torsdag 27. august 2020

Medbestemmelsesbarometeret: Større institusjoner gir lavere tillit og produktivitet

Kristin Dæhlie. Foto Forskerforbundet

Medbestemmelsesbarometeret for 2020 viser at nivået av tillit påvirkes av hvor stor medbestemmelse man opplever å ha. Dette slår igjen ut på produktiviteten. Samtidig ser man at både følelsen av medbestemmelse og tillit er lavere i store enn i små institusjoner.

tirsdag 25. august 2020

Framlegg om ny registerordning for statstilsette sine økonomiske interesser og verv

Nikolai Astrup. (Utsnitt) Foto Piaprestmo Kredit: nyebilder.no cc-by-sa-3-0

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har sendt ut eit nytt framlegg om registreringsordning for statstilsette sine verv og økonomiske interesser. Eit slikt framlegg blei også sendt ut i 2017. Frist for høyringssvar er 29. oktober.

Korona-smitte på HVL – Rektor: Vi må være forberedt på alt

Høgskulen på Vestlandet, Campus Kronstad
24. august var 22 studenter bekreftett smittet av korona i Bergen. Av disse skal trolig 18 være ved Høgskulen på Vestlandet. Ifølge Forskerforum er også studenter ved Universitetet i Bergen og Norges Handeslhøyskole smittet.

mandag 24. august 2020

Korrupsjon i USA: 28 av 33 tiltalte innrømmer svindel for å få barn inn på stjernecollege

University of southern california - foto Bobak Ha-Eri, wikimedia CC by-sa 3.0

I koordinerte aksjoner i 2019 ble flere titalls titalls foreldre og studenter arrestert og anklaget for svindel for å skaffe ungdommene innpass på diverse høyt ansette universiteter og colleger. I dag har 28 av 33 tiltalte foreldre innrømmet skyld. Skandalen ryster universitets-Amerika, og demonstrerer hvordan tykkelsen på lommeboka er blitt svært viktig for å nå de øvre lag av det amerikanske samfunnet.

torsdag 20. august 2020

Først i verden: New Zealand med erklæring om grenser for offentlig bruk av algoritmer

NZ_Police_Motorcycles, Foto '111 Emergency', Wikimedia, CC by 2-0
En stadig økende bruk av algoritmer eller kunstig intelligens i offentlig administrasjon har fått regjeringen i New Zealand til å lansere en erklæring som skal sette standarder for denne bruken. Når avgjørelser basert på kunstig intelligens får direkte konsekvenser for rettighetene til den enkelte innbygger, vil lett tillitten til det offentlige svekkes.

Forsvarets rapport: 53 av 88 sikkerhetsbarrierer sviktet da KNM Helge Ingstad kolliderte

Helge_Ingstad_at_Hanøytangen, Foto Øyvind W. Olsen, Lisens CC by-sa 4-0
Av 88 sikkerhetsbarrierer som ble undersøkt, sviktet hele 53 da KNM Helge Ingstad kolliderte med Sola TS i Hjeltefjorden i november 2018. Forsvarets rapport om hendelsen kommer likevel fram til at "sikkerhetsstyring og sikker drift for Marinens fartøyer på mange områder er vel ivaretatt."

Årsaksforholdet framstilles slik:

UK: Tusener av midlertidig universitetsansatte kan bli "spart inn"

Arkivbilde. Foto: Nick Efford, Lisens CC-by 2.0
Britiske universiteter og høyskoler har en høy andel av midlertidig ansatte. Hele 33 prosent av akademisk ansatte i Storbritannia var på midlertidige kontrakter i 2017-18. Disse står svakt når koronapandemien fører til stor svikt i antall studenter – spesielt utenlandske. En rapport fra The Institute of Fiscal Studies slår fast at om lag 13 universiteter står i fare for konkurs, dersom det ikke kommer tilstrekkelige redningspakker fra regjeringen.

fredag 14. august 2020

Knusende NAV.rapport: Ressursmangel, svakt faglig oppdatert og manglende reaksjon hos tilsynsmyndighetene

Sigrun_Vågeng foto Blair175 via Wikimadia CC-by-sa-3-0.jpg
Det regjeringsoppnevnte utvalget som skulle granske NAV-skandalen har kommet med en knusende rapport om skandalen. Hovedansvaret legges hos NAV og Arbeids- og sosialdepartementet. – Saken illustrerer hvordan det kan gå når de institusjonene som skal sikre at offentlige myndigheter ikke øver urett mot den enkelte, ikke har de ressursmessige forutsetningene for å gjøre dette, ikke er faglig oppdatert og heller ikke reagerer eller kommuniserer på adekvat måte, heter det i rapporten.

Blådress i finans med master i filosofi

Rodin: tenkeren. Foto Rene Dugas, Pixabay. Fri bruk.
Bård Alexander Øymar arbeider i Danske Banks avdeling Institutional Advisory. Han har en mastergrad i filosofi fra Universitetet i Bergen, og en master i finans fra Norge Handelshøyskole.

— For meg blir det mer tydelig at en bakgrunn med ulike ståsteder vil bety mye i jobbsammenheng. Verden er i stor endring. Her vil filosofiutdanningen være evig aktuell, mens deler av økonomifaget og andre mer spesifikke fag kan bli mindre relevante på sikt, sier Øymar til Khrono.

mandag 27. juli 2020

Columbus-statuer fjernet i Chicago

Columbus-statuen i Grant Park, Chicago. Lisens: Fri bruk
Ordfører i Chicago Lori Lightfoot sørget natt til lørdag for at to Columbus-statuer i byen ble fjernet med kran på grunn av hensynet til befolkningens sikkerhet. Dette skjedde etter at 49 politifolk og fire demonstranter ble skadd i opptøyer i byen der det ble krevde at statuene måtte fjernes. Statuene er også blitt sprayet med maling og kledd i hvit hette som en referanse til Ku-Klux-Klan før de ble fjernet.

Korona førte til tøffere opptakskrav og lengre ventelister

https://1.bp.blogspot.com/-q3Cgcbf3GQY/XtD13I-KUSI/AAAAAAAACvQ/B_TWlri30j866JKqsCppPqnRXd2qtcYDACPcBGAYYCw/s320/Universitetsplassen, Oslo.Foto Wolfmann via Wikipedia Lisens CC by-sa 4.0
Hittil er fortsatt 28.000 søkere uten tilbud til høyere utdanning etter første runde med opptak. 12.000 søkere – 8,7 prosent flere enn i fjor – settes i sammenheng med koronapandemien. 63.000 – 40 prosent – av alle søkere kommer ikke inn på førstevalget sitt.

torsdag 16. juli 2020

Ny årbok 2020 med studentarbeid frå HVL, Institutt for økonomi og administrasjon

Framsida, årbok 2020 HVL Studentarbeid Inst. for økonomi og administrasjon
Ei ny imponerande årbok er publisert med alle studentoppgåvene frå bachelor- og masterstudia ved Høgskulen på Vestlandet, Institutt for økonomi og administrasjon – 2020.

For næringslivet, moglege arbeidsgjevarar, fagfeller og nye studentar er dette staden å finne mangfaldet i tema studentane har spesialisert seg i. Boka er sett saman av forskingsposterar der kandidatane presenterer kvar sine bachelor- og masterarbeid.

Nedanfor publiserer vi ein kort presentasjon av dei studentarbeida som fell innanfor kategoriane etikk, samfunnsansvar og berekraft.

Les eller last ned heile årboka for 2020 (pdf)

tirsdag 14. juli 2020

Bedrifter i delingsøkonomien granskes i Sverige

Tier elsparkesykkel, Oslo. Foto Ssu. Lisens CC by-sa 4.0
Det svenske arbeidsmiljøverket skal granske arbeidsforholdene i bedrifter innen delingsøkonomien. Blant dem er Foodora, der de norske sykkelbudene oppnådde tariffavtale etter en langvarig streik i 2019. Philip Eide, markedssjef for Foodora i Norden, synes det er helt ok å bli kikket i kortene.

Koronakrise i USA: Butikkjeder, kirker, skoler og universiteter går konkurs

Koronapandemien slår virksomheter av mange slag over ende i USA. Flere veletablerte, store varehus og butikkjeder har søkt konkursbeskyttelse. De var under presss fra netthandel før pandemien, og tålte ikke enda en utfordring.  Når flere av de store butikkene går over ende, blir kjøpesentrene mindre attraktive for kundene, og dermed også for mindre butikker, som trekker seg ut. Resultatet er at kjøpesentre også får problemer.  Også kirker, skoler og universiteter har legges ned. Kirkene er avhengige av kollektinntektene, som synker kraftig når gudstjenestene må avlyses. Mange skoler eies av kirkesamfunn. Når disse ikke lenger har penger til å støtte skolene, må disse stenge. Også universiteter er avhengige av donasjoner fra private og tidligere studenter – som tørker inn under koronakrisen.
Brooks Brothers 20-tallet.
I dag: konkursbeskyttelse.
Koronapandemien slår virksomheter av mange slag over ende i USA. Flere veletablerte, store varehus og butikkjeder har søkt konkursbeskyttelse. De var under presss fra netthandel før pandemien, og tålte ikke enda en utfordring.

Når flere av de store butikkene går over ende, blir kjøpesentrene mindre attraktive for kundene, og dermed også for mindre butikker, som trekker seg ut. Resultatet er at kjøpesentre også får problemer.

mandag 13. juli 2020

UNESCO Courier: Women’s perspective on post-pandemic era

UNESCO Courier cover page
The July-September issue of Unesco Courier features articles by women, giving women’s perspective on the post-pandemic era.

“As nurses, caregivers or teachers, women have been on the front line in the fight against the pandemic. They have been hit hard by the social and economic crises, confronted with domestic violence amplified by the lockdowns – yet their views have not been heard enough.