onsdag 20. november 2019

DNB brukt til omfattende hvitvasking av bestikkelser

Det islandske nettstedet Stundin avslørte for en uke siden at fiskerigiganten Samherji skal ha sluset 70 milliarder dollar via DNB til et skallselskap i et skatteparadis. En ukjent del av pengene skal være brukt til bestikkelser i Namibia for at Samherji skulle få tilgang til fiskerikvoter i landet. Informasjonen skal ha kommet fram gjennom dokumenter fra Wikileaks.

tirsdag 19. november 2019

Day Zero Conference of the SDG Conference 2020

The Day Zero Programme, SDG Conference Bergen 5th February, is ready!

Breakfast meeting 08:00 - 09:30

The social (human) sciences and the SDGs in the Anthropocene
No attending

5-7 Feb: National SDG Conference Bergen: Action/InAction – Technologies and Partnerships

The annual National SDG Conference Bergen was initiated by the University of Bergen and planned in dialogue with the other Norwegian universities, the Ministry of Education and Research, and the Ministry of Foreign Affairs. SDG Bergen, a strategic initiative of the University of Bergen, acts as the day to day programming committee and secretariat for the conference.

Register here 

Read more about the conference on UIB.no

fredag 15. november 2019

Professorer kritiserte lakseskatt – var sponset av næringen

Fra FNFs hjemmeside
Tre professorer ved Universitetet i Stavanger har i en rekke kronikker og intervjuer i media kritisert innføring av grunnrenteskatt på 40 prosent i oppdrettsnæringen. Samtidig har de tre arbeidet med prosjektet Grunnrenteskatt i havbruksnæringen: Kunnskapsgrunnlag, et prosjekt på 3,3 millioner kroner, som er finansiert av Fiskeri- og havbruksnæringens Forskningsfinansiering (FHF). I de fleste av medieoppslagene er ikke dette opplyst.

torsdag 14. november 2019

Opp til 15 prosent forskjell i Orklas priser til dagligvarekjedene

Foto Kjetil Ree via Wikimedia, CC by-sa 3.0
De tre dagligvarekjedene Norgesgruppen, Coop og Rema oppnår tildels svært forskjellige innkjøpspriser fra leverandørene. Norgesgruppen, som er størst av kjedene, får hele 15 prosent lavere pris enn konkurrentene på mange varer, viser den ferske rapporten Kartlegging av innkjøpsbetingelser i norsk dagligvaresektor (pdf) fra Konkurransetilsynet. Tilsynet gjennomførte tirsdag en razzia hos Orkla-konsernet på bakgrunn av funnene i rapporten.

onsdag 13. november 2019

FNs berekraftsmål, korleis gjer vi det?

Hordaland fylkeskommune arrangerte 23.-24. oktober ein plankonferanse med tema
FNs berekraftsmål – korleis gjer vi det?

Fleire har etterspurt grunnlagsdokumenta frå Planstrategiarbeidet for nye Vestland, som det vart referert til under konferansen.

Stockholm Resilience Centre: It is ime to reconnect people and nature

Economies and societies are fundamentally integrated with what is called the biosphere, the thin sphere around the planet which supports all life on Earth. However, this integration is often not reflected in either policies or human behavior.
The Stockholme Resilience Centre calls for a global shift in perception – from people and nature seen as separate parts to interdependent social-ecological system.

Read more, view videos and interviews on stockholmresilience.org

Grimstad June 2020: Learning Organization Conference

Modernizing the Concept and Practice of the Learning Organization for New Challenges
The “learning organization” has now for around 30 years been one of the most popular management concepts in the world. Peter Senge and his seminal book The Fifth Discipline was among the ones that helped to coin the idea.

fredag 8. november 2019

Tekna stiller seg bak FNs bærekraftsmål

I en resolusjon fra representantskapsmøtet i Tekna stiller organisasjonen seg bak FNs 17 bærekraftsmål. Tekna har 81.000 medlemmer, og organiserer medlemmer som har mastergrad innen teknologi, realfag og naturvitenskap, og er tilsluttet Akademikerne.

"De siste 200 årene har verden opplevd en enorm økonomisk og teknologisk utvikling. Den har sikret en levestandard og arbeidsvilkår for milliarder av mennesker som var utenkelig før den industrielle revolusjonen, heter det i resolusjonen."


mandag 4. november 2019

Utvalg foreslår grunnrenteskatt i oppdrettsnæringen

Laksemerd, Toft, Brønnøy. Foto: Thomas Bjørkan. Wikimedia. Lisens: CC by-sa 3.0
Et utvalg oppnenvt av finansministeren foreslår at oppdrettsnæringen heretter skal betale ekstra skatt på høye overskudd. Flertallet mener at eksisterende konsesjoner driver virksomhet på en knapp ressurs som tilhører fellesskapet, og gjennom dette oppnår ekstra høye overskudd, også kalt grunnrente. Oljeindustrien og vannkraftprodusenter er i en tilsvarende posisjon, og betaler i dag en slik skatt.

torsdag 31. oktober 2019

Tingrettene skal gå gjennom 6.000 NAV-dommer

Sigrun Vågeng. Foto Blair175, Wikimedia. Lisens CC by-sa 3.0
NAV-direktør
Sigrun Vågeng
Den siste dommen i NAV-skandalen ble felt to uker etter at Arbeids- og sosialminister Anniken Haugli ble varslet om NAV-feilen, som førte til at minst 48 personer feilaktig ble dømt for bedrageri. En mann fra Austefoll ble 17. september dømt til 60 dagers ubetinget fengsel for bedrageri av 530.000 kroner. Dette var åtte måneder etter at NAV først hadde gjort Arbeids- og sosialdepartementet oppmerksom på kritikken fra Trygderetten av feilaktig lovforståelsen i sakene.

mandag 28. oktober 2019

Worldmapper - Verdenskartet slik du aldri før har sett det!

Worldmapper.org er en stadig økende samling kartogrammer, hvor områder blir forstørret eller forminsket i forhold til hvilket emne en vil undersøke. Blant kartene finner man The world through tweets of Donald Trump, Nobel prize awards, Biodiversity hotspots, Ecoogical Footprint of Consumtion 2019, CO2 Emissions per capita, CO2 emissions changes (som vises her som miniatyr - henholdsvis økning og reduksjon).

Se mer på worldmapper.org

4 av 5 kolkraftverk i Europa går med tap

Turow kraftstasjon, Polen. Foto: Vondraussen via Wikimedia. Lisens CC-by-3.0
Ein rapport frå Carbon Tracker Initiativet hevdar at 79 prosent av europeisk kraftproduksjon basert på kol går med tap, mot 46 prosent i 2017. Den førre rapporten frå CTI kom i 2017, og denne spådde at europeiske kolkraftselskap ville møte veggen så tidleg som i 2030. Den nye rapporten meiner at dette årstalet er for konservativt – det kjem til å skje tidlegare.

Ny bok: Ove Jakobsen: Økologisk økonomi

Ove Jacosen: Økologisk økonomi, forside
Ove Jakobsen argumenterer for at den grønne økonomiens symptomdempende tiltak ikke er tilstrekkelig for å løse dagens utfordringer knyttet til økonomi, samfunn og miljø. Med referanser til mer enn 40 sentrale forskere innenfor mange fagområder, fra øst og vest, kvinner og menn, innenfor en tidsperiode på mer enn 100 år, argumenterer forfatteren for at en endring forutsetter en ny politisk plattform der styrkeforholdet mellom liberalisme, marxisme og anarkisme er grunnleggende forskjellig fra det som kjennetegner dagens kapitalistiske system. 

torsdag 24. oktober 2019

– Oljefondet mangler uetisk skattepraksis som kriterium for uttrekk

Sigrid Klæboe Jacobsen og Peter Henriksen Ringstad i Tax Justice Network Norge mener den aktuelle vurderingen oljefondet sine etiske retningslinjer gir en gyllen mulighet til å få skatteetikk inn blant uttrekkskriteriene for fondet.

I en artikkel på nettverkets hjemmeside peker de på at fondet aldri brukt  uetisk skattepraksis som begrunnelse for å trekke investeringer ut av noe selskap.