tirsdag 10. november 2015

Åpent seminar: Ethical Development Practice

Gro Th. Lie
Friday, December 4, 2015:
Open seminar: Ethical Development Practice: Achieving Genuine Partnerships

In honour of Professor Emerita Gro Th. Lie

Development policy, practice & research are under scrutiny from all corners: aid recipients, civil society, donors, development agencies and the research community. Development partnerships’ ability and commitment to engage all stakeholders remains elusive: What does experience tell us about this challenge and ways forward?

Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium A3

Program og påmelding

torsdag 5. november 2015

De dyreste flyktningene

Sigrid Klæboe Jacobsen
Av Emilie Ekeberg.
Trykt i Klassekampen 24. oktober 2015

Den virkelig kostbare flyktningstrømmen går ut av Norge – ikke inn i landet. Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge frykter at vi går glipp av milliardinntekter ved at internasjonale selskaper flytter profitt til lavskattland som Irland, Bermuda og Luxembourg. Microsoft betalte i realiteten bare 0,33 prosent skatt i Norge i fjor.

Sigrid Klæboe Jacobsen sitter på et trangt enmannskontor oppe under taket på et digert kontorbygg, bare et steinkast fra Stortinget. For en del år siden forlot hun en godt betalt ingeniørjobb for å følge sitt kall her oppunder takbjelkene. Målet er like stort som ressursene er små: Et mer rettferdig skattesystem, å få bukt med skatteparadisene og å få globale storselskaper til å betale mer i skatt.

mandag 12. oktober 2015

Rapporten som dokumenterte feil i testene for NOx fra diesel

Den uavhengige non-profit-organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i oktober 2014 en rapport som påviste det enorme avviket mellom testutslipp og virkelige utslipp av NOx fra en rekke diesel-personbiler. Rapporten undersøkte 12 bilmerker som var godkjent etter EUs nyeste Euro6-standard og 3 merker som var godkjent for den strengere amerikanske TIER 2 BIN 5/ULEV II-standarden.

onsdag 7. oktober 2015

Vindkraft billigere enn kull i Storbrittannia og Tyskland

vindturbin, bilde
Landbasert vindkraft og storskala solenergi blir stadig billigere. I både Tyskland og Storbritannia er nå vind- og solkraft billigere når kostnadene fordeles på livstids energiproduksjon, enn kull. Kull og gass blir stadig dyrere på grunn av dårlig utnyttelsesgrad og høyere karbonpriser.

mandag 28. september 2015

Forskning på fornybar faller i Norge

Forskning og antall patentsøknader innen fornybar energi faller jevnt i Norge, og vi befinner oss på bunnen ved sammenligning med nabolanda våre. Programdirektør Øyvind Leistad i Enova bekrefter at "det skjer lite", og tilføyer at Enova har vært involvert i mange prosjekter det ikke blir noe av.

torsdag 24. september 2015

SPS-konferansen 2015:
Hvordan bli verdensledene i profesjonsutdanning?

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? er hovedspørsmålet under SPS-konferansen i Oslo 3. desember.

tirsdag 22. september 2015

Volkswagens utslippsjuks får omfattende følger

VW Jetta, uslippsjuks siden 2008.
Verdens nest største bilprodusent Volkswagen er i hardt vær etter at de har innrømmet å ha installert en juksemekanisme i dieselbilene sine, slik at målingene ved testing blir kunstig lave. Eksperter hevder at det er usannsynlig at ikke toppledelsen i konsernet har kjent til jukseprogrammene.

NEON-dagene:
Organisasjonene i forandringens tid

NEON-dagene arrangeres i år i Trondheim 26.-27. november, med en egen PhD-dag i forkant, den 25. november. Tema for konferansen er 'Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid.

torsdag 10. september 2015

Sør-Afrika: svarte kvinner fra fattigdom til middelklasse

Hilde Ibsen, bilde
Stadig flere sørafrikanske kvinner har klart å kommet seg ut av fattigdommen og inn i middelklassen. Dette er resultat av de mange målrettete tiltakene som ANC-regjeringen satte i verk etter 1994 for å forene økonomisk utvikling med fattigdomsbekjempelse og økt likestilling mellom kjønnene.

Dette er blant konklusjonene i dr Hilde Ibsen (Karlstads Universitet) i hennes nye "Poverty Brief" fra CROP.

onsdag 9. september 2015

Liten oppmerksomhet fra lærerne omkring etiske virkninger av ytre press på skolen

Profesjonsetikk oppfattes som viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som har undersøkt implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Det er forskere knyttet til Høgskolen i Østfold og det Teologiske menighetsfakultet som har utført undersøkelsen. Prosjektet skulle undersøke hvordan den etiske plattformen brukes i praksis, samt hvordan Utdanningsforbundet har lykkes i sin implementering av plattformen. Det er utdanningsforbundet selv som har finansiert undersøkelsen.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf)

mandag 24. august 2015

Jungel av overvåkingskamera i Oslo

Bilde Oslo S
I 2008 gjennomførte en gruppe studenter fra Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) i Ås en undersøkelse der de registrerte nesten 1000 overvåkingskamera innenfor Ring 2 i Oslo. I tillegg fant de 397 kamera på Oslo S.

Siden den tid er teknologien blitt billigere og bedre, så det er sannsynligvis langt flere kamera i funksjon idag. Byrådet i Oslo vil rydde opp i jungelen. Til Osloby.no sier kommunalråd for miljø og samferdsel Guri Melby (V): – Vi vil at folk skal slippe å bli overvåket bare de tar seg en tur i byen.

fredag 21. august 2015

Profesjonstidsskrift med spesialnummer: Artists and Professionalism

Tidsskriftet Professions & Professionalism har kommet med Vol 5, No 2 (2015), som er et spesialnummer med tema Artists and Professionalism

tirsdag 18. august 2015

Tidsskriftet Vardøger om energi og klima

Tidsskriftet Vardøger har kommet med nummer 35 om Klima og energi. Blant innholdet kan nevnes intervju med Knut H. Alfsen om Kinas miljøpolitikk, Elmar Altvaters diskusjon av sammenhengen mellom økonomisk vekst under kapitalismen og antropocen-begrepet i klimavitenskapen, samt Rune Skarsteins diskusjon rundt mulighetene for at det kapitalistiske systemet igjen skal kunne  basere seg på grønn energi, slik det gjorde i sin tidlige fase, før fossile drivstoff satte en helt annen fart i utviklingen.

tirsdag 11. august 2015

Formuer fra slavehandel

Hvor langt strekker samfunnsansvaret seg i tid og rom? Bør noen stå til ansvar for menneskerettsbrudd mange generasjoner etter at krenkelsene har skjedd? Mer enn 12 millioner, kanskje så mange som 20 millioner afrikanere ble kidnappet og fraktet til Amerika i lenker. Flere karibiske stater vurderer å kreve erstatning fra Norge og Danmark som deltok i slavehandelen.

tirsdag 4. august 2015

Dataroboter kan erstatte ingeniørarbeid

Elektronikk- og elkraftingeniører er de ingeniørjobbene der størst andel av arbeidsoppgavene vil bli overtatt av datamaskiner de neste 20 årene. Det er en av konklusjonene i en ny rapport fra to finske forskere og Anders Ekeland fra Statistisk Sentralbyrå.