mandag 2. juni 2014

Tom Skauge gjenvalgt som leder i Profesjonsetisk Nettverk

Årsmøtet i Profesjonsetisk Nettverk på Falstadsenteret 23. mai gjenvalgte Tom Skauge som leder i nettverket. Neste års workshop skal arrangeres av Høgskolen i Bergen i samarbeid med andre fagmiljøer i byen.

Styre i Profesjonsetisk Nettverk bli da dette:
Leder: Tom Skauge, HIB. Vara: Turid Aarhus Braseth, HIB
Styremedlemmer blir:
Patrick Kermit, NTNU/HIST. Vara: Siri Granum Carson, NTNU.
Solveig Botnen Eide, UIA. Vara: Hans Grelland, UIA.
Andreas Eriksen, stipendiat ved SPS. Vara: Edmund Henden, SPS
Fritz Breivik, UiN.
Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.
Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen Oslo
Gudmund Waaler, Sjøkrigsskolen.

- Økonomipensum mangler fag om finansiell betydning av bærekraft og etikk

Bilde av Heidi Finskas, Norsif. Foto KLP
Økonomiutdanningene ved høyskoler og universiteter mangler i høy grad tema som ansvarlighet og bærekraft. Dette går fram av en undersøkelse gjort av konsulentselskapet EY for Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif). EY har gått gjennom pensum ved 21 økonomiutdanninger, og konkluderer med at bare 5 av undervisningsinstitusjonene inkluderer faglig innhold med direkte relevans til bærekraftige investeringer.

fredag 23. mai 2014

Stortinget beholder etikkråd for oljefondet

Stortinget går mot regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet for oljefondet. Ifølge Aftenposten går nå finanskomiteen samlet inn for å beholde etikkrådet. Regjeringen får likevel gjennom deler av forslaget sitt, ettersom etikkrådet heretter skal gi sine råd til Norges Bank, som nå skal ta avgjørelse i disse sakene. Idag er det Finansdepartementet som avgjør saker etter råd fra etikkrådet.

Les mer i Aftenposten

onsdag 21. mai 2014

Rettsmedisinere fjernet 700 hjerner fra døde spedbarn uten tillatelse fra pårørende

I jakten på årsaken til krybbedød har rettsmedisinere fjernet hjerner og andre organer fra 700 døde barn. Dette har de gjort uten å spørre foreldrene til barna. Til VG forklarte Torleiv Ole Rognum, som står bak den systematiske forskningen, dilemmaet fra et vitenskapelig ståsted.

fredag 16. mai 2014

Etikk i Praksis: temanummer om styring av naturressurser

Etikk i Praksis har kommet ut med nr 1-2014, som er et temanummer om styring av naturressurser.
Av innholdet nevner vi:

onsdag 30. april 2014

Lite treffsikker formueskatt

Tre forskere ved NHH har beregnet at tolv av Norges mest kjente milliardærer slipper unna to tredjedeler av formuesskatten. Nøkkelen er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Funnene er referert i Aftenposten.

fredag 25. april 2014

Tekstilbransjen: ingen undersøkte selskaper garanterer for lønn å leve av

tekstilarbeidere foto
Blant 50 undersøkte selskaper finner ikke kampanjen Clean Cloths Campaign noen selskaper som garanterer arbeiderne sine en lønn de kan leve av. Enkelte av selskapene har planer som kan sette dem i stand til å gi en slik garanti i løpet av kort tid, opplyser kampanjen i en rapport som omtales av Aftenposten.

onsdag 23. april 2014

Konferanse om utviklinghemmede: Selvbestemmelse – til besvær?'

Samordningsrådet arrangerer konferanse i Bergen 24.-25. april med tema: 'Selvbestemmelse – til besvær?' Her stilles det spørsmål om mennesker med utviklingshemming får virkelig innflytelse over egen situasjon, eller om de også må ta stilling til spørsmål de ikke har kompetanse til å avgjøre. Konferansen er fulltegnet.


fredag 11. april 2014

Komite: etikk og samfunnsansvar må bli obligatorisk i økonomisk-administrativ utdanning

Høsten 2011 vedtok Nasjonalt Råd for Økonomisk – Administrativ Utdanning (NRØA) å nedsette en komité for å se nærmere på etikk – og samfunnsansvarsundervisningen innen det norske økonomisk- administrative feltet. Rapporten ble fremmet for NRØA årsskiftet 2013/2014.

torsdag 10. april 2014

'Etikk i praksis' søker bidrag

Tidsskriftet Etikk i Praksis søker bidrag til de to kommende utgavene. Tema er Etikkbølgen i yrkesutdanning og praksis og Teknologiutviklingens normative dimensjoner.

Erna Solberg: - Å benytte svart arbeid er usolidarisk

Erna Solberg
Statsminister Erna Solberg sier til Aftenposten at hun mener det er usolidarisk å benytte seg av svart arbeid. Hun er enig med LO i at svart arbeid er et økende problem. - Jeg er enig med LO i at svart arbeid og arbeidslivskriminalitet er en utfordring, og mye tyder på at ulike former for svart arbeid og kriminalitet er et økende problem i arbeidslivet, sier statsminister Erna Solberg til Aftenposten.

Programmet klart for årskonferansen i Profesjonsetisk Nettverk

Programmet for årskonferansen i Profesjonsetisk nettverk 22-23 mai er nå klart. Det kan lastes ned fra NTNU som pdf. Programmet ligger også på nett her.
Konferansen har tema 'Etikk i profesjonsutdanningen' og blir avholdt på Falstadsenteret i Innherred, Nord-Trøndelag.

fredag 4. april 2014

Skatteparadis i Europa -
utstilling under etikkdagene ved Høgskolen i Bergen


Sigrid Klæboe Jacobsen og Tom Skauge foran utstillingen
Jacobsen og Skauge
Høgskolen i Bergen åpnet i samarbeid med Tax Justice Network - Norge onsdag 2. april en utstilling om «Skatteparadisene i Europa».

Utstillingen inngår i  årets Etikkdager ved Høgskolen i Bergen.

Politiet advarer byggebransen mot organisert kriminalitet

Atle Roll-Matthiesen
Atle Roll-Matthiesen i politidirektoratet advarer byggebransjen om at organisert kriminalitet griper om seg i bransjen. Roll-Matthiesen spør: - Hvem er din ansatte? Hvem er dine kunder og leverandører? Får vi kontroll på det er mye gjort, sier Roll-Matthiesen til Aftenposten.

tirsdag 1. april 2014

23. april ny frist for abstrakt til Nordpro 2014 (Oslo 23.-24.10)

Fra Nordpro-konferansen 2012Frist for levering av abstrakt til NORDPRO 2014-konferansen er utsatt til 23. april. Konferansen arrangeres i Oslo 23.-24. oktober 2014.

Temaet er 'De nordiske velferdsmodellene. Velferdsmodeller i endring – Implikasjoner for profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning'. NORDPRO 2014-konferansen inviterer til forsknings- og utviklingsbidrag innenfor et bredt spekter av temaer knyttet til profesjoner, profesjonsutøvelse og profesjonsutdanning.