mandag 23. februar 2015

– Falsk sykdom og overbehandling er en epidemi

Eivind Meland tar i en kronikk i Bergens Tidende opp det han kaller en ny epidemi i helsevesenet: troen på at det finnes en medisin eller en operasjon mot alle lidelser. – Fremfor alt trenger vi en mentalitetsendring i vår kultur, der sykdom og feilbarlighet aksepteres som en del av livet, skriver Meland. – Det er ikke en oppfordring til likegyldighet, men et forslag til vennlighet mot livets iboende mangler. Disse manglene kan ingen vitenskap eller medisin utrydde. Forsøkene på å få det til, fører til grenseløs «ryggen fri medisin» og altså en epidemi av overdrivelsesfeil i det godes tjeneste.

onsdag 11. februar 2015

Åpenhet om økonomiske bindinger mellom legemiddelindustri og helsepersonell

Fra 2015 vil finansielle overføringer fra legemiddelindustrien til helsepersonell og helseorganisasjoner bli offentliggjort. Reglene gjelder alle medlemsbedrifter og nasjonale foreninger i sammenslutningen av legemiddelindustriforeninger i Europa (EFPIA), herunder den norske bransjeorganisasjonen Legemiddelindustrien (LMI).

mandag 9. februar 2015

NNDR 13. forskningskonferanse om funksjonshemminger

The NNDR 13th Research Conference welcomes a wide range of contributions applying social, cultural, historical and philosophical perspectives to the study of disability. Its next conference will be held in the historic Norwegian town of Bergen, May 6 - 8, 2015.

SwissLeaks: Navneliste over skattetriksere med penger i sveitsiske HSBC-bank

Aftenposten avslører nå navn på noen av personene som har skjult sine formuer i HSBC Privat Bank i Geneve i Sveits. Hemmelige kontolister med 106.458 klienter er lekket til media. Lekkasjen har fått navnet SwissLeaks. Toppolitikere, forretningsfolk, idrettshelter, Hollywood-skuespillere, fotballstjerner, diktatorer, forfattere, journalister, narkotikabaroner og akademikere sto som eiere av kontoene, på tilsammen 102 milliarder dollar, eller rundt 650 milliarder kroner, ifølge avisen.

Oljefondet trapper ned i kull og tjæresand

Yngve Slyngstad, NBIMStatens pensjonsfond utland - populært kalt oljefondet - selger seg ned i selskaper med virksomhet som er utsatt for langsiktig høy risiko på grunn av klimaendringer og klimapolitikk. Sjef i fondet Yngve Slyngstad har tatt klar avstand fra at oljefondet skal brukes som et instrument i klimapolitikken - noe Norges Bank i et brev til Finansdepartementet torsdag mente ville være "svært uheldig for forvaltningen av fondet". Slyngstad og Norges Bank mener fondet bare skal ta reint finansielle hensyn ved plassering av sine investeringer.

torsdag 5. februar 2015

Fire topp-direktører i Yara på tiltalebenken for grov korrupsjon

Tidligere administrerende direktør i Yara, Thorleif Enger, står i disse dager tiltalt for grov korrupsjon. Han er på tiltalebenken sammen med tre tidligere konserndirektører, anklaget for den mest alvorlige formen for økonomisk kriminalitet, med en strafferamme på ti års fengsel.

Bergen 19. mai: Omsorgsteknologikonferansen 2015

Høgskolen i Bergen har siden 2006 satt fokus på innovasjon i helsetjenesten ved hjelp av teknologi. I år arrangerer vi for fjerde år Omsorgsteknologikonferansen.

HIB var først med en videreutdanning i omsorgsteknologi for helsepersonell og har viktig forskning på feltet. I omsorgsteknologilaboratoriet på høgskolen får studenter og andre besøkende lære mer om hvordan teknologi kan brukes i helsetjenesten.

Omsorgsteknologikonferansen har et rikholdig program med tre varierte parallellsesjoner. Konferansen går den 19. mai kl 09:30 – 16:00 (registering, stand besøk og kaffe fra 0830.)

Det vil også bli anledning til å bli kjent med ulike leverandører som har utstilling.

Påmelding og program her

torsdag 22. januar 2015

Vikarbyråene tar over i Europa – "en motbydelig utvikling"

Michael O'Shea. Foto: Danmarks Radio
Michael O'Shea, eier av vikarbyrået
Atlanco Rimec, anklages i filmen for
utpressing og bortføring av arbeidere.
Dokumentarfilm Arbeiderne fra Øst-Europa, som ble vist på NRK 19. januar, viser sjokkerende tilstander i vikarbyråbransjen i Vesteuropa. Den tyske slakteren Jens Bischoff forteller i programmet at han har mistet arbeidet, i likhet med de fleste av de tidligere kollegene sine. De som tar over jobbene, er østeuropeiske arbeidere som bor i brakkerbyer, bevoktet av uniformerte vakter. Disse tjener en brøkdel av hva de tyske slakterne tjente.

Vikarbyråene som tilbyr den nye arbeidskraften driver ofte et kynisk spill, der arbeiderne er de store taperne. De blir trukket i lønn for forsikring, men om de blir syke eller skadet, blir de sendt med første fly til hjemlandet, der det viser seg at de ikke har noen rettigheter til dekning av helseutgiftene.

Sjef for FNs matvareprogram frikjenner biodrivstoff

Biodrivstoff - miljøvennlig eller ikke? Store landbruksareal har vært tatt i bruk for å dyrke frem det som skulle være en fornybar ressurs.

I noen år har det vært diskutert om det er mulig å produsere biodrivstoff på en bærekraftig måte som gjør at det ikke går ut over matproduksjon.

onsdag 21. januar 2015

Danmark og Ukraina lager register over egentlige eiere

Statssekretær Jon Gunnar Pedersen, bilde
Statssekretær Jon Gunnar
Pedersen er overrasket.
Både Ukraina og Danmark har i høst vedtatt å opprette registre der de egentlige eierne av selskaper blir listet. Danmarks register er allerede åpent for registreringer, og vil blir offentlig tilgjengelig 15. juni. Både danske og utenlandske eiere med mer enn 5 prosent eierandel må registrere seg med organisasjons- eller personnummer.

I det ukrainske registeret skal også den "ultimate eieren" identifiseres, og det skal være en enkeltperson. Landet er regnet som et av Europas mest korrupte land.

Scandinavian Star blir gransket

Scandinavian Star bilde
Flertallet på Stortinget er enige om at tidligere granskinger av Scandinavian Star-ulykken ikke holder mål. De ønsker derfor å iverksette ny gransking. Verken politietterforskningen eller NOU-rapporten som delvis bygger på politigranskningen når opp til dagens krav. Ifølge Martin Kolberg (A), leder i Kontroll- og konstitusjonskomiteen på Stortinget, betyr det at Stortinget tidligere har behandlet ulykken på sviktende grunnlag.

fredag 9. januar 2015

Ny lærebok i etikk for beslutningstakere

Boka 'Etikk for beslutningstakere', som nettopp er kommet ut på Cappelen Damm, gir en bred innføring i fagområdene etikk og bedrifters samfunnsansvar. Boka bygger på nyere forskning innenfor disse fagområdene.

Hvilket ansvar har bedrifter og andre organisasjoner overfor resten av samfunnet? Er det tilstrekkelig at virksomheten overholder lover og regler og sørger for egen lønnsomhet, eller har den også andre forpliktelser?

Mer lydighet i norsk arbeidsliv

Det stilles stadig sterkere krav til lydighet i arbeidslivet, viser Norsk Ledelsesbarometer 2014. Det er De Facto kunnskapssenter for fagorganiserte som har gjort undersøkelsen på oppdrag fra forbundet Lederne. Barometeret har fått den beskrivende undertittelen "Det orwelliske arbeidsliv?"

Jan Olav Brekke, forbunderleder i Lederne, peker på at norske ledere må passe seg for å dra konrolliveren for langt. Han mener organisasjoner der medarbeiderne lett stemples som illojale, lett vil stagnere, fordi kreativiteten og selvstendigheten til medarbeiderne blir hindret av frykt.

onsdag 7. januar 2015

NESS2015: ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

Den samfunnsvitenskapelige miljøkonferansen NESS2015 blir arrangert i Trondheim 7.-9. juni. Årets tema er ‘Contested Natures – new strategies, ideas and dialogues?’

mandag 5. januar 2015

'Etisk ledelse' - seminar 4. februar i Oslo

Ved BI Oslo arrangeres det 4. februar gratis seminar om Etisk ledelse. Seminaret inneholder foredrag ved dr. Tore Audun Høie og høyskolelektor Geir Lahnstein.