torsdag 20. november 2014

Etikk i praksis med temanummer om 'etikkbølgen' i yrkesutdanning

 Tidsskriftet Etikk i praksis er ute med nr 2/2014, med tema «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

Disse artiklene er å finne i innholdet:

tirsdag 18. november 2014

Seks Telenor-sjefer godkjente Usbekistan-avtalene

Det franske slottet Château de Groussay–
en av eiendommene Gulnara Karimova
har kjøpt i løpet av de siste årene.
Klassekampen skriver idag at seks framtredende ledere i Telenor har sittet i styret for VimpelCom, der de har stemt for avtalene med den usbekiske presidentdatterens postboks-selskap Takilant. En aksjonæravtale fra 2002 mellom de to storeierne i VimpelCom, Telenor og russiske Alfa-gruppen, fastslår at 8 av 9 styrerepresentanter må stemme for alle oppkjøp, som altså ikke kunne skje uten Telenors godkjennelse.

mandag 17. november 2014

Telenors vei inn i Usbekistan: store pengerbeløp til diktatorens datter

Gulnara Karimova, bilde
Diktatordatter med mye penger.
Blant annet fra Vimpelcom / Telenor.
Korrupsjon: Mobilselskapet Vimpelcom, der Telenor er en av de største eierne med 43 prosent av aksjene, har betalt minst 55 millioner dollar til en venninnen av diktator-presidentens datter. Landet er Usbekistan – et av verdens mest korrupte land. Det Gibraltar-registrerte selskapet Takilant, som tok imot beløpet, har en aksjekapital på bare 20 kroner, og er heleid av Gayane Avakyan, venninnen og assistenten som ofte figurerer diskret ved siden av den glamorøse og styrtrike presidentdatteren Gulnara Karimova. Transaksjonene, som er dokumentert av Klassekampen i artikler i papiravisen lørdag og i papir- og nettutgaven idag, er sannsynligvis bestikkelser for å oppnå mobil-lisenser i Usbekistan. Og investeringen har båret frukter: Nederlandske rettsmyndigheter anslår at Vimpelcom har tjent 1.7 milliarder kroner ved hjelp av bestikkelsene.

Sakkyndig revisor: Franchisetakerens risiko hinsides høy

Partner i Bergen Revisjon Roald Laurantsen skrev en en rapport om franchise-avtalen mellom Bon Invest og Odd Arild Halvosen der Bergen Tingrett felte den historiske dommen som stemplet avtalen ugyldig (les mer om Bon Appetit-saken). Laurantsen mener franchisetakeren ble ført bak lyset.

fredag 14. november 2014

Franchisetaker tilkjent erstatning i retten. Franchisegiver konkurs.

Hamburger, bilde. Foto: Rob Owen-Wahl
Franchisetakeren Odd Arild Halvorsen fra Nannestad vant fram med en historisk dom i Bergen Tingrett i februar 2012. Retten dømte franchisegiveren Bon Invest AS til å betale millionerstatning og saksomkostninger til Halvorsen fordi franchiseavtalen gjorde det umulig for Halvorsen å tjene penger på den.

Nå skal skatteetaten ta de kriminelle i byggebransjen

Hans Cristian Holte, bilde– Kontroll med det profesjonelle markedet innen bygg og anlegg er vår viktigste kontrolloppgave. Signalet fra vår side skal være tydelig, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Holte viser til at omsetningen i byggebransjen er hele 400 milliarder kroner i året, samtidig som denne bransjen er på topp i antall anmeldelser av fiktiv fakturering.

tirsdag 4. november 2014

Sosial dumping i fiskeindustrien?

Fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra kan bli tvunget til å betale norske lønninger til de polske arbeiderne i produksjonen. Norske ansatte i produksjonen har tarifflønn på 162,85 kr timen, mens de østeuropeiske arbeiderne tjener omlag 100 kroner timen.

mandag 3. november 2014

- For sterk lojalitet kan gi problemer ved varsling

For sterk lojalitet kan bidra til en uheldig profesjonskultur, ifølge stipendiat Birthe Eriksen ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Organisasjoner med sterk lojalitet, som politiet og forsvaret, har spesielle utfordringer ved behandling av varslersaker, skriver hun i et innlegg i Bergensavisen. Men også sykehus og andre organisasjoner med sterke profesjonsmiljøer kan ha tilsvarende problemer.

'Etikk i praksis': invitasjon til bidrag

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle som arbeider med problemstillinger innen anvendt etikk fra ulike faglige innfallsvinkler.

Tidsskriftet inviterer til bidrag til utgavene som kommer i 2015:

fredag 17. oktober 2014

SPS-konferansen 2014 om brobygging i profesjonsutdanningene

Torsdag 4. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse.
Temaet er "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene".

torsdag 9. oktober 2014

Ny bok om elite og klasse i et egalitært samfunn

Elite og klasse i et egalitært samfunn, omslagsbildeProfessor Johs. Hjellbrekke uttalte nylig til Klassekampen: "Du kan gjerne tro at man kommer langt med to tomme hender, hardt arbeid og masse vett i Norge, men sannsynligheten for at du kommer høyt opp i inntektshierarkiet er langt høyere om du har høy klassebakgrunn».


tirsdag 23. september 2014

Kinesere slipper ut mer CO2 enn europeere

Kullkraftverk, bilde
Utslippene av klimagasser fra Kina har passert en milepæl: kinesiske CO2-utslipp er nå større per hode enn de europeiske. Suverent mest utslipp kommer likevel fra amerikanere, som i snitt slipper ut 16,5 tonn CO2 per år. Kinesere slipper nå ut 7,2 tonn per år, mens europeere slipper ut 6,8 tonn. Gjenomsnittet per person på verdensbasis er 5 tonn CO2-utslipp. Tallene stammer fra the Global Carbon Project, et samarbeid mellom forskningsinstitusjoner i en rekke land, som har som siktemål å legge fram objektiv statistikk over karbonutslipp og -kutt.

onsdag 10. september 2014

Grønn energi for skipsfarten?

Skipsfart forurenser, bilde
Crina Silvia Ilea leder prosjektet Maritime SHIFT, som er opprettet etter forespørsel fra «skipsklyngen» Maritime CleanTech West. Maritime SHIFT skal både utvikle reinere motorer og bedre målemodeller for å optimalisere skipsdesign. Prosjektet har søkt status som Senter for forskningsdrevet innovasjon (SFI) i regi av Norges forskningsråd.

onsdag 3. september 2014

Oppdrettseiere betaler for gjenfangst av rømt fisk

U.S. Fish Wildlife Service | Creative Commons
Etter stormen Lena i begynnelsen av august ble to av oppdrettsanleggene utenfor Rosendal skadd og sannsynligvis var det mye fisk som rømte. Det var anlegget Sjøtroll, eid av Lerøy Seafood, og Eide Fjordbruk som ble fikk skader av stormen. Begge bedriftene har nå gått med på å betale kostnader for gjenfangst av laksen i elv.

Forurenser må betale for utslipp i Mexico-gulfen


Deepwater Horizon
Halliburton har inngått et forlik og betaler ut 6,8 milliarder kroner i erstatninger til ofre for utblåsningen fra oljeriggen Deep Water Horizon i Mexico-gulfen i 2010. Utblåsningen var tidenes største oljekatastrofe i USA. 11 mennesker omkom da riggen eksploderte. Utblåsningen varte i hele 3 måneder. Utbetalingene fra Halliburton går i første rekke til fiskeindustrien.