onsdag 5. mars 2014

Omsorgsteknologikonferansen 2014 i Bergen 20. mai

Velkommen til Omsorgsteknologikonferansen - Tjenesteinnovasjon og omsorgsteknologi!

Ny frist 20. mars for abstracts til Årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk (22.-23. mai)

Årets tema for konferansen er: 'Etikk i profesjonsutdanningen'.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.  

tirsdag 4. mars 2014

NEON-konferansen Stavanger, november: frist for forslag 21. mars

«Bærekraftig organisering – nye handlingsrom?» er overskrift for NEON-dagene 2014. De finner sted i Stavanger 25.-27. november.

'Etikk og samfunnsansvar' tema ved HiBs etikkdager 2-22.4


2.-22. april går de årlige etikkdagene ved Høgskolen i Bergen av stabelen. I år er tema «Etikk og Samfunnsansvar».

tirsdag 25. februar 2014

Bidrag ønskes til 'Etikk i praksis' om 'profesjonsbølgen'

Etikk i praksis fra Akademika forlag inviterer til å sende inn bidrag til nr. 2/2014: «Etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis
Etikk har i stadig større grad blitt en eksplisitt del av yrkesutdanningene. Mens yrkesetiske verdier tidligere ble ansett som noe som yrkesutøvere nærmest umerkelig ble sosialisert inn i gjennom utdanning og praksis, vokser etikk i dag frem som et eget fag i mange utdanninger.

onsdag 19. februar 2014

NORDPRO-konferanse i Oslo 23.-24. oktober

Profesjonene og de nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring - implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning er tema for NORDPRO-nettverkets konferanse i Oslo 23.-24. oktober 2014. Mer informasjon kommer på NORDRPOs hjemmeside.

torsdag 6. februar 2014

Nettbasert database for inntektstfordeling fra 27 land

En omfattende database over inntekstfordeling og toppinntektenes "andel av kaka" er nå publisert på Paris School of Economics. Thomas Pikettys studier fra 2002 og 2003 av inntektsfordelingen i Frankrike har resultert i en rekke studier av andre lands fordeling. Tallene er basert på skattedata fra 27 land, og går mange tiår tilbake – for noen land helt tilbake til 1870.

torsdag 23. januar 2014

Omsorg for utviklingshemmede: Marked, anbud, fagkunnskap og etikk

Kommersielle tilbud for de aller mest sårbare er en økende tendens. Men offentlige myndigheter må følge opp tett, heter det i en ny fagartikkel i Tidsskriftet Fontene.

tirsdag 10. desember 2013

EARLI SIG14 inviterer til levering av papers til konferansen 27-29. august

Konferansen EARLI SIG14 Oslo 27.-29. august om Learning and Professional Development inviterer til levering av abstracts i tilknytning til temaet for den sjuende konferansen i serien, 'Transformations in Knowledge and Professional'. Fristen er satt til 16. februar 2014.

mandag 2. desember 2013

Etikk i Praksis publiserer utgave 2/2013

OPEN ACCESS TIDSSKRIFT Alle artiklene er tilgjengelig gjennom open access portal.
Nr 2/2013 er et åpent nummer som inneholder:

fredag 29. november 2013

Nettverkets årskonferanse,
tema 'Etikk i profesjonsutdanningen':
Invitasjon til bidrag

Falstadsenteret i dag
Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk holdes 22.-23.mai 2014, på Falstadsenteret utenfor Trondheim.

Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag. Vi ønsker bidrag som tematiserer både hva som skal undervises og hvordan, eksempelvis ved identifisering av etiske utfordringer for yrkesutøveren, eller presentasjon av eksperimentelle pilotprosjekter.

mandag 21. oktober 2013

Årskonferanse i Profesjonsetisk Nettverk, 22.-23.mai 2014

Årets tema: Utdanningenes rolle i og ansvar for etikk i undervisning.
Etikk inngår som en integrert del av profesjonsutøvelsen. Konferansen fokuserer på utdanningen som skal forberede yrkesutøvere til denne hverdag.

torsdag 17. oktober 2013

SPS-konferansen 2013: Mangel på profesjonelle?

Torsdag 5. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse. Tema er «Mangel på profesjonelle?»

tirsdag 8. oktober 2013

'Etikk i praksis' ønsker bidrag til kommende utgaver

Tidsskriftet Etikk i praksis ønsker bidrag til de to kommende utgavene med temaene 'Styring av naturressurser' og 'Etikkbølgen i ytkesutdanning og praksis.

fredag 4. oktober 2013

PhD-avhandling om sykepleierverdier under press


Marita Nordhaug
Tradisjonelle verdier i sykepleien kommer under press i møte med dagens krav til kostnadseffektivitet i helsevesenet. Sykepleiens idealer om å gi adekvat pleie og omsorg til den enkelte pasienten kommer i konflikt med en rettferdig fordeling av pleieressursene mellom mange pasienter.