torsdag 27. april 2017

Mange krav om åpent eierregister

To år er gått siden Stortinget vedtok å opprette et offenlig eierskapsregister. Det regjeringsoppnevnte hvitvaskingsutvalget som skulle følge opp vedtaket, foreslo i stedet et lukket register, der heller ikke børsnoterte selskaper skulle inkluderes. Innstillingen har nå mer enn femti høringsuttalelser, der mange går inn for at registeret må være åpent.

Oljefondet forventer god skattemoral fra selskaper de er investerer i

Tax Justice Network Norge kaller det "en liten revolusjon" når Norges Bank nå har publisert et eget forventingsdokument om skatt, der det signaliseres at Oljefondet forventer skatteansvarlighet fra de selskapene det har eierinteresser i.

onsdag 26. april 2017

Fleire amerikanske jobbar i sol enn i kol

Foto: Oregon Dept. of Transportation. Licence: CC-BY 2.0  [https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/legalcode]
President Trump lovar nytt liv for kolindustrien, og "mange fleire energijobbar". Då tenkjer han ikkje på fornybar energi, som blir stadig viktigare for amerikansk sysselsetjing. I fjor hadde solindustrien mange fleire tilsette enn kolindustrien.

Barneskole i Bergen forbyr smartklokker

Android Wear Smartwatch: LG G Watch and Samsung Gear Live
Krohnengen skole i Bergen forby elevene å ha med smartklokke på skolen. – Hvis et barn får en melding eller blir oppringt, forstyrres barnet, samtidig som forstyrrelsen fort forplanter seg til de andre elevene. Vi hadde reagert hvis noen tok frem telefonen sin, og da mener vi det bør være likt med smartklokker, sier rektor Per F. Songstad ved skolen til Bergens Tidende.

mandag 24. april 2017

Volkswagen får bot på 2.8 milliarder dollar for dieseljuks i USA

Den endelige boten fra amerikanske myndigheter til Volkswagen skal ha blitt godkjent av en føderal dommer i Detroit. Dommeren Sean Cox omtaler saken som "forsettlig og massiv svindel". Boten lyder ifølge AP på 2.8 milliarder dollar, og er den nest største boten gjennom tidene i USA. Bare BP har måttet betale en større bot, for oljekatastrofen Deepwater Horizon.

tirsdag 18. april 2017

Seminar 20h April, NHH, Bergen: Collective Action in Shipping


Many export-oriented enterprises in the industry is experiencing challenges with crime, demands for bribes in ports, high-level corruption, and other forms of unfair competition. Unless the authorities solve the problem, what can the industry do? Such challenges are difficult to handle alone. How can companies collaborate in putting pressure on governments for better conditions? 

tirsdag 11. april 2017

Volkswagen må kjøpe tilbake 288.000 biler i USA

VW-sjef Matthias Müller har tunge tider.
Tungt for VW-sjef Matthias Müller.
288.000 Volkswagen-eiere har meldt seg til bilprodusenten med ønske om å kvitte seg med bilen etter avsløringen av Volkswagens test-svindelen med eksosutslipp fra dieselbiler. Bilkonsernet har sagt seg villig til å kjøpe tilbake inntil 500.000 dieselbiler, og foreløpig er 138.000 av disse handlene gjennomført.

fredag 7. april 2017

Politidirektoratet ønsket å endre forskeres evalueringsresultat

Politihøgskolen i Oslo. Wikimedia commons, GNU licence
En evalueringsrapport av den midlertidige bevæpningen i politiet hadde ikke "et resultat direktoratet kan stille seg bak". Dette ønsket direktoratet å endre og skrev derfor et brev til Politihøgskolen, der rapporten ble utarbeidet, hvor de ba om en dialog for å "bedre rapporten slik at den kan bli et evalueringsresultat som POD kan stille seg bak".

fredag 31. mars 2017

1st open call to 10th Promitheas conference on energy and climate change

PROMITHEAS
The Energy and Climate Change Policy Network


1st open call

The PROMITHEAS Network is organizing for the 10th (tenth) year the International Scientific Conference on "Energy and Climate Change" during 11-12-13 October 2017 in Athens (Greece).

Please find more details regarding this event at the Conference website

Telenordirektører med gyllen fallskjerm etter korrupsjonssak

A no money handshake. Wikimedia Commons public domain
De to direktørene i Telenor forlot selskapet etter korrupsjonsgranskingen rundt Vimpelcom-saken. Med seg fikk de 17,5 millioner kroner. Finansdirektør Richard Olav Aa hadde en grunnlønn i Telenor på én million kroner. I tillegg fikk han 11,7 millioner i form av ymse goder som forsikring, bilgodtgjørelse, flyttekostnader og skattemessige bonusaksjer.

torsdag 30. mars 2017

Varsler fikk to år i fengsel og 104 millioner dollar

Money. Image public domain, wikimedia.
Bradley Birkenfeld arbeidet i bank med å bistå rike amerikanere med å skjule penger i Sveits. Men så varslet han myndighetene. Det kostet ham to år i fengsel, men lønte seg godt økonomisk: han fikk 104 millioner dollar i belønning.

Regjeringsoppnevnt utvalg for fortsatt ubevæpnet politi

Fortsatt ubevæpnet politi gir høyere tillit i folket.
Bevæpningsutvalget har konkludert: Norge bør fortsatt ha et ubevæpnet politi. Utvalget som er oppnevnt av regjeringen, la i går fram ei rekke anbefalinger, der det bare er i punktet om framskutt lagring at utvalget deler seg.

tirsdag 28. mars 2017

Storstilt pengevasking gjennom nordiske banker

Milliardbeløp fra kriminell virksomhet er blitt hvitvasket gjennom internasjonale transaksjoner der de endte opp på konti i store internasjonale banker, deriblant Nordens største to største banker, Danske Bank og den danske avdelingen av Nordea Bank.

Arbeidere med fast ansettelse uten garantert lønn vant i retten

Mads Wiik Kleven, leder Unionen fagforening
Mats Wiik Kleven
Unionen fagforening
I Bergen Tingrett fikk seks polske arbeidere fullt medhold i saken de anla mot arbeidsgiveren, bemanningsbyrået Clockwork Bemanning. Det er første gang det har blitt felt en dom om de omstridte såkalte 'nullprosentkrontraktene' der man formelt sett er fast ansatt, men bare får lønn når arbeidsgiveren har oppdrag til en. Tingretten konkluderte enstemmig med at kontraktene er en omgåelse av reglene for midlertidige ansettelser.

fredag 24. mars 2017

Tax Justice Network: Alvorlige mangler i lovforslaget fra Hvitvaskingsutvalget

Det regjeringsoppnevnte Hvitvaskingsutvalget har kommet med lovforslag om et norsk register for egentlige eiere. Tax Justice Network peker vi på tre alvorlige mangler i forslaget. Disse må utbedres dersom registeret skal fungere etter hensikten:
  • Registeret må være åpent tilgjengelig
  • Registeret må inkludere børsnoterte selskaper
  • Registeret må omfatte alle eiere (forslått terskelverdi er på 25% eierskap)
Les mer på taxjustice.no

Det har også kommet inn en rekke andre høringsuttalelser. Finn dem på regjeringen.no