torsdag 28. august 2014

Oljefondets rådgiver frykter nye store kriser

- Historien viser at økonomiske kriser kommer hyppigere og er kraftigere. Den største frykten må være at det igjen kommer en depresjon som er så stor at det økonomiske og politiske systemet ikke kan håndtere den, sier John Kay til Aftenposten. Key er rådgiver for Statens pensjonsfond utland. Kay, som er tilknyttet Oxford og London School of Economics, holdt denne uken foredrag under Norges Banks årlige konferanse om finansforskning.

fredag 22. august 2014

Færrest pedagoger per barnehagebarn i Oslo

Tall fra Kostra viser at Oslo henger etter de andre store byene i Norge i antall pedagoger per barnehagebarn. I Oslo er det 15,4 barn for hver pedagog i barnehagene. Trondheim er best blant de større byene er. Der har barnehagene i snitt 10,9 barn per pedagog.

onsdag 13. august 2014

Konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger

Skatteparadis og skjulte penger mikroplakat
Tax Justice Network arrangerer 19. september en konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger. Konferansen stiller spørsmålet om hvordan forskning kan gi mer åpenhet i finansielt hemmelighold.

tirsdag 12. august 2014

Temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning fra Gjallerhorn

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning. Redaksjonen fokuserer i sin innledningsartikkel på motsetningen mellom uttalt offentlig politikk og den faktiske utviklingen innen utdanningene.

tirsdag 1. juli 2014

Eks-president Sarkozy pågrepet i korrupsjonssak

Nicolas Sarkozy, bilde.
Tidligere president i Frankrike Nicolas Sarkozy ble i morges pågrepet av politiet for å avhøres om en større korrupsjonssak. Det er første gang en tidligere fransk president er blitt pågrepet av politiet. Sarkozy har vært under etterforskning siden februar. Saken skal ha tilknytning til mistanken som tidligere har vært reist om at Sarkozy fikk økonomisk støtte i den siste presidentvalgkampen fra Muammar Ghadaffi, den gang var president og diktator i Libya.
Ikke overraskende mener i 7 av 10 franskmenn i en undersøkelse at politikerne er korrupte.
Les mer i Aftenposten

Norske nødhjelpsorganisasjoner investerer i etisk tvilsomme selskaper

Fire av de største norske nødhjelpsorganisasjonene har investert deler av kapitalen sin i selskaper som driver virksomhet som organisasjonene selv kaller etisk uholdbar. VG og E24 har hatt en grundig gjennomgang av selskapenes investeringer. Det er hovedsakelig investeringer gjennom aksjefond som ender opp i tvilsom virksomhet. To av selskapene – Flyktningehjelpen og CARE Norge – investerer ingen midler på børsen. Men de fire andre – Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna – har investert over 2,7 milliarder kroner i aksjefond og andre verdipapirer.

torsdag 26. juni 2014

– En myte at stadig flere går på trygd

En fersk forskningsrapport tyder på at påstanden om at stadig flere lever på trygd, er feil. Forskerne , Lars Inge Terum (HiOA, Senter for profesjonsstudier) og Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning), har skrevet rapporten "Sysselsetting og trygd under arbeidslinja" som viser at trygdeforbruket har ligget stabilt på ca 20% de siste 20 åra.

mandag 23. juni 2014

onsdag 18. juni 2014

NENT: Prioriter forskning for omstilling, ellers er petroleumsforskning etisk uforsvarlig

Petroleumsforskning er forskningsetisk urforsvarlig dersom den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås. Dette er konklusjonen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i uttalelsen de kom med idag.

mandag 16. juni 2014

– Annethvert yrke borte om 20 år

En svensk studie konluderer med at annethvert yrke vil være borte om 20 år. Yrkene i faresonen er først og fremst slike som kan utføres av datamaskiner og roboter. Men ifølge Stefan Fölster, sjef i Reforminstitutet, er fotomodell det første yrket som vil forsvinne. Denne slutninger trekker Fölster av at det idag er så enkelt å redigere bilder. Datamaskinene forteller Fölster at det er 98 prosent sannsynlighet for at datamaskinene har gjort fotomodellene overflødig om 20 år.

Meir enn 10.000 sjølvmord som følgje av finanskrisa

Bilde - Banksy: Follow your dreams. Cancelled.Ein forskingsrapport publisert i forskingstidsskriftet British Journal of Psychiatry syner at finanskrisa førte til markert høgare tal for sjølvmord i Europa og Nord-Amerika. I EU steig talet i perioden 2009-2011 med 6,5% frå nivået i 2007. Det tilvarar nesten 8000 sjølvmord. Canada hadde ein auke på 240 og USA på 4.750 sjølvmord. Det påfallande var at denne utviklinga ikkje skjedde i Sverige, Finland og Austerrike.

onsdag 4. juni 2014

Bama får anerkjennelse for arbeid mot sosial dumping i Italia

BAMA-direktør Øyvind Briså fikk tilbud om en pall med vin og sigaretter som gave, da han hadde møte med leverandører i Sør-Italia. Frukt- og grønnsakgiganten har lang erfaring fra Italia, og får nå internasjonal anerkjennelse for hvordan de tar tak i etikkutfordringer hos leverandørene.

mandag 2. juni 2014

Tom Skauge gjenvalgt som leder i Profesjonsetisk Nettverk

Årsmøtet i Profesjonsetisk Nettverk på Falstadsenteret 23. mai gjenvalgte Tom Skauge som leder i nettverket. Neste års workshop skal arrangeres av Høgskolen i Bergen i samarbeid med andre fagmiljøer i byen.

Styre i Profesjonsetisk Nettverk bli da dette:
Leder: Tom Skauge, HIB. Vara: Turid Aarhus Braseth, HIB
Styremedlemmer blir:
Patrick Kermit, NTNU/HIST. Vara: Siri Granum Carson, NTNU.
Solveig Botnen Eide, UIA. Vara: Hans Grelland, UIA.
Andreas Eriksen, stipendiat ved SPS. Vara: Edmund Henden, SPS
Fritz Breivik, UiN.
Lars Jacob Tynes Pedersen, NHH.
Jens Erik Paulsen, Politihøgskolen Oslo
Gudmund Waaler, Sjøkrigsskolen.

- Økonomipensum mangler fag om finansiell betydning av bærekraft og etikk

Bilde av Heidi Finskas, Norsif. Foto KLP
Økonomiutdanningene ved høyskoler og universiteter mangler i høy grad tema som ansvarlighet og bærekraft. Dette går fram av en undersøkelse gjort av konsulentselskapet EY for Norsk forum for ansvarlig og bærekraftige investeringer (Norsif). EY har gått gjennom pensum ved 21 økonomiutdanninger, og konkluderer med at bare 5 av undervisningsinstitusjonene inkluderer faglig innhold med direkte relevans til bærekraftige investeringer.

fredag 23. mai 2014

Stortinget beholder etikkråd for oljefondet

Stortinget går mot regjeringens forslag om å legge ned etikkrådet for oljefondet. Ifølge Aftenposten går nå finanskomiteen samlet inn for å beholde etikkrådet. Regjeringen får likevel gjennom deler av forslaget sitt, ettersom etikkrådet heretter skal gi sine råd til Norges Bank, som nå skal ta avgjørelse i disse sakene. Idag er det Finansdepartementet som avgjør saker etter råd fra etikkrådet.

Les mer i Aftenposten