, etisk lederskap og lederes ansvar for å legge til rette for
profesjonsetisk reflektert praksis, særlig i helse og skole.


Dag Elgesem. Dr. Philos. Professor, Universitetet i Bergen
Telefon: 55582619
E-post:dag.elgesem(a)uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Etikk og informasjonsteknologi
Forskningsetikk

Carl-Erik Grimstad. Cand. Polit. Journalist/skribent, Egen virksomhet
Telefon: 22561860
E-post: public(a)online.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi

Ove Daniel Jakobsen. Dr. Oecon. Professor, Handelshøgskolen i Bodø
E-post:ove.jakobsen(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv

Cecilie Kult. Human-Etisk forbund
Telefon: 35514531
E-post:cecilie(a)kokoo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Pedagogikk og utdanning
Annet:
Skriver masteroppgave om etikk i pressen.
Underviser i etikk i Human-Etisk Forbund + vikar i medier og kommunikasjon på videregående skole.

Hege Lamark. Førstelektor, Høgskolen i Bodø
Telefon: 75517200
E-post:hege.lamark(a)hibo.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Dilemmaer som journalister møter i sin yrkesutøvelse, særlig knyttet til profesjonelle møter med andre menneske

Patricia Ann Melsom. Seniorrådgiver, NITO - Bioingeniørfaglig institutt
Telefon: 91603681
E-post: patricia.melsom(a)nito.no
Fagområder i nettverket
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Profesjonskulturer, kulturendring etisk refleksjon


Geir L. Olsen. M. Phil. Ambulansematros, Rødne Ambulanse AS
Telefon: 93437570
E-post:geir.l.olsen(a)student.uib.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Jus, politikk og forvaltning
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Pedagogikk og utdanning
Økonomi og næringsliv
Profesjonsetiske interesser:
Etikk Kommunikasjon.
Helse- og sosialprofesjonene.
Sosialfilosofi.
Fenomenologi.
Løgstrup.
Levinas.
Habermas.

Audgunn Oltedal. Cand. Philol. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452674
E-post:audgunn.oltedal(a)jbi.hio.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Jobbe med profesjonen journalistikk, med journalistikkens verdier.

Ristil Skovgaard. Cand. Philol. Høgskolelektor, Høgskolen i Oslo
Telefon: 67137232
E-post:ristil.skovgaard(a)c2i.net
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Kultur, religion og filosofi
Pedagogikk og utdanning
Profesjonsetiske interesser:
Fremmedspråklige studenter.

Matias Smørvik. Journaliststudent, Samfunnsfag
Telefon: 91145962
E-post:matias.smorvik(a)gmail.com
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Annet
Arbeid som kafevert

Einar Spurkeland. Cand. Polit. Informasjonssjef, Linjegods AS
Telefon: 22727444
E-post:einar.spurkeland(a)linjegods.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon

Aage Takvam, Pensjonist, yrkeshygienikar
Telefon: 90936295
5652 Årland
Epost: aage(a)takvam.no
Fagområder i nettverket:
Kultur, religion og filosofi
Medisin, helse- og sosialfag
Økonomi og næringsliv
Jus, politikk og forvaltning
Journalistikk, media, kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser
Informasjonsplikt versus taushetsplikt i bedriftshelsetjenesten

Robert Wallace Vaagan. Dr. Philos. Førsteamanuensis, Høgskolen i Oslo
Telefon: 22452665
E-post:robert-wallace.vaagan(a)jbi.hio.no
Fagområder i nettverket:
Journalistikk, media og kommunikasjon
Profesjonsetiske interesser:
Informasjonsetikk, bibliotekaretikk.
Etikk i medier, kommunikasjon.