torsdag 26. juni 2014

– En myte at stadig flere går på trygd

En fersk forskningsrapport tyder på at påstanden om at stadig flere lever på trygd, er feil. Forskerne , Lars Inge Terum (HiOA, Senter for profesjonsstudier) og Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning), har skrevet rapporten "Sysselsetting og trygd under arbeidslinja" som viser at trygdeforbruket har ligget stabilt på ca 20% de siste 20 åra.

mandag 23. juni 2014

onsdag 18. juni 2014

NENT: Prioriter forskning for omstilling, ellers er petroleumsforskning etisk uforsvarlig

Petroleumsforskning er forskningsetisk urforsvarlig dersom den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås. Dette er konklusjonen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i uttalelsen de kom med idag.

mandag 16. juni 2014

– Annethvert yrke borte om 20 år

En svensk studie konluderer med at annethvert yrke vil være borte om 20 år. Yrkene i faresonen er først og fremst slike som kan utføres av datamaskiner og roboter. Men ifølge Stefan Fölster, sjef i Reforminstitutet, er fotomodell det første yrket som vil forsvinne. Denne slutninger trekker Fölster av at det idag er så enkelt å redigere bilder. Datamaskinene forteller Fölster at det er 98 prosent sannsynlighet for at datamaskinene har gjort fotomodellene overflødig om 20 år.

Meir enn 10.000 sjølvmord som følgje av finanskrisa

Bilde - Banksy: Follow your dreams. Cancelled.Ein forskingsrapport publisert i forskingstidsskriftet British Journal of Psychiatry syner at finanskrisa førte til markert høgare tal for sjølvmord i Europa og Nord-Amerika. I EU steig talet i perioden 2009-2011 med 6,5% frå nivået i 2007. Det tilvarar nesten 8000 sjølvmord. Canada hadde ein auke på 240 og USA på 4.750 sjølvmord. Det påfallande var at denne utviklinga ikkje skjedde i Sverige, Finland og Austerrike.

onsdag 4. juni 2014

Bama får anerkjennelse for arbeid mot sosial dumping i Italia

BAMA-direktør Øyvind Briså fikk tilbud om en pall med vin og sigaretter som gave, da han hadde møte med leverandører i Sør-Italia. Frukt- og grønnsakgiganten har lang erfaring fra Italia, og får nå internasjonal anerkjennelse for hvordan de tar tak i etikkutfordringer hos leverandørene.

mandag 2. juni 2014

Tom Skauge gjenvalgt som leder i Profesjonsetisk Nettverk

Årsmøtet i Profesjonsetisk Nettverk på Falstadsenteret 23. mai gjenvalgte Tom Skauge som leder i nettverket. Neste års workshop skal arrangeres av Høgskolen i Bergen i samarbeid med andre fagmiljøer i byen.

Styre i Profesjonsetisk Nettverk bli da dette:
Leder: Tom Skauge, HIB. Vara: Turid Aarhus Braseth, HIB
Styremedlemmer blir:
Patrick Kermit, NTNU/HIST. Vara: Siri Granum Carson, NTNU.
Solveig Botnen Eide, UIA. Vara: Hans Grelland, UIA.
Andreas Eriksen, stipendiat ved SPS. Vara: Edmund Henden, SPS
Fritz Breivik, UiN.
Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.
Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen Oslo
Gudmund Waaler, Sjøkrigsskolen.

- Økonomipensum mangler fag om finansiell betydning av bærekraft og etikk

Bilde av Heidi Finskas, Norsif. Foto KLP
Økonomiutdanningene ved høyskoler og universiteter mangler i høy grad tema som ansvarlighet og bærekraft. Dette går fram av en undersøkelse gjort av konsulentselskapet EY for Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif). EY har gått gjennom pensum ved 21 økonomiutdanninger, og konkluderer med at bare 5 av undervisningsinstitusjonene inkluderer faglig innhold med direkte relevans til bærekraftige investeringer.

fredag 23. mai 2014

Stortinget beholder etikkråd for oljefondet

Stortinget går mot regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet for oljefondet. Ifølge Aftenposten går nå finanskomiteen samlet inn for å beholde etikkrådet. Regjeringen får likevel gjennom deler av forslaget sitt, ettersom etikkrådet heretter skal gi sine råd til Norges Bank, som nå skal ta avgjørelse i disse sakene. Idag er det Finansdepartementet som avgjør saker etter råd fra etikkrådet.

Les mer i Aftenposten

onsdag 21. mai 2014

Rettsmedisinere fjernet 700 hjerner fra døde spedbarn uten tillatelse fra pårørende

I jakten på årsaken til krybbedød har rettsmedisinere fjernet hjerner og andre organer fra 700 døde barn. Dette har de gjort uten å spørre foreldrene til barna. Til VG forklarte Torleiv Ole Rognum, som står bak den systematiske forskningen, dilemmaet fra et vitenskapelig ståsted.

fredag 16. mai 2014

Etikk i Praksis: temanummer om styring av naturressurser

Etikk i Praksis har kommet ut med nr 1-2014, som er et temanummer om styring av naturressurser.
Av innholdet nevner vi:

onsdag 30. april 2014

Lite treffsikker formueskatt

Tre forskere ved NHH har beregnet at tolv av Norges mest kjente milliardærer slipper unna to tredjedeler av formuesskatten. Nøkkelen er å ha mye gjeld og penger i eiendom. Funnene er referert i Aftenposten.

fredag 25. april 2014

Tekstilbransjen: ingen undersøkte selskaper garanterer for lønn å leve av

tekstilarbeidere foto
Blant 50 undersøkte selskaper finner ikke kampanjen Clean Cloths Campaign noen selskaper som garanterer arbeiderne sine en lønn de kan leve av. Enkelte av selskapene har planer som kan sette dem i stand til å gi en slik garanti i løpet av kort tid, opplyser kampanjen i en rapport som omtales av Aftenposten.

onsdag 23. april 2014

Konferanse om utviklinghemmede: Selvbestemmelse – til besvær?'

Samordningsrådet arrangerer konferanse i Bergen 24.-25. april med tema: 'Selvbestemmelse – til besvær?' Her stilles det spørsmål om mennesker med utviklingshemming får virkelig innflytelse over egen situasjon, eller om de også må ta stilling til spørsmål de ikke har kompetanse til å avgjøre. Konferansen er fulltegnet.


fredag 11. april 2014

Komite: etikk og samfunnsansvar må bli obligatorisk i økonomisk-administrativ utdanning

Høsten 2011 vedtok Nasjonalt Råd for Økonomisk – Administrativ Utdanning (NRØA) å nedsette en komité for å se nærmere på etikk – og samfunnsansvarsundervisningen innen det norske økonomisk- administrative feltet. Rapporten ble fremmet for NRØA årsskiftet 2013/2014.