Viser innlegg med etiketten Litteratur. Vis alle innlegg
Viser innlegg med etiketten Litteratur. Vis alle innlegg

tirsdag 10. mars 2020

Ny bok: Children's Exploration and Cultural Formation

Hedegaard, Mariane, Eriksen Ødegaard, Elin (Eds.): Children's Exploration and Cultural Formation. Springer 2020. The open access book Children's Exploration and Cultural Formation examines the educational conditions that support cultures of exploration in kindergartens. It conceptualises cultures of exploration, whether those cultures are created through children’s own engagement or are demanded of them through undertaking specific tasks within different institutional settings. It shows how the conditions for children’s exploration form a web of activities in different settings with social relationships, local landscapes and artefacts.

tirsdag 10. desember 2019

Ny bok: Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning

Jon P. Knudsen, Torunn Lauvdal (redaktører): Geografi, kunnskap, vitenskap: Den regionale UH-sektorens framvekst og betydning.

Tema i denne antologien er universitets- og høgskolesektorens utvikling og forhold til nasjon og region. Tidlig på 90-tallet hadde Norge antakelig et av verdens mest desentraliserte UH-systemer i forhold til folketallet. Deretter fulgte tiår med konsertrasjon og samling for å styrke kvalitet, forskning og nasjonal konkurranseevne.

mandag 21. oktober 2019

Ny bok: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Leonora Onarheim Bergsjø, Håkon Bergsjø: Digital etikk – Big data, algoritmer og kunstig intelligens

Målet med denne boken er å skape innsikt i de etiske aspektene ved ny teknologi og valgene som beslutningstakerne og forbrukerne må ta. Forfatterne ser først og fremst på Big data, algoritmer og kunstig intelligens.

mandag 1. juli 2019

Ny bok: Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar


Hvilket ansvar har private og offentlige virksomheter overfor resten av samfunnet? Har de et ansvar utover å drive mest mulig lønnsomt? Og hva med dem som tar beslutninger på vegne av virksomhetene – hvilke forpliktelser har de?
Etikk for beslutningstakere – virksomheters bærekraft og samfunnsansvar svarer på disse viktige spørsmålene. Boken gir en bred og forskningsbasert fremstilling som kombinerer teorier om etikk, samfunnsansvar og bærekraftig forretningsdrift med organisasjonsteoriens perspektiver på beslutningstaking og hvordan institusjoner fungerer.

tirsdag 2. april 2019

Aktuelle norske bøker om profesjonsetikk

Det har de siste årene kommet ut en rekke bøker om profesjonsetikk på norsk. Flere av dem er aktuelle som lærebøker ved universitet og høgskoler.

I listen under har de fleste med lenke til forlag, bibliotek eller salgssted.

tirsdag 5. februar 2019

Hjemmehjelp på anbud i Storbritannia: 70 kroner timen på 0-timerskontrakter

Personen på bildet har ikke noe med saken å gjøre. Gratis bilde fra Pixabay.com
Bilde uten tilkytning til saken.
Pixabay.
Stadig flere i Storbritannia lever på 0-timerskontrakter, som betyr at de er fast ansatt, men bare får betalt når det er noe å gjøre. Opp mot en million arbeidere i Storbritannia arbeider på slike kontrakter. Dette går fram av boka Innleid og underbetalt av James Bloodworth. Den engelske journalisten driver med såkalt walraffing – han tar arbeid på dårlige arbeidsplasser uten å fortelle at han er journalist, og skriver bok om det etterpå. Metoden ble gjort kjent av den tyske journalisten Günther Walraff. Bloodworth har arbeidet som Uber-sjåfør, på lageret til Amazon, og sist som hjemmehjelp i privat firma på anbud.

fredag 4. januar 2019

11.1 - Boklansering i Bergen: Anarkisme og økologisk økonomi

Ove Jakobsen, Universitetet Nord
Ny bok: Anarchism and ecological economics - a transformative approach to a sustainable future av Ove Jakobsen.
Jakobsen, som er professor i økologisk økonomi ved Universitetet Nord, presenterer sin nye bok i samtale med professor emeritus Gunnar Skirbekk fredag 11. januar på Litteraturhuset i Bergen.

onsdag 10. oktober 2018

Paper: The ethics of negative emissions

Paper by Dominic Lenzi.
Abstract:
Limiting dangerous climate change is widely believed to require negative emissions. This prospect has sparked concerns about whether negative emissions could be scaled up quickly enough, along with concerns about their likely ethical costs. Building upon scenario modelling, this paper examines ethical concerns with negative emissions via the comparison of three alternate climate futures.

tirsdag 24. april 2018

Ulikhet på norsk - 6 artikler om økende forskjeller i Norge

By Fronteiras do Pensamento [CC BY-SA 2.0  (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0)], via Wikimedia Commons
6 artikler i Klassekampen diskuterer Pikettys data om forskjeller i Norge.
Thomas Piketty brukte 15 år på forskningen bak suksessboka Kapital i det 21. århundre, der han bruker offentlig tilgjengelige kilder, særlig og skattelistene, til å analysere utviklingen av fordeling av rikdom mellom dagens mennesker. Pikettys funn har forandret debatten om ulikhet i store deler av verden, også i Norge. Han finner at forskjellene øker kraftig, og at det i høy grad er arv som bestemmer hvordan man lykkes i livet. Norge er ett av landene Piketty har undersøkt.

torsdag 11. mai 2017

Ny bok: The struggle for teacher education

I store deler av verden blir lærerutdanningen nå sett på som nøkkelen til å løse mange forskjellige samfunnsproblemer. Ifølge Tom Are Trippestad, hovedredaktør for boka "The Struggle for Teacher Education", foregår det en prosess der en rekke eksterne aktører forsøker å få innflytelse på styring og reformer av lærerutdanningen. – I dette politiske klimaet har lærerutdanningene selv mistet problem- og definisjonsmakt, sier Trippestad til hib.no. Den nye boka om lærerutdanningene lar lærerutdannernes stemmer slippe til.

torsdag 14. april 2016

Ny bok om korrupsjon og strafferett fra NHH-professor

Corruption and Criminal Justice – Bridging Economic and Legal Perspectives er tittelen en ny bok av professor Tina Søreide som nylig er publisert på Edward Elgar forlag. Tina Søreide er professor ved Norges Handelshøyskole.

I omtalen fra forlaget heter det:
“Criminal law efficiency is a concept often referred to but seldom defined. Clarity, the author argues, is necessary for finding practical solutions to fundamental challenges in this area of law, especially with the criminal justice system itself at risk.