fredag 5. desember 2014

Piketty's 'Kapitalen i det 21. århundre' på norsk


Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre, omslagsbilde
Thomas Pikettys internasjonale bestselger 'Kapitalen i det 21. århundre' kommer på norsk 12. desember. Denne boka, som den amerikanske økonomen Paul Krugman omtaler som 'tiårets kanskje viktigste', har vakt stor debatt verden rundt. Piketty analyserer data om fordeling og ulikhet fra 20 land helt tilbake til 1700-tallet, for å utlede sine teorier og konklusjoner om dagens økonomi og utviklingstrekkene framover.

torsdag 4. desember 2014

9.12 - to seminarer med Tax Justice Network:
Scheelutvalget, utvikling og menneskerettigheter

Den 9. desember byr Tax Justice Network på to seminarer om skatt: Hva mener internasjonale eksperter om Scheel-utvalgets rapport? Hvorfor henger skatt, utvikling og menneskerettigheter tett sammen? Les mer om seminarene og påmeldingsinfo under.

mandag 1. desember 2014

Folkeavstemning forkastet fjerning av skatterabatt for superrike i Sveits

Sveits holdt søndag folkeavstemning over tre forskjellige saker, der den ene handler om skatteflyktningene sine særskilte skatterabatter i fjellandet.

Fire gonger fleire slavar i Storbritannia

Den britiske regjeringa har for første gong gjort eit overslag over kor mange som lever under slaveliknande tilhøve i Storbritannia. Det høge talet – 13.000 personar – er sjokkerande, seier innanriksminister Theresa May.

torsdag 20. november 2014

Etikk i praksis med temanummer om 'etikkbølgen' i yrkesutdanning

 Tidsskriftet Etikk i praksis er ute med nr 2/2014, med tema «etikkbølgen» i yrkesutdanning og -praksis

Disse artiklene er å finne i innholdet:

tirsdag 18. november 2014

Seks Telenor-sjefer godkjente Usbekistan-avtalene

Det franske slottet Château de Groussay–
en av eiendommene Gulnara Karimova
har kjøpt i løpet av de siste årene.
Klassekampen skriver idag at seks framtredende ledere i Telenor har sittet i styret for VimpelCom, der de har stemt for avtalene med den usbekiske presidentdatterens postboks-selskap Takilant. En aksjonæravtale fra 2002 mellom de to storeierne i VimpelCom, Telenor og russiske Alfa-gruppen, fastslår at 8 av 9 styrerepresentanter må stemme for alle oppkjøp, som altså ikke kunne skje uten Telenors godkjennelse.

mandag 17. november 2014

Telenors vei inn i Usbekistan: store pengerbeløp til diktatorens datter

Gulnara Karimova, bilde
Diktatordatter med mye penger.
Blant annet fra Vimpelcom / Telenor.
Korrupsjon: Mobilselskapet Vimpelcom, der Telenor er en av de største eierne med 43 prosent av aksjene, har betalt minst 55 millioner dollar til en venninnen av diktator-presidentens datter. Landet er Usbekistan – et av verdens mest korrupte land. Det Gibraltar-registrerte selskapet Takilant, som tok imot beløpet, har en aksjekapital på bare 20 kroner, og er heleid av Gayane Avakyan, venninnen og assistenten som ofte figurerer diskret ved siden av den glamorøse og styrtrike presidentdatteren Gulnara Karimova. Transaksjonene, som er dokumentert av Klassekampen i artikler i papiravisen lørdag og i papir- og nettutgaven idag, er sannsynligvis bestikkelser for å oppnå mobil-lisenser i Usbekistan. Og investeringen har båret frukter: Nederlandske rettsmyndigheter anslår at Vimpelcom har tjent 1.7 milliarder kroner ved hjelp av bestikkelsene.

Sakkyndig revisor: Franchisetakerens risiko hinsides høy

Partner i Bergen Revisjon Roald Laurantsen skrev en en rapport om franchise-avtalen mellom Bon Invest og Odd Arild Halvosen der Bergen Tingrett felte den historiske dommen som stemplet avtalen ugyldig (les mer om Bon Appetit-saken). Laurantsen mener franchisetakeren ble ført bak lyset.

fredag 14. november 2014

Franchisetaker tilkjent erstatning i retten. Franchisegiver konkurs.

Hamburger, bilde. Foto: Rob Owen-Wahl
Franchisetakeren Odd Arild Halvorsen fra Nannestad vant fram med en historisk dom i Bergen Tingrett i februar 2012. Retten dømte franchisegiveren Bon Invest AS til å betale millionerstatning og saksomkostninger til Halvorsen fordi franchiseavtalen gjorde det umulig for Halvorsen å tjene penger på den.

Nå skal skatteetaten ta de kriminelle i byggebransjen

Hans Cristian Holte, bilde– Kontroll med det profesjonelle markedet innen bygg og anlegg er vår viktigste kontrolloppgave. Signalet fra vår side skal være tydelig, sier skattedirektør Hans Christian Holte til Aftenposten.

Holte viser til at omsetningen i byggebransjen er hele 400 milliarder kroner i året, samtidig som denne bransjen er på topp i antall anmeldelser av fiktiv fakturering.

tirsdag 4. november 2014

Sosial dumping i fiskeindustrien?

Fiskeribedriften Sekkingstad på Sotra kan bli tvunget til å betale norske lønninger til de polske arbeiderne i produksjonen. Norske ansatte i produksjonen har tarifflønn på 162,85 kr timen, mens de østeuropeiske arbeiderne tjener omlag 100 kroner timen.

mandag 3. november 2014

- For sterk lojalitet kan gi problemer ved varsling

For sterk lojalitet kan bidra til en uheldig profesjonskultur, ifølge stipendiat Birthe Eriksen ved Juridisk Fakultet ved Universitetet i Bergen. Organisasjoner med sterk lojalitet, som politiet og forsvaret, har spesielle utfordringer ved behandling av varslersaker, skriver hun i et innlegg i Bergensavisen. Men også sykehus og andre organisasjoner med sterke profesjonsmiljøer kan ha tilsvarende problemer.

'Etikk i praksis': invitasjon til bidrag

Etikk i praksis er et vitenskapelig tidsskrift i anvendt etikk og beslektet politisk teori. Tidsskriftet tar imot bidrag fra alle som arbeider med problemstillinger innen anvendt etikk fra ulike faglige innfallsvinkler.

Tidsskriftet inviterer til bidrag til utgavene som kommer i 2015:

fredag 17. oktober 2014

SPS-konferansen 2014 om brobygging i profesjonsutdanningene

Torsdag 4. desember ønsker Senter for profesjonsstudier velkommen til årets SPS-konferanse.
Temaet er "Brobygging - kvalitet og relevans i profesjonsutdanningene".

torsdag 9. oktober 2014

Ny bok om elite og klasse i et egalitært samfunn

Elite og klasse i et egalitært samfunn, omslagsbildeProfessor Johs. Hjellbrekke uttalte nylig til Klassekampen: "Du kan gjerne tro at man kommer langt med to tomme hender, hardt arbeid og masse vett i Norge, men sannsynligheten for at du kommer høyt opp i inntektshierarkiet er langt høyere om du har høy klassebakgrunn».