torsdag 31. januar 2019

Facebook-dilemmaet - dokumentar på NRK

Hvilken trussel mot personvern og demokrati står Facebook for? Det har ikke manglet advarsler. Hvordan imøtegikk selskapet anklager om misbruk av personopplysninger mens de bygde opp sin globale posisjon?

Dokumentaren i to deler viser den eksplosive veksten Facebook opplevde, fra studenthybelen på Harvard til globalt monopol, og hvor sein og nølende reaksjonen var på gjentatte advarsler om brudd på etikk og personvern.

Som The Hollywood Reporter skriver: – The two-part 'Frontline' special presents a chilling portrait of a social media behemoth that cares more about profits than its users' privacy. 

Se dokumentaren på NRK.no

1,5 millioner norske passord i lekkasje

847 gigabyte med kompromitterte passord til epostkontoer og andre ressurser ligger åpen publisert på internett. Av disse er 1,5 millioner norske passord. Det er mulig å søke etter egen konto i basen for å sjekke om den finnes i lekkasjen.

Det er uansett fornuftig å bytte passord fra tid til annen, og spesielt dersom det viser seg at dine kontoer er å finne i basen, som du kan finne her: https://haveibeenpwned.com/

onsdag 30. januar 2019

Sosialdemokratisk toppmøte – Nordisk modell for fall?

Tranmæl - tilhenger av
nordisk samarbeid.
Av Bjørgulv Braanen
Trykt i Klassekampen 25.1.2019

Arbeiderbevegelsens nordiske samarbeidskomité, Samak, møtes til årsmøte i Helsinki i Finland neste uke. Lederne for de nordiske sosialdemokratiske partiene og landsorganisasjonene samles i en tid der ikke bare fagbevegelsens posisjoner er truet, men også hele grunnlaget for den nordiske modellen. Det nordiske samarbeidet i arbeiderbevegelsen har lange tradisjoner. Det startet tilbake i 1886 da 61 delegater møttes i Göteborg til den første nordiske arbeiderkongressen. I denne første brytningstida spilte det skandinaviske samarbeidet en svært viktig rolle. Det var også ideer om at fagbevegelsen skulle organiseres på nordisk og ikke nasjonalt grunnlag. Gunnar Ousland skriver i «Fagorganisasjonen i Norge» at det ble laget flere helt skandinaviske fagforbund, blant annet for steinhoggere, salmakere og tapetserere. Likevel valgte man til slutt å bygge sterke nasjonale fagorganisasjoner.

tirsdag 29. januar 2019

Helsetilsynet slakter kommunenes tilbud til utviklingshemmede

Foto: Stevepb, Pixabay. Pixabay licence
– Svakhetene er mange og store. Slik beskriver Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet, tilstanden i omsorgen for utviklingshemmede. Til VG fortsetter han slik: – Kort fortalt fremstår tjenesteytingen tilfeldig og vilkårlig. Det kunne ikke vært verre.

Både i et omfattende tilsyn i 2016 og et nytt i 2018 er funnene i følge Helsetilsynet bedrøvelige. I det siste tilsynet ble det funnet lovbrudd i fem av sju tilfeller.

søndag 27. januar 2019

Kontorlandskap vekker engasjement på UiB

dbifurnituresolutions.co.uk
Cellekontor under norsk standard.
DBI-furnituresolutions.co.uk
Statsbygg vil ha enda mindre kontorer enn regjeringens norm på 23 kvadratmeter. Dette kom fram etter et svært godt besøkt møte i universitetsaulaen i Bergen om kontorlandskap. I følge Oddvar Skjælåen i Mellomrom arkitekturpsykologi As har statsbedriften mål om bare 20 kvadratmeter per ansatt, inkludert toaletter, ganger, kantiner, møterom og lignende.

fredag 25. januar 2019

1. Invitasjon: Paper til særnummer av Professions and Professionalism

Invitasjon til artikkelutkast om Profesjon, etikk og samfunnsansvar.
Tittel: Professional Responsibility
som vil bli vurdert for et særnummer i tidsskriftet Professions and Professionalism

Det kan også være aktuelt å publisere i Tidsskrift for Professionsstudier –– Download invitation in english (pdf)

Arbeidstilsynet: 32 m2 norm på egne kontorer

https://lh3.googleusercontent.com/-LbKZxcuYDdk/WmcqS9ADebI/AAAAAAAABiU/BUO6xVk9g5QGmSFGpoqq7nWmO1pyLDJDwCEwYBhgL/w140-h104-p/640px-Lyons_Architects_Office-By-Peter-Bennets_Commissioned_Professional_Photography_CC-BY-3-0
En avtale mellom Arbeidstilsynet og de ansattes organisasjoner legger til grunn en norm på 32 kvadratmeter brutto som nødvendig gjennomsnitts størrelse på tilsynets egne kontorer. Det er nesten 50 prosent større kontorplass enn regjeringens retningslinjer på 23 kvadratmeter. Tallene inneholder foruten reine kontorer, også fellesarealer som toaletter, heiser, ganger og kantiner.

onsdag 23. januar 2019

Uavhengig forskningssenter på AI-etikk sponset av Facebook

Facebook bidrar med 7,5 millioner USD i støtte til et uavhengig forskningssenter som fokuserer på etiske problemstillinger som reiser seg ved utvikling av kunstig intelligens (AI).

Det er det tekniske universitetet i München som står bak forskningssenteret. 

tirsdag 22. januar 2019

Fusjon skaper usikkerhet i nåtiden, men positive forventninger til framtiden


Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning NIFU utgir paper om fusjonsprosessen på Høgskulen på Vestlandet. Forfattere: Siv-Elisabeth Skjelbred og Mari Elken

En spørreundersøkelse blant Høgskulen på Vestlandets (HVL) ansatte, som er gjennomført midt i fusjonsprosessen, viser at ansatte mener at fusjonen vil styrke HVLs posisjon regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Flertallet tror også fusjonen vil styrke forskningen og at det vil bli mer fokus på høyere grads utdanninger. Samtidig skaper fusjonen også usikkerhet.

Arne Johan Vetlesen om berekraftig utvikling på HVL, Bergen

Arne Johan Vetlesen, UiO
“Hva skal vi fortelle våre barn om klimakrisen?” Den profilerte filosofen Arne Johan Vetlesen kommer til HVL 24. januar for å snakke om klimaproblemene og sitt syn på hvordan vi kan forstå den å løse den. Vetlesen er en aktiv debattant i norske medier.

Tid: torsdag 24.01.2019, klokka 13:00 – 15:00
Sted: F119 på Kronstad
Foredraget blir strømmet

fredag 18. januar 2019

– Lite ressurser fører til lovbrudd fra Bergen fengsel

Glattcelle (ikke Bergen fengsel)
Sivilombudsmannen har på uanmeldt besøk i Bergen fengsel funnet flere lovbrudd i fengselsdriften. Det er spesielt den omfattende bruken av isolasjon som kritiseres. Det er ingen fast grense for hvor mange timer fanger kan settes på glattcelle i fengsel, mens tiden er begrenset til 48 timer i varetekt.

Ny rapport: – OsloMet må utvikle universitetsdemokrati

OsloMet hovedinngang - Lisens: fri bruk, Wikimedia
OsloMet – storbyuniversitetet sliter med at de ansatte har fått redusert medbestemmelse, og må forholde seg til fire parallelle styringslinjer i organisasjonen i stedet for én. Det siste er en konsekvens av at man fra 2015 avskaffet ordningen med valgt rektor og ansatt direktør, og gikk over til både ansatt rektor, to prorektorer og to direktører.

I en ny rapport fra By- og regionsforskningsinstituttet NIBR  konkluderer forskerne Einar Braathen og Sigrid Stokstad med at OsloMet i dag er et av universitetene i Norge med minst utviklet universitetsdemokrati.

tirsdag 15. januar 2019

Day Zero: – Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

6. februar, dagen før SDG-konferansen 2019 på Universitetet i Bergen arrangeres Day Zero-konferansen:

Bærekraftsmålene og profesjonene. Hvordan skal vi nå målene?

mandag 14. januar 2019

Bergen først i verden: Miljøavgifter for cruiseskip

Cruiseskip i Bergen. Foto: Gabriel Fliflet. Lisens CC-by-sa-4.0.
Bergen havn innfører fra 1. mai et avgiftssystem som premierer cruiseskip med lave utslipp i havn, og som straffer skip med høye utslipp. Bergen havn og 11 andre havner har samarbeidet med DNV GL om å lage et system for elektronisk registrering av miljøregnskap (EPI / Environmental Port Index). Avgjørende for størrelsen på avgiften er miljøavtrykket fra skipet mens det ligger i havn.

mandag 7. januar 2019

Russiskeid selskap på norsk sokkel: Millionbonus til konsernsjef etter milliardtap

Foto TASS. Lisens <a href="http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.en">CC-by-4.0</a>
Putin besøker Rosneft 2012
Konsernsjef Halvdan Millang får flere millioner kroner i bonus etter at selskapet han leder – RN Nordic Oil – har tapt over en milliard kroner. Store deler av bonusen og milliardtapet til selskapet dekkes av den norske staten gjennom leterefusjonsordningen.