fredag 20. november 2015

Et arbeidsliv i fare

«Jeg legger ned. Orker ikke slåss i dette markedet» (Malermester)
Man on the roof. © freeimages.com/ Julie Elliott-Abshire
Av Dag Seierstad

Bølgen av arbeidsinnvandring etter 2004 har bidratt til den sterke veksten i norsk økonomi – en vekst som holdt seg også etter at resten av Europa har vært lamma av dramatisk krise fra høsten 2008. Men samtidig bryter arbeidsinnvandringen ned verdifulle grunntrekk ved det norske arbeidslivet.

I bygge– og anleggsbransjen er det særlig mange arbeidsinnvandrere. Innen store faggrupper som snekkere, tømrere og betongarbeidere var rundt hver tredje arbeidstaker en innvandrer alt i 2012. Blant malere og tapetserere utgjorde utlendingene 63 prosent, blant murere 66 prosent og blant stillasbyggere 69 prosent. Blant de stadig flere innleide arbeidstakerne utgjorde de 89 prosent.

Professions and Professionalism med nytt nummer, No 3 2015

Professions and Professionalism har kommet med nytt nummer, Vol 5, No 3 (2015).

torsdag 19. november 2015

Det finnes helter i kampen mot korrupsjon.
De heter institusjoner.

Det mest overraskende med den enorme korrupsjonsskandalen i Brasil, der også norske selskaper er involvert, er at den etterforskes av brasilianske myndigheter, skriver Yuri Kasahara og Leiv Marsteinstredet i en kronikk i Bergens Tidende. Tidligere korrupsjonssaker mot norske selskaper har blitt etterforsket i Europa eller USA. Denne gangen er det det 'korrupte landet' som leder an i etterforskningen.

torsdag 12. november 2015

Magma med etikk-nummer:
– Lønnsom? Lovlig? Hederlig?

magma Econas medlemsblad, m-bilde
Tidsskriftet Magma vier sitt siste nummer til etikk i økonomifaget. Redaktør Charlotte Hartvigsen Lem skriver i sin leder:
– Kritikerne av økonomifaget ynder imidlertid å fremstille det som at økonomer som gruppe utelukkende spør om det de gjør er lønnsomt, bare delvis spør om det er lovlig, og knapt bryr seg med å stille det siste spørsmålet om hederlighet.

onsdag 11. november 2015

Etikk i praksis med åpent nummer om profesjonsetikk

Etikk i praksis 2-2015, omslagsbilde
Fire av fem bidrag handler om profesjonsetikk i Tidsskriftet Etikk i praksis' nye åpne nummer.

Ett av disse drøfter profesjonsetikk mer generelt, mens de andre tre fokuserer på bestemte profesjoner. Det ene bidraget drøfter spionvirksomhet, mens de andre to ser på toppfotball  og global helseetikk. I tillegg har vi et bidrag som sammenlikner etikk og identitetsbygging innenfor ulike nasjonale kontekster.

tirsdag 10. november 2015

Åpent seminar: Ethical Development Practice

Gro Th. Lie
Friday, December 4, 2015:
Open seminar: Ethical Development Practice: Achieving Genuine Partnerships

In honour of Professor Emerita Gro Th. Lie

Development policy, practice & research are under scrutiny from all corners: aid recipients, civil society, donors, development agencies and the research community. Development partnerships’ ability and commitment to engage all stakeholders remains elusive: What does experience tell us about this challenge and ways forward?

Dragefjellet, Magnus Lagabøtes plass 1, Auditorium A3

Program og påmelding

torsdag 5. november 2015

De dyreste flyktningene

Sigrid Klæboe Jacobsen
Av Emilie Ekeberg.
Trykt i Klassekampen 24. oktober 2015

Den virkelig kostbare flyktningstrømmen går ut av Norge – ikke inn i landet. Sigrid Klæboe Jacobsen i Tax Justice Network Norge frykter at vi går glipp av milliardinntekter ved at internasjonale selskaper flytter profitt til lavskattland som Irland, Bermuda og Luxembourg. Microsoft betalte i realiteten bare 0,33 prosent skatt i Norge i fjor.

