torsdag 24. september 2015

SPS-konferansen 2015:
Hvordan bli verdensledene i profesjonsutdanning?

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? er hovedspørsmålet under SPS-konferansen i Oslo 3. desember.

tirsdag 22. september 2015

Volkswagens utslippsjuks får omfattende følger

VW Jetta, uslippsjuks siden 2008.
Verdens nest største bilprodusent Volkswagen er i hardt vær etter at de har innrømmet å ha installert en juksemekanisme i dieselbilene sine, slik at målingene ved testing blir kunstig lave. Eksperter hevder at det er usannsynlig at ikke toppledelsen i konsernet har kjent til jukseprogrammene.

NEON-dagene:
Organisasjonene i forandringens tid

NEON-dagene arrangeres i år i Trondheim 26.-27. november, med en egen PhD-dag i forkant, den 25. november. Tema for konferansen er 'Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid.

torsdag 10. september 2015

Sør-Afrika: svarte kvinner fra fattigdom til middelklasse

Hilde Ibsen, bilde
Stadig flere sørafrikanske kvinner har klart å kommet seg ut av fattigdommen og inn i middelklassen. Dette er resultat av de mange målrettete tiltakene som ANC-regjeringen satte i verk etter 1994 for å forene økonomisk utvikling med fattigdomsbekjempelse og økt likestilling mellom kjønnene.

Dette er blant konklusjonene i dr Hilde Ibsen (Karlstads Universitet) i hennes nye "Poverty Brief" fra CROP.

onsdag 9. september 2015

Liten oppmerksomhet fra lærerne omkring etiske virkninger av ytre press på skolen

Profesjonsetikk oppfattes som viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som har undersøkt implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Det er forskere knyttet til Høgskolen i Østfold og det Teologiske menighetsfakultet som har utført undersøkelsen. Prosjektet skulle undersøke hvordan den etiske plattformen brukes i praksis, samt hvordan Utdanningsforbundet har lykkes i sin implementering av plattformen. Det er utdanningsforbundet selv som har finansiert undersøkelsen.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf)

mandag 24. august 2015

Jungel av overvåkingskamera i Oslo

Bilde Oslo S
I 2008 gjennomførte en gruppe studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås en undersøkelse der de registrerte nesten 1000 overvåkingskamera innenfor Ring 2 i Oslo. I tillegg fant de 397 kamera på Oslo S.

Siden den tid er teknologien blitt billigere og bedre, så det er sannsynligvis langt flere kamera i funksjon idag. Byrådet i Oslo vil rydde opp i jungelen. Til Osloby.no sier kommunalråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V): – Vi vil at folk skal slippe å bli overvåket bare de tar seg en tur i byen.

fredag 21. august 2015

Profesjonstidsskrift med spesialnummer: Artists and Professionalism

Tidsskriftet Professions & Professionalism har kommet med Vol 5, No 2 (2015), som er et spesialnummer med tema Artists and Professionalism

tirsdag 18. august 2015

Tidsskriftet Vardøger om energi og klima

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins diskusjon rundt mulighetene for at det kapitalistiske systemet igjen skal kunne  basere seg på grønn energi, slik det gjorde i sin tidlige fase, før fossile drivstoff satte en helt annen fart i utviklingen.

tirsdag 11. august 2015

Formuer fra slavehandel

Hvor langt strekker samfunnsansvaret seg i tid og rom? Bør noen stå til ansvar for menneskerettsbrudd mange generasjoner etter at krenkelsene har skjedd? Mer enn 12 millioner, kanskje så mange som 20 millioner afrikanere ble kidnappet og fraktet til Amerika i lenker. Flere karibiske stater vurderer å kreve erstatning fra Norge og Danmark som deltok i slavehandelen.

tirsdag 4. august 2015

Dataroboter kan erstatte ingeniørarbeid

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå.

mandag 27. juli 2015

– Hva kan vi gjøre mot moderne slaveri?

Niklas Kreander, bilde
Antakelig lever så mange som 35 millioner mennesker som slaver i verden i dag. Niklas Kreander, førsteamanuensis ved Høgskolen i Telemark, skrev i et innlegg i Varden i sommer om hva som gjør folk til slaver, og stiller spørsmålet om hva vi kan gjøre for å motarbeide slaveri.

Kreander viser til historier om menneskesmugling og marginaliserte befolkningsgrupper i fattige land som dagens Rohinga-flyktninger fra Burma, som i sin håpløshet ender i slaveri. Prostitusjon, manglende skolegang og ekstrem fattigdom gir også næring til den skitne "forretningsmodellen". Norge går heller ikke fri – også her lever folk i slaveri.

torsdag 25. juni 2015

Alvorlig kritikk av politiet i Monicasaken – Utfordring for politikammer eller profesjon?

Tom Skauge, bilde
Av Tom Skauge, leder for profesjonsetisk nettverk i Norge

En uavhengig granskning av politiets rolle i Monica-saken i Bergen konkluderer med sterk kritikk av politiledelsen. Arbeidsgiver har brutt arbeidsmiljøloven i sin behandling av varslersaken.


Planlagt improvisasjon – lærdommen fra Lærdal

– I en rekke studier er det vist at det som bidrar til effektiv kriseledelse er improvisasjon, skriver tre forskere under vignetten "Forskningen viser at..." i Dagens Næringsliv.

torsdag 18. juni 2015

Titalls operasjoner etter 26 timer på vakt

Fylkeslegen i Hordaland krever at Nevrokirurgisk Avdeling ved Haukeland Sykehus i Bergen rydder opp i arbeidsmiljøet etter at Fylkeslegen har avdekket at en rekke hjerneoperasjoner er blitt utført av yngre leger etter at de har stått vakter på 26 timer. Arbeidstilsynet hadde i desember fått hele 13 bekymringsmeldinger fra avdelingen. I løpet av få måneder åpnet både Arbeidstilsynet og Fylkeslegen tilsynssak mot avdelingen.

fredag 5. juni 2015

Alvorlige lovbrudd: lisensen inndratt fra 12 eiendomsmeglere i 2014

Visning bilde
I fjor fikk 12 eiendomsmeglere inndratt lisensen til å drive slik megling. Seksjonssjef i Finanstilsynet Anne-Kari Tuv sier til Bergens Tidendes bolignettsted bonansa at det skal ganske mye til for å få inndratt lisensen til å drive eiendomsmegling.