tirsdag 25. februar 2014

Bidrag ønskes til 'Etikk i praksis' om 'profesjonsbølgen'

Etikk i praksis fra Akademika forlag inviterer til å sende inn bidrag til nr. 2/2014: «Etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis
Etikk har i stadig større grad blitt en eksplisitt del av yrkesutdanningene. Mens yrkesetiske verdier tidligere ble ansett som noe som yrkesutøvere nærmest umerkelig ble sosialisert inn i gjennom utdanning og praksis, vokser etikk i dag frem som et eget fag i mange utdanninger.

onsdag 19. februar 2014

NORDPRO-konferanse i Oslo 23.-24. oktober

Profesjonene og de nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring - implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning er tema for NORDPRO-nettverkets konferanse i Oslo 23.-24. oktober 2014. Mer informasjon kommer på NORDRPOs hjemmeside.

torsdag 6. februar 2014

Nettbasert database for inntektstfordeling fra 27 land

En omfattende database over inntekstfordeling og toppinntektenes "andel av kaka" er nå publisert på Paris School of Economics. Thomas Pikettys studier fra 2002 og 2003 av inntektsfordelingen i Frankrike har resultert i en rekke studier av andre lands fordeling. Tallene er basert på skattedata fra 27 land, og går mange tiår tilbake – for noen land helt tilbake til 1870.

torsdag 23. januar 2014

Omsorg for utviklingshemmede: Marked, anbud, fagkunnskap og etikk

Kommersielle tilbud for de aller mest sårbare er en økende tendens. Men offentlige myndigheter må følge opp tett, heter det i en ny fagartikkel i Tidsskriftet Fontene.

tirsdag 10. desember 2013

EARLI SIG14 inviterer til levering av papers til konferansen 27-29. august

Konferansen EARLI SIG14 Oslo 27.-29. august om Learning and Professional Development inviterer til levering av abstracts i tilknytning til temaet for den sjuende konferansen i serien, 'Transformations in Knowledge and Professional'. Fristen er satt til 16. februar 2014.

mandag 2. desember 2013

Etikk i Praksis publiserer utgave 2/2013

OPEN ACCESS TIDSSKRIFT Alle artiklene er tilgjengelig gjennom open access portal.
Nr 2/2013 er et åpent nummer som inneholder:

fredag 29. november 2013

Nettverkets årskonferanse,
tema 'Etikk i profesjonsutdanningen':
Invitasjon til bidrag

Falstadsenteret i dag
Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk holdes 22.-23.mai 2014, på Falstadsenteret utenfor Trondheim.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.

mandag 21. oktober 2013

Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk, 22.-23.mai 2014

Årets tema: Utdanningenes rolle i og ansvar for etikk i undervisning.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag.

torsdag 17. oktober 2013

SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle?

Torsdag 5. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Tema er «Mangel på profesjonelle?»

tirsdag 8. oktober 2013

'Etikk i praksis' ønsker bidrag til kommende utgaver

Tidsskriftet Etikk i praksis ønsker bidrag til de to kommende utgavene med temaene 'Styring av naturressurser' og 'Etikkbølgen i ytkesutdanning og praksis.

fredag 4. oktober 2013

PhD-avhandling om sykepleierverdier under press


Marita Nordhaug
Tradisjonelle verdier i sykepleien kommer under press i møte med dagens krav til kostnadseffektivitet i helsevesenet. Sykepleiens idealer om å gi adekvat pleie og omsorg til den enkelte pasienten kommer i konflikt med en rettferdig fordeling av pleieressursene mellom mange pasienter.

tirsdag 17. september 2013

Riksrevisjonen ville revidere NRKs rutiner for presseetikk

Riksrevisjonen har i epost varslet NRK om at de ville kontrollere statsbedriftens rutiner for presseetisk arbeid. Også SVT, TV2 og tidligere generalsekretær i Norsk Presseforbund Per Edgar Kokkvold er blitt bedt om å yte bistand til Riksrevisjonen i prosessen. Reaksjonene var skarpe mot det som blir kalt «offentlig sensur».

fredag 6. september 2013

NEON-konferansen 28.-29. november. Frist for abstracts: 12. september

Årets NEON-konferanse arrangeres 28-29. november i Bergen, med en egen PhD-dag den 27.11. Dette er nettverkets tiende konferanse – i år feires jubileum!

Fristen for innsending av abstracts er utsatt til 12. september – abstracts sendes til sesjonsledere.

fredag 28. juni 2013

NTL-konferanse: Et kriminelt arbeidsliv?


Hvordan bekjempe sosial dumping og svart økonomi.
  • Sted:  Auditoriet i Skattekvartalet, Schweigaards gt. 17 i Oslo.
  • Tid: 25. september 2013, kl 9.30–16.00
Temaet for konferansen er arbeidslivskriminalitet. Innledningene spenner fra regjeringens arbeid mot sosial dumping og handlingsplanene mot uverdige forhold i enkelte bransje, til hvordan statlige virksomheter kan samarbeide bedre i denne kampen.

torsdag 13. juni 2013

Abstracts ønskes til de tiende NEON-dagene 28-29. november

Til den 10. NEON-konferansen i slutten av november inviteres medlemmer og andre interesserte til å levere abstracts til sesjonene. Av spesiell interesse for profesjons- og etikk-interesserte er sesjonen for Organisasjon, profesjon og etikk.