Sigrid Klæboe Jacobsen sitter på et trangt enmannskontor oppe under taket på et digert kontorbygg, bare et steinkast fra Stortinget. For en del år siden forlot hun en godt betalt ingeniørjobb for å følge sitt kall her oppunder takbjelkene. Målet er like stort som ressursene er små: Et mer rettferdig skattesystem, å få bukt med skatteparadisene og å få globale storselskaper til å betale mer i skatt.

mandag 12. oktober 2015

Rapporten som dokumenterte feil i testene for NOx fra diesel

Den uavhengige non-profit-organisasjonen International Council on Clean Transportation (ICCT) publiserte i oktober 2014 en rapport som påviste det enorme avviket mellom testutslipp og virkelige utslipp av NOx fra en rekke diesel-personbiler. Rapporten undersøkte 12 bilmerker som var godkjent etter EUs nyeste Euro6-standard og 3 merker som var godkjent for den strengere amerikanske TIER 2 BIN 5/ULEV II-standarden.

onsdag 7. oktober 2015

Vindkraft billigere enn kull i Storbrittannia og Tyskland

vindturbin, bilde
Landbasert vindkraft og storskala solenergi blir stadig billigere. I både Tyskland og Storbritannia er nå vind- og solkraft billigere når kostnadene fordeles på livstids energiproduksjon, enn kull. Kull og gass blir stadig dyrere på grunn av dårlig utnyttelsesgrad og høyere karbonpriser.

mandag 28. september 2015

Forskning på fornybar faller i Norge

Forskning og antall patentsøknader innen fornybar energi faller jevnt i Norge, og vi befinner oss på bunnen ved sammenligning med nabolanda våre. Programdirektør Øyvind Leistad i Enova bekrefter at "det skjer lite", og tilføyer at Enova har vært involvert i mange prosjekter det ikke blir noe av.

torsdag 24. september 2015

SPS-konferansen 2015:
Hvordan bli verdensledene i profesjonsutdanning?

Hvordan bli verdensledende i profesjonsutdanning? er hovedspørsmålet under SPS-konferansen i Oslo 3. desember.

tirsdag 22. september 2015

Volkswagens utslippsjuks får omfattende følger

VW Jetta, uslippsjuks siden 2008.
Verdens nest største bilprodusent Volkswagen er i hardt vær etter at de har innrømmet å ha installert en juksemekanisme i dieselbilene sine, slik at målingene ved testing blir kunstig lave. Eksperter hevder at det er usannsynlig at ikke toppledelsen i konsernet har kjent til jukseprogrammene.

NEON-dagene:
Organisasjonene i forandringens tid

NEON-dagene arrangeres i år i Trondheim 26.-27. november, med en egen PhD-dag i forkant, den 25. november. Tema for konferansen er 'Norske organisasjoner i usikkerhetens og forandringens tid.

torsdag 10. september 2015

Sør-Afrika: svarte kvinner fra fattigdom til middelklasse

Hilde Ibsen, bilde
Stadig flere sørafrikanske kvinner har klart å kommet seg ut av fattigdommen og inn i middelklassen. Dette er resultat av de mange målrettete tiltakene som ANC-regjeringen satte i verk etter 1994 for å forene økonomisk utvikling med fattigdomsbekjempelse og økt likestilling mellom kjønnene.

Dette er blant konklusjonene i dr Hilde Ibsen (Karlstads Universitet) i hennes nye "Poverty Brief" fra CROP.

onsdag 9. september 2015

Liten oppmerksomhet fra lærerne omkring etiske virkninger av ytre press på skolen

Profesjonsetikk oppfattes som viktig for lærerne, men samtidig hovedsaklig som et personlig anliggende. Det er derimot lite oppmerksomhet rundt de samfunnsmessige betingelsene som setter skolen og barnehagen under press. Dette er blant konklusjonene i rapporten fra et prosjekt som har undersøkt implementering av Lærerprofesjonens etiske plattform. Det er forskere knyttet til Høgskolen i Østfold og det Teologiske menighetsfakultet som har utført undersøkelsen. Prosjektet skulle undersøke hvordan den etiske plattformen brukes i praksis, samt hvordan Utdanningsforbundet har lykkes i sin implementering av plattformen. Det er utdanningsforbundet selv som har finansiert undersøkelsen.

Rapporten er tilgjengelig her (pdf)