tirsdag 13. februar 2018

Ikkje berre Cape Town: Fem megabyar kan miste vatnet

Cape Town er berre få veker unna ei full vasskrise, om ikkje det kjem mykje regn før den tid. Men det er fleire og større byar som også risikerer same lagnaden: Sao Paulo, Bangalore, Beijing, Kairo og Mexico By.

torsdag 8. februar 2018

– Bærekraftsmålene må integreres i den forskningsbaserte utdanningen

FNs bærekraftsmål, #SDGbergen, logo
– Alle som setter seg inn i hva FNs 17 bærekraftsmål handler om, blir umiddelbart slått av det høye ambisjonsnivået. Bærekraftsmålene plasserer menneskeheten i en og samme båt. For å kunne oppnå bærekraftsmålene, må vi gjennomføre radikale endringer i måten våre sosiale og økonomiske systemer skaper velferd. Dette krever innsats, også fra universitetene. Vi må følge opp gjennom vitenskapelig rådgivning og ved å tilby en forskningsbasert utdanning der bærekraftsmålene er integrert.

Fascistgrupper bak hundrevis av voldelige angrep i Italia

Benito Mussolini, wikimedia CC0
Mussolini spøker i Italia
Nyfascistiske grupper er i sterk vekst i Italia. En antifascistisk organisasjon har kartlagt 142 angrep siden 2014. Etter at ei italiensk kvinne ble funnet drept og maltraktert i byen Macerata, har angrepene økt ytterligere.

– Finansnæringens rovdyr

By KS-U92 (Own work) [CC BY-SA 3.0 (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], via Wikimedia Commons
– Det er dyrt å være fattig i Norge. Det er dyrt å fylle pengesekken til finanseliten.
Dette skriver Arne O. Holm i en kommentar på NRK Ytring.  Han anklager bankene for å kynisk plassere TV-reklamene sine før og etter programmer på TV der gjeldsslavenes dyre liv gjøres til underholdning.

tirsdag 6. februar 2018

47 leger mistet autorisasjonen i 2017

Rusmisbruk og tyveri av medisiner viktige årsak til avskilting av helsearbeidere. Lisens Public Domain CC0
Det var en sterk oppgang i antall ansatte i helseprofesjonene som mistet autorisasjonen i 2017 sammenlignet med tidligere år. 155 helsepersonell mistet til sammen 160 autorisasjoner, noe som var 41 flere enn i 2016.

Den rikeste 1 prosent i verden tok 82 prosent av all ny formue

De fattigste 50prosent
ble ikke rikere i 2017.
Mens den fattigste halvparten av menneskeheten – 3.7 milliarder mennesker – ikke økte sin formue siste år, tilegnet den rikeste ene prosenten seg 82 prosent av all økning av formue i verden. Dette viser en Oxfam-rapport som ble offentliggjort i forbindelse med møtet i Verdens økonomiske forum i Davos nylig.

mandag 5. februar 2018

Anker klimasøksmålet direkte til Høyesterett

Aksjon mot oljeboring i Arktis  Eirin Ronæs, statsråd 20. mai 2016  Foto: Anna Olerud/Natur og Ungdom. Lisens CC-BY-ND-2.0, via Flickr.com
Greenpeace og Natur og Ungdom anker dommen fra Tingretten i søksmålet organisasjonene har reist mot staten for brudd på Grunnlovens miljøparagraf direkte til Høyesterett. §112 i Grunnloven forplikter staten til å ivareta innbyggernes og etterkommernes rett til et trygt og godt miljø. Organisasjonen mener tida er så knapp at det forsvarer at de forsøker å hoppe bukk over den vanlige behandlingen i Lagmannsretten.

Sirkulærøkonomi: Hvor mye hydrogen kan produseres av lokalt innsamlet organisk avfall?

MF Vaagen, foto: Torbjørn Wilhelmsen, https://tobergen.com. CC BY-SA 4.0
MF Vågen, et hydrogenskip. Foto:
Torbjørn Wilhelmsen, tobergen.com
En bachelorrapport fra Institutt for maskin- og marinfag ved Høgskulen på Vestlandet er blitt videreutviklet og utgitt som vitenskapelig artikkel i International Journal of Hydrogen Energy. Selv om uttrykket ‘circular economy’ ikke forekommer eksplisitt i publikasjonen, er det denne logikken som er grunnlaget for spørsmålet prosjektet skulle finne ut av: hvor mye hydrogen kan teoretisk produseres fra organisk avfall innsamlet av Bergensområdets interkommunale renovasjonsselskap (BIR) for å erstatte fossil drevne kjøretøy til lands og på fjordene i Hordaland med hydrogenkjøretøy?

Artikkelen kan inntil 23. mars leses og lastes ned gratis herfra.

torsdag 25. januar 2018

Offentlig ph.d. innen pleie og omsorg lyses ut i Bergen kommune

Pleie, omsorg. Foto: agilemktg1 via flickr.com.  Public domain
Byrådsavdeling for helse og omsorg vil søke midler til en offentlig ph.d.-stilling tilknyttet følgeforskning på tillits- og faglighetsreform i de hjemmebaserte tjenestene. Finansiering er foreløpig ikke garantert.

Offentlig sektor-ph.d. er en særskilt ordning der Norges forskningsråd finansierer 50% av en doktorgrad til ansatte i offentlige virksomheter. Resten finansieres av den offentlige virksomheten selv. Prosjektet i Bergen knyttes til kommunens vedtak om å gå bort fra detaljert fokus på tidsbruk i hjemmetjenestene, og ses i sammenheng med en faglig tillitsreform.

Les mer på profesjon.no


tirsdag 23. januar 2018

Livsvernprisen til mødre av barn med trisomi 18

Vinnere av menneskeverd-prisen Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen. Foto Thomas Leikvoll
Foto Thomas Leikvoll
De tre mødrene Anna Solberg, Siri Fuglem Berg og Åsta Årøen har båret fram barn som helsevesenet prøvde å overtale dem til å abortere. De tre er tildelt Livsvernprisen for sitt arbeid for at også barn med alvorlige diagnoser skal få den helsehjelpen de har krav på.

Anna Solberg og mor til Ole, som blir seks år i mars. Da legen til Solberg fant ut at hun bar et barn med trisomi 18, fylte han straks ut abortsøknaden.
Solberg, som selv er lege, trengte tid til å tenke seg om, men fikk beskjed om at gutten ville bli som en salat. Idag er Ole en glad gutt som går i barnehagen og er klar for skole fra høsten.

BBC Capital: Kvifor kontorlandskap er dårleg for oss

By Peter Bennets (Commissioned Professional Photography) [CC BY 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by/3.0)], via Wikimedia Commons
Kontorlandskap ga tapt produksjon
For fire år sidan flytta Chris Nagele, leiar i eit lite it-selskap, dei tilsette frå heimekontor til eit felles kontorlandskap. Tre år seinare flytta han dei til cellekontor. Kontorlandskapet kosta for mykje i redusert produksjon. Kontorlandskap kjem ikkje til å forsvinne med det første, skriv BBC, men pendelen er i ferd med å svinge tilbake mot cellekontor att.

onsdag 17. januar 2018

Svensk riksrevisjon: - Gjeninnfør revisjonsplikt i små aksjeselskap

– Fritak for revisjonsplikt koster mer enn det smaker. Det er konklusjonen i en rapport fra den svenske riksrevisjonen. i 2010 innførte Sverige fritak for revisjonsplikt for små aksjeselskaper. Den ferske rapporten fra riksrevisjonen konkluderer med at antall formaliafeil i selskapenes regnskap har økt, samt at bransjer med høy risiko for skatteunndragelser og økonomisk kriminalitet har hatt størst tendens til å velge bort revisjonen.

Fare for menneskerettsbrudd og miljøskade: Oljefondet ut av ni selskaper

Yngve Slyngstad, Norges Bank, bilde
Ni selskaper blir utelukket fra porteføljen til Statens pensjonsfond utland (Oljefondet). Det gjelder Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd, Korea Line Corp, Precious Shipping PCL og Thoresen Thai Agencies PC, som alle utelukkes for høy fare for systematiske brudd på menneskerettighetene og alvorlige miljøskader.

mandag 15. januar 2018

Stefan Gössling: Police Perspectives on Road Safety and Transport Politics in Germany

Road safety is a key concern of transport governance. In the European Union, a Road Safety Programme was adopted in 2011, with the objective to reduce road deaths in Europe by 50% in the period from 2011 to 2020. Evidence suggests, however, that this goal will not be met. Against this background, this paper investigates police perspectives on traffic laws, traffic behaviour, and transport policy. Police officers working with road safety are in a unique position to evaluate and judge the efficiency of road safety policies, as they record traffic offences, fine, investigate, and witness in court.

Mange barnevernsansatte tilbyr private barnevernstjenester

Etter at det kom fram at private barnevernstjenester er Norges mest lønnsomme bransje, har VG undersøkt hvor mange av barnevernets ansatte som driver egen forretningsvirksomhet innen barnevern ved siden av sin offentlige jobbn. Det viser seg at siste fem år har minst 59 ansatte i barnevernet tilbudt private barnevernstjenester samtidig som de har vært ansatt i barnevernet.