fredag 28. juni 2013

NTL-konferanse: Et kriminelt arbeidsliv?


Hvordan bekjempe sosial dumping og svart økonomi.
  • Sted:  Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaards gt. 17 i Oslo.
  • Tid: 25. september 2013, kl 9.30–16.00
Temaet for konferansen er arbeidslivskriminalitet. Innledningene spenner fra regjeringens arbeid mot sosial dumping og handlingsplanene mot uverdige forhold i enkelte bransje, til hvordan statlige virksomheter kan samarbeide bedre i denne kampen.

torsdag 13. juni 2013

Abstracts ønskes til de tiende NEON-dagene 28-29. november

Til den 10. NEON-konferansen i slutten av november inviteres medlemmer og andre interesserte til å levere abstracts til sesjonene. Av spesiell interesse for profesjons- og etikk-interesserte er sesjonen for Organisasjon, profesjon og etikk.

torsdag 16. mai 2013

HiOA: workshop i profesjonsetikk 31. mai

Profesjonsroller og allmennmoral

Sted: HiOA
Tid: fredag 31. mai 2013 kl 09.25

På vegne av Profesjonsetisk Nettverk arrangerer Senter for Profesjonsstudier workshop i profesjonsetikk 31. mai.

Nytt nummer av Etikk i Praksis: matetikk.


Tidsskriftet 'Etikk i praksis' er kommet med sitt første nr i 2013. Temaet er denne gangen matetikk.

fredag 3. mai 2013

Professions and Professionalism med ny utgave (nr 1, 2013)

Professions and Professionalism har kommet med ny utgave (Vol 3, No 1 2013). Følgende artikler er publisert:

torsdag 11. april 2013

Profesjonsetisk kurs engasjerer i Sandnes

Utdanningsforbundet Sandnes arrangerer lokalt kurs for tillitsvalgte om profesjonsetikk. 45 tillitsvalgte møtte på kurset, som var satt opp for å gi rom for å diskutere dette viktige temaet. Sentralstyremedlem i Utdanningsforbundet, Reidun Blankholms innledning trakk linjene tilbake til lærernes samlede motstand mot nazifiseringen av skolen under krigen. Les mer på Utdanningsforbundet

Jo Strømgren krever skjerping av yrkesetikken

Jo Strømgren mener dansere og andre kulturarbeidere må heve yrkesetikken. Han mener det må bli slutt på å akseptere at kommersielle aktører bruker gratisarbeidende studenter som bærebjelke i sine oppsetninger. Les mer i Klassekampen

Torberg Foss og Åge Wifstad: Humanismens vilkår i prosedyrenes tid

I artikkelen fra 2011 tok Foss og Wifstad opp temaer som er blitt aktuelle i samfunnsdebatten i disse dager: "Dokumentasjonskrav[et] avspeiler en helsesektor som har tatt etter den økonomiske tenkemåten. Sykehuset regnes som en bedrift, tross alle sine ulike funksjoner. "
"Tolstoj beskrev i romanen om Anna Karenina: Alle lykkelige familier ligner hverandre, hver ulykkelig familie blir ulykkelig på sin spesielle måte. Så når psykiske lidelser i tiltagende grad ses på som generelle sykdomstilstander, som skal gjøres til gjenstand for standardbehandling, er denne humanistiske tendensen i psykisk helsevern truet."
"Innsikten om at vår menneskelighet ligger i at vi er språklige, er i dag mer til stede i litteratur og kunst [enn i psykologien], og kanskje dette er talende for hvordan psykologi og psykiatri har overlatt basal menneskekunnskap til andre disipliner."
Les hele artikkelen i Psykologforeningens tidsskrift

fredag 22. mars 2013

Etikkdagene 8.–12. april ved Høgskolen i Bergen

Etikkdagene 2013 arrangeres ved Høgskolen i Bergen, Nygård. Programmet kan lastes ned HER
Dagene inneholder én til to forelesninger her dag, med følgende temaer:
  • Etiske kjøreregler i globale selskap – Erfaringer fra en logistikkgigant
  • Rettslig betydningen av yrkesetiske regler
  • Skatteparadiser og korrupsjon – noe for alle og enhver?
  • Konkurransetilsynet – Verdier, lovgrunnlag og arbeidsmåter
  • Ansvarlig og lønnsom. – Etikk i forretningsmodeller
  • Villedende markedsføring
  • Hvordan takle et liv i sus og dus – Verden sett med Veblen-briller
Arrangører er Institutt for Elektrofag, Institutt for Økonomisk-Administrative fag i samarbeid med Profesjonsetisk nettverk i Norge og Forpro

torsdag 21. mars 2013

Konferanse 15. mai: Lysøen Revisited—15 years of Human Security

Hvilke utfordringer møter verdenssamfunnet i arbeidet med å ta vare på menneskers sikkerhet?
Dette er tema for konferansen "Lysøen Revisited - 15 years of Human Security" i Bergen 15. mai 2013. Arrangører er Universitetet i Bergen, University of Winnipeg og University of Ottawa.

"Etikk i praksis" ønsker bidrag!

Tidsskriftet "Etikk i praksis" ønsker faglige bidrag til de to kommende utgavene: