torsdag 22. januar 2015

Vikarbyråene tar over i Europa – "en motbydelig utvikling"

Michael O'Shea. Foto: Danmarks Radio
Michael O'Shea, eier av vikarbyrået
Atlanco Rimec, anklages i filmen for
utpressing og bortføring av arbeidere.
Dokumentarfilm Arbeiderne fra Øst-Europa, som ble vist på NRK 19. januar, viser sjokkerende tilstander i vikarbyråbransjen i Vesteuropa. Den tyske slakteren Jens Bischoff forteller i programmet at han har mistet arbeidet, i likhet med de fleste av de tidligere kollegene sine. De som tar over jobbene, er østeuropeiske arbeidere som bor i brakkerbyer, bevoktet av uniformerte vakter. Disse tjener en brøkdel av hva de tyske slakterne tjente.

Vikarbyråene som tilbyr den nye arbeidskraften driver ofte et kynisk spill, der arbeiderne er de store taperne. De blir trukket i lønn for forsikring, men om de blir syke eller skadet, blir de sendt med første fly til hjemlandet, der det viser seg at de ikke har noen rettigheter til dekning av helseutgiftene.

Sjef for FNs matvareprogram frikjenner biodrivstoff

Biodrivstoff - miljøvennlig eller ikke? Store landbruksareal har vært tatt i bruk for å dyrke frem det som skulle være en fornybar ressurs.

I noen år har det vært diskutert om det er mulig å produsere biodrivstoff på en bærekraftig måte som gjør at det ikke går ut over matproduksjon.

onsdag 21. januar 2015

Danmark og Ukraina lager register over egentlige eiere

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, bilde
Statssekretær Jon Gunnar
Pedersen er overrasket.
Både Ukraina og Danmark har i høst vedtatt å opprette registre der de egentlige eierne av selskaper blir listet. Danmarks register er allerede åpent for registreringer, og vil blir offentlig tilgjengelig 15. juni. Både danske og utenlandske eiere med mer enn 5 prosent eierandel må registrere seg med organisasjons- eller personnummer.

I det ukrainske registeret skal også den "ultimate eieren" identifiseres, og det skal være en enkeltperson. Landet er regnet som et av Europas mest korrupte land.

Scandinavian Star blir gransket

Scandinavian Star bilde
Flertallet på Stortinget er enige om at tidligere granskinger av Scandinavian Star-ulykken ikke holder mål. De ønsker derfor å iverksette ny gransking. Verken politietterforskningen eller NOU-rapporten som delvis bygger på politigranskningen når opp til dagens krav. Ifølge Martin Kolberg (A), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, betyr det at Stortinget tidligere har behandlet ulykken på sviktende grunnlag.

fredag 9. januar 2015

Ny lærebok i etikk for beslutningstakere

Boka 'Etikk for beslutningstakere', som nettopp er kommet ut på Cappelen Damm, gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boka bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene.

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?

Mer lydighet i norsk arbeidsliv

Det stilles stadig sterkere krav til lydighet i arbeidslivet, viser Norsk Ledelsesbarometer 2014. Det er De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra forbundet Lederne. Barometeret har fått den beskrivende undertittelen "Det orwelliske arbeidsliv?"

Jan Olav Brekke, forbunderleder i Lederne, peker på at norske ledere må passe seg for å dra konrolliveren for langt. Han mener organisasjoner der medarbeiderne lett stemples som illojale, lett vil stagnere, fordi kreativiteten og selvstendigheten til medarbeiderne blir hindret av frykt.

onsdag 7. januar 2015

NESS2015: ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

Den samfunnsvitenskapelige miljøkonferansen NESS2015 blir arrangert i Trondheim 7.-9. juni. Årets tema er ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

mandag 5. januar 2015

'Etisk ledelse' - seminar 4. februar i Oslo

Ved BI Oslo arrangeres det 4. februar gratis seminar om Etisk ledelse. Seminaret inneholder foredrag ved dr. Tore Audun Høie og høyskolelektor Geir Lahnstein.

fredag 19. desember 2014

Konferanse: Applied Ethics – Technology and Governance of Health and Natural Resources Project

Den avsluttende konferansen i prosjektet "Applied Ethics: Technology and Governance of Health and Natural Resources" ved NTNU blir arrangert i Trondheim 21.-22. mai.

fredag 12. desember 2014

Nordisk tidsskrift for studier i utdanningspolitikk NordSTEP inviterer til bidrag om autonomi

Nordic Journal of Studies in Educational Policy (NordSTEP) inviterer til bidrag til et spesialnummer om autonomi i utdanningen. Arbeidstittel for utgaven er "Autonomy in education: normative and/or analytical value?"

torsdag 11. desember 2014

Nye stipendiatstillingar ved Høgskolen i Bergen

Høgskolen i Bergen er ein utdannings- og forskingsinstitusjon som legg vekt på kunnskapsutvikling, nyskaping, kultur og livslang læring. Kompetansen ved høgskolen vert søkt av studentar og er etterspurd i samfunns- og næringsliv. Høgskolen satsar først og fremst på profesjonsutdanning, og på forskings- og utviklingsarbeid som støttar denne verksemda.

fredag 5. desember 2014

Piketty's 'Kapitalen i det 21. århundre' på norsk


Thomas Piketty: Kapitalen i det 21. århundre, omslagsbilde
Thomas Pikettys internasjonale bestselger 'Kapitalen i det 21. århundre' kommer på norsk 12. desember. Denne boka, som den amerikanske økonomen Paul Krugman omtaler som 'tiårets kanskje viktigste', har vakt stor debatt verden rundt. Piketty analyserer data om fordeling og ulikhet fra 20 land helt tilbake til 1700-tallet, for å utlede sine teorier og konklusjoner om dagens økonomi og utviklingstrekkene framover.

torsdag 4. desember 2014

9.12 - to seminarer med Tax Justice Network:
Scheelutvalget, utvikling og menneskerettigheter

Den 9. desember byr Tax Justice Network på to seminarer om skatt: Hva mener internasjonale eksperter om Scheel-utvalgets rapport? Hvorfor henger skatt, utvikling og menneskerettigheter tett sammen? Les mer om seminarene og påmeldingsinfo under.

mandag 1. desember 2014

Folkeavstemning forkastet fjerning av skatterabatt for superrike i Sveits

Sveits holdt søndag folkeavstemning over tre forskjellige saker, der den ene handler om skatteflyktningene sine særskilte skatterabatter i fjellandet.

Fire gonger fleire slavar i Storbritannia

Den britiske regjeringa har for første gong gjort eit overslag over kor mange som lever under slaveliknande tilhøve i Storbritannia. Det høge talet – 13.000 personar – er sjokkerande, seier innanriksminister Theresa May.