tirsdag 23. september 2014

Kinesere slipper ut mer CO2 enn europeere

Kullkraftverk, bilde
Utslippene av klimagasser fra Kina har passert en milepæl: kinesiske CO2-utslipp er nå større per hode enn de europeiske. Suverent mest utslipp kommer likevel fra amerikanere, som i snitt slipper ut 16,5 tonn CO2 per år. Kinesere slipper nå ut 7,2 tonn per år, mens europeere slipper ut 6,8 tonn. Gjenomsnittet per person på verdensbasis er 5 tonn CO2-utslipp. Tallene stammer fra the Global Carbon Project, et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i en rekke land, som har som siktemål å legge fram objektiv statistikk over karbonutslipp og -kutt.

onsdag 10. september 2014

Grønn energi for skipsfarten?

Skipsfart forurenser, bilde
Crina Silvia Ilea leder prosjektet Maritime SHIFT, som er opprettet etter forespørsel fra «skipsklyngen» Maritime CleanTech West. Maritime SHIFT skal både utvikle reinere motorer og bedre målemodeller for å optimalisere skipsdesign. Prosjektet har søkt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i regi av Norges forskningsråd.

onsdag 3. september 2014

Oppdrettseiere betaler for gjenfangst av rømt fisk

U.S. Fish Wildlife Service | Creative Commons
Etter stormen Lena i begynnelsen av august ble to av oppdrettsanleggene utenfor Rosendal skadd og sannsynligvis var det mye fisk som rømte. Det var anlegget Sjøtroll, eid av Lerøy Seafood, og Eide Fjordbruk som ble fikk skader av stormen. Begge bedriftene har nå gått med på å betale kostnader for gjenfangst av laksen i elv.

Forurenser må betale for utslipp i Mexico-gulfen


Deepwater Horizon
Halliburton har inngått et forlik og betaler ut 6,8 milliarder kroner i erstatninger til ofre for utblåsningen fra oljeriggen Deep Water Horizon i Mexico-gulfen i 2010. Utblåsningen var tidenes største oljekatastrofe i USA. 11 mennesker omkom da riggen eksploderte. Utblåsningen varte i hele 3 måneder. Utbetalingene fra Halliburton går i første rekke til fiskeindustrien.

torsdag 28. august 2014

Oljefondets rådgiver frykter nye store kriser

- Historien viser at økonomiske kriser kommer hyppigere og er kraftigere. Den største frykten må være at det igjen kommer en depresjon som er så stor at det økonomiske og politiske systemet ikke kan håndtere den, sier John Kay til Aftenposten. Key er rådgiver for Statens pensjonsfond utland. Kay, som er tilknyttet Oxford og London School of Economics, holdt denne uken foredrag under Norges Banks årlige konferanse om finansforskning.

fredag 22. august 2014

Færrest pedagoger per barnehagebarn i Oslo

Tall fra Kostra viser at Oslo henger etter de andre store byene i Norge i antall pedagoger per barnehagebarn. I Oslo er det 15,4 barn for hver pedagog i barnehagene. Trondheim er best blant de større byene er. Der har barnehagene i snitt 10,9 barn per pedagog.

onsdag 13. august 2014

Konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger

Skatteparadis og skjulte penger mikroplakat
Tax Justice Network arrangerer 19. september en konferanse i Bergen om skatteparadiser og skjulte penger. Konferansen stiller spørsmålet om hvordan forskning kan gi mer åpenhet i finansielt hemmelighold.

tirsdag 12. august 2014

Temanummer om profesjoner og profesjonsutdanning fra Gjallerhorn

Tidsskriftet Gjallerhorn er ute med et nytt nummer med tema profesjoner og profesjonsutdanning. Redaksjonen fokuserer i sin innledningsartikkel på motsetningen mellom uttalt offentlig politikk og den faktiske utviklingen innen utdanningene.

tirsdag 1. juli 2014

Eks-president Sarkozy pågrepet i korrupsjonssak

Nicolas Sarkozy, bilde.
Tidligere president i Frankrike Nicolas Sarkozy ble i morges pågrepet av politiet for å avhøres om en større korrupsjonssak. Det er første gang en tidligere fransk president er blitt pågrepet av politiet. Sarkozy har vært under etterforskning siden februar. Saken skal ha tilknytning til mistanken som tidligere har vært reist om at Sarkozy fikk økonomisk støtte i den siste presidentvalgkampen fra Muammar Ghadaffi, den gang var president og diktator i Libya.
Ikke overraskende mener i 7 av 10 franskmenn i en undersøkelse at politikerne er korrupte.
Les mer i Aftenposten

Norske nødhjelpsorganisasjoner investerer i etisk tvilsomme selskaper

Fire av de største norske nødhjelpsorganisasjonene har investert deler av kapitalen sin i selskaper som driver virksomhet som organisasjonene selv kaller etisk uholdbar. VG og E24 har hatt en grundig gjennomgang av selskapenes investeringer. Det er hovedsakelig investeringer gjennom aksjefond som ender opp i tvilsom virksomhet. To av selskapene – Flyktningehjelpen og CARE Norge – investerer ingen midler på børsen. Men de fire andre – Røde Kors, Kirkens Nødhjelp, Norsk Folkehjelp og Redd Barna – har investert over 2,7 milliarder kroner i aksjefond og andre verdipapirer.

torsdag 26. juni 2014

– En myte at stadig flere går på trygd

En fersk forskningsrapport tyder på at påstanden om at stadig flere lever på trygd, er feil. Forskerne , Lars Inge Terum (HiOA, Senter for profesjonsstudier) og Aksel Hatland (Institutt for samfunnsforskning), har skrevet rapporten "Sysselsetting og trygd under arbeidslinja" som viser at trygdeforbruket har ligget stabilt på ca 20% de siste 20 åra.

mandag 23. juni 2014

onsdag 18. juni 2014

NENT: Prioriter forskning for omstilling, ellers er petroleumsforskning etisk uforsvarlig

Petroleumsforskning er forskningsetisk urforsvarlig dersom den hindrer omstillingsprosesser slik at FNs klimamål ikke nås. Dette er konklusjonen fra Den nasjonale forskningsetiske komité for naturvitenskap og teknologi (NENT) i uttalelsen de kom med idag.

mandag 16. juni 2014

– Annethvert yrke borte om 20 år

En svensk studie konluderer med at annethvert yrke vil være borte om 20 år. Yrkene i faresonen er først og fremst slike som kan utføres av datamaskiner og roboter. Men ifølge Stefan Fölster, sjef i Reforminstitutet, er fotomodell det første yrket som vil forsvinne. Denne slutninger trekker Fölster av at det idag er så enkelt å redigere bilder. Datamaskinene forteller Fölster at det er 98 prosent sannsynlighet for at datamaskinene har gjort fotomodellene overflødig om 20 år.

Meir enn 10.000 sjølvmord som følgje av finanskrisa

Bilde - Banksy: Follow your dreams. Cancelled.Ein forskingsrapport publisert i forskingstidsskriftet British Journal of Psychiatry syner at finanskrisa førte til markert høgare tal for sjølvmord i Europa og Nord-Amerika. I EU steig talet i perioden 2009-2011 med 6,5% frå nivået i 2007. Det tilvarar nesten 8000 sjølvmord. Canada hadde ein auke på 240 og USA på 4.750 sjølvmord. Det påfallande var at denne utviklinga ikkje skjedde i Sverige, Finland og Austerrike